Прабългарски епиграфски паметници
В. Бешевлиев
 
Галерия
 
1. Рунен знак от дунавския остров Пъкуюл луй Соаре
2. Рунни знаци от градската стена на Силистра
3. Рунен надпис от Бяла, Варненско
4. Рунен знак вероятно на бога Тангра от Плиска
5. Рунен надпис от Басараб, Северна Добруджа
6. Рунни надписи от: А. Шудиково (Югославия), Б. Аспарухово (Кърки жаба), (В. Г. Плиска) Михайловградско
7. Магическа розетка за предсказване с рунни знаци от Плиска
8. Амулет с рунни знаци, свързани кръстовидно от Преслав
9. Мадарският конник
10. Горният десен надпис пред Мадарския конник според препис на К. Шкорпил от 1924 г.
11. Фотография на горния десен надпис пред Мадарския конник
12. Името на Тервел в горния десен надпис пред Мадарския конник
13. Името на Тервел в средата на горния десен надпис пред Мадарския конник
14. Откъслек от надпис с името на Крум от Силистра
15. Откъслек от надпис с името на Никифор от Силистра
16. Началото на надписа на Персиан от Филипи
17. Краят на надписа на Персиан от Филипи
18. Откъслек от колона с името на крепостта Гариала
19. Откъслек от колона с тридесетгодишния мирен договор
20. Граничен надпис от времето на Симеон
21. Военна заповед от с. Маламирово
22. Фотография на долната част на военната заповед от с. Маламирово
23. Списък на въоръжение от Мадара
24. Списък на въоръжение на прабългарски език
25. Откъслек от списък на въоръжение от с. Длъжко, между буквите прабългарски руни
26. Факсимиле на строителния надпис в църквата „Св. 40 мъченици” в Търново
27. Факсимиле на строителния надпис от с. Цар Крум
28. Възпоменателен надпис на Турдачис
29. Възпоменателен надпис на Корсис
30. Надгробният надпис на Чъргобиля Мостич
31. Оловен печат на Тервел
32. Оловен печат на патриция Баян
33. Оловен печат на Хумир
34. Надпис на сребърната чаша на Сивин
35. Медальон на Омуртаг
36. Графит от Преслав
37. Надпис върху златен пръстен
38. Надпис от Русе на неизвестен език, навярно прабългарски
39. Надпис на неизвестен език, навярно прабългарски, намерен в Плиска
40. Типичен прабългарски строеж с подреждане на блоковете: дълъг — тесен, в Плиска
41. Северната порта на Плиска с типичния прабългарски строеж
42. Типичен прабългарски строеж в Мадара
43. Надстройка с типичен прабългарски строеж върху римската градска стена на Силистра
44. Западният зид на вратата на Пъкуюл луй Соаре с типичен прабългарски строеж
45. Северната врата на крепостта на остров Пъкуюл луй Соаре с типичен прабългарски строеж
46. Източният зид на вратата на Пъкуюл луй Соаре с типичния прабългарски строеж
47. Типичен прабългарски строеж в Преслав


1
1. Рунен знак от дунавския остров Пъкуюл луй Соаре

2
2. Рунни знаци от градската стена на Силистра

3
3. Рунен надпис от Бяла, Варненско

4
4. Рунен знак вероятно на бога Тангра от Плиска

5
5. Рунен надпис от Басараб, Северна Добруджа

6
6. Рунни надписи от: А. Шудиково (Югославия), Б. Аспарухово (Кърки жаба), (В. Г. Плиска) Михайловградско

7
7. Магическа розетка за предсказване с рунни знаци от Плиска

8
8. Амулет с рунни знаци, свързани кръстовидно от Преслав

9
9. Мадарският конник

10
10. Горният десен надпис пред Мадарския конник според препис на К. Шкорпил от 1924 г.

11
11. Фотография на горния десен надпис пред Мадарския конник

12
12. Името на Тервел в горния десен надпис пред Мадарския конник

13
13. Името на Тервел в средата на горния десен надпис пред Мадарския конник

14
14. Откъслек от надпис с името на Крум от Силистра

15
15. Откъслек от надпис с името на Никифор от Силистра

16
16. Началото на надписа на Персиан от Филипи

17
17. Краят на надписа на Персиан от Филипи

18
18. Откъслек от колона с името на крепостта Гариала

19
19. Откъслек от колона с тридесетгодишния мирен договор

20
20. Граничен надпис от времето на Симеон

21
21. Военна заповед от с. Маламирово

22
22. Фотография на долната част на военната заповед от с. Маламирово

23
23. Списък на въоръжение от Мадара

24
24. Списък на въоръжение на прабългарски език

25
25. Откъслек от списък на въоръжение от с. Длъжко, между буквите прабългарски руни

26
26. Факсимиле на строителния надпис в църквата „Св. 40 мъченици” в Търново

27
27. Факсимиле на строителния надпис от с. Цар Крум

28
28. Възпоменателен надпис на Турдачис

29
29. Възпоменателен надпис на Корсис

30
30. Надгробният надпис на Чъргобиля Мостич

31
31. Оловен печат на Тервел

32
32. Оловен печат на патриция Баян

33
33. Оловен печат на Хумир

34
34. Надпис на сребърната чаша на Сивин

35
35. Медальон на Омуртаг

36
36. Графит от Преслав

37
37. Надпис върху златен пръстен

38
38. Надпис от Русе на неизвестен език, навярно прабългарски

39
39. Надпис на неизвестен език, навярно прабългарски, намерен в Плиска

40
40. Типичен прабългарски строеж с подреждане на блоковете: дълъг — тесен, в Плиска

41
41. Северната порта на Плиска с типичния прабългарски строеж

42
42. Типичен прабългарски строеж в Мадара

43
43. Надстройка с типичен прабългарски строеж върху римската градска стена на Силистра

44
44. Западният зид на вратата на Пъкуюл луй Соаре с типичен прабългарски строеж

45
45. Северната врата на крепостта на остров Пъкуюл луй Соаре с типичен прабългарски строеж

46
46. Източният зид на вратата на Пъкуюл луй Соаре с типичния прабългарски строеж

47
47. Типичен прабългарски строеж в Преслав

[Back]