.
Прабългарски епиграфски паметници
.
Проф. Веселин Бешевлиев  (Издателство на Отечествения фронт, София 1981)
 
Съдържание
Галерия
      Предговор
  1.  Епиграфика или наука за надписите
  2.  Прабългарите
  3.  Български рунни надписи
  4.  Прабългарските надписи на гръцки език
  5.  Прабългарската обществена и държавна структура
  6.  Военни инвентарни надписи
  7.  Летописни надписи
  8.  Триумфални надписи
  9.  Мирни договори
10.  Строителни надписи
11.  Възпоменателни надписи
12.  Графити
13.  Надписи върху метални предмети  (Легенди на оловни печати; Златен медальон; Златен пръстен; Сребърна чаша)
14.  Канска канцелария
15.  Първоначално местонахождение и по-късната съдба на надписите
16.  Прабългарските надписи като исторически извор
17.  Оригиналност и културно-историческото значение на прабългарските надписи

   Друга използвана литература
   Показалци:  Имена и думи —  Географски имена


[Back to Main Page]