Прабългарски епиграфски паметници
В. Бешевлиев
 
Съдържание
 

Предговор . . . . . . . . . . . 7

I. Епиграфика или наука за надписите . . . . . . . . . . . 9
II. Прабългарите . . . . . . . . . . . 15
III. Български рунни надписи . . . . . . . . . . . 19
IV. Прабългарските надписи на гръцки език . . . . . . . . . . . 25
V. Прабългарската обществена и държавна структура . . . . . . . . . . . 31
VI. Военни инвентарни надписи . . . . . . . . . . . 42
VII. Летописни надписи . . . . . . . . . . . 49
VIII. Триумфални надписи . . . . . . . . . . . 89
IX. Мирни договори . . . . . . . . . . . 101
X. Строителни надписи . . . . . . . . . . . 119
XI. Възпоменателни надписи . . . . . . . . . . . 140
XII. Графити . . . . . . . . . . . 152
XIII. Надписи върху метални предмети . . . . . . . . . . . 153
  а) Легенди на оловни печати . . . . . . . . . . . 153
  б) Златен медальон . . . . . . . . . . . 158
  в) Златен пръстен . . . . . . . . . . . 159
  г) Сребърна чаша . . . . . . . . . . . 160
XIV. Канска канцелария . . . . . . . . . . . 162
XV. Първоначално местонахождение и по-късната съдба на надписите . . . . . . . . . . . 164
XVI. Прабългарските надписи като исторически извор . . . . . . . . . . . 166
XVII. Оригиналност и културно-историческото значение на прабългарските надписи . . . . . . . . . . . 167

Бележки . . . . . . . . . . . 172
Друга използвана литература . . . . . . . . . . . 175
Показалци . . . . . . . . . . . 176
а) Имена и думи . . . . . . . . . . . 176
б) Географски имена . . . . . . . . . . . 179


[Next]
[Back to Index]