Средњовековна керамика Београда

 

Весна Бикић

 

Београд 1994

 

АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ БЕОГРАД

Научно-истраживачки пројекат за Београдску тврђаву. Посебна издања, књига 25

 Штампа: CICERO, Београд

 

 

Садржај

Scan as .pdf file (17 Mb)

Фотографије

УВОД

   Преглед развоја Београдске тврђаве у средњем веку

 

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ

 

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП

   Класификација керамике  —  Типолошка анализа

 

ТИПОЛОГИЈА КЕРАМИЧКИХ ПОСУДА

   1. Најстарија средњовековна керамика (од IX до XI века)

         Особине грнчарије из раздобља од IX до XI века

   2. Грнчарски производи из раздобља византијске управе у Београду (од XI до почетка XIII века)

         Локална грнчарија  —  Одлике локалне грнчарије  —  Увозна грнчарија (Византијска керамика; Грнчарија номадског порекла)

   3. Керамички производи из раздобља XIII-XIV века

         Особине грнчарских производа из раздобља XIII-XIV века

   4. Грнчарија из раздобља српске власти у Београду (1404-1427)

         Кухињска грнчарија  —  Трпезна грнчарија  —  Особине грнчарских производа (1404-1427)

   5. Облици керамичких посуда из раздобља угарске власти (1427-1521)

         Кухињска керамика  —  Трпезна керамика  —  Керамички производи из средњоевропских радионица  —  Особине керамичких производа из периода 1427-1521. године

 

ГРНЧАРИЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

   Минијатурне посуде  —  Свећњаци  —  Техничка керамика

 

ЗАКЉУЧАК

 

БИБЛИОГРАФИЈА

   Скраћенице  —  Библиографија

 

Vesna Bikić. Medieval pottery from Belgrade  (Summary)

List of illustrations, maps and photographs

 

[Back to Main Page]