Теофана Златарова. Цената на свободата
съст. Величка Филипова, Светозар Златаров

СПОМЕНИ НА ТЕОФАНА ЗЛАТАРОВА
 

2. МОЯТ СКЪП И МИЛ ДРУГАР ХРИСТО СТОЙЧЕВ ЗЛАТАРОВ
 

Моят скъп и мил другар Христо Стойчев Златаров [10] е роден в Чирпан в 1835 г. де[кемв]ри 25-ти. Помежду тримата братя и 2 сестри, той се отличавал със

24
 

своята кротост и послушност пред родителите си. Той е бил любимецът на майка си, на която е помагал във всички къщни работи, но за жалост, тя се поминала много рано, като е оставила 5 малолетни дечица, най-големия син на 12 години и най-малкото момиче на 1 година, Христо е бил на 10 години. Тогива баща им е бiл принуден да земе втора жена и е земал жена от Хасково с 2 деца, но тя като поседяла някоя година в Чирпан, не щяла там да стои, но пожелала да се върне в Хасково. Тогава и татко им, ще не ще, и той се преселил в Хасково, като оставил в Чирпан на майка си голямото момче и малкото момиче, а трите си деца земал в Хасково: Христо, Петър и Иванка. Как ги е гледала мащеха им, те сами си знаят.

Христо е бил прилежен ученик в училището, той с благата си душа и неуморното си прилежание, са го обичали учителите му много. Той е следвал до 16-та си година тогавашното учение, после е станал учител в село Илляре, там е бил 3 години учител. После е пожелал да отиди в Пловдив, та там да следва, но баща му са е противил много. Той е искал да го прави бакалин, но той го е молил със сълзи на очите си да му помогне барем една годинка да следва и баща му се смилил, та го пратил в Пловдив, но само 1 година го е поддържал, защото и той не е имал време.

Той беше краснописец, та в училището са е ползвал с това, преписвал е на момчетата от славянски на български, защото тогива не е имало български учебници. От това преписвание си е платил неща, купувал училищни потреби. Като свършил изпита, той е отишъл при д-р Чомаков [11], той е бил това време д[окто]р в Пловдив. Той го е молил да го вземе за помощник в аптеката си и той го е приел. После Христо го е молил да му хване доктора някой учител да му предава на френски и д[окто]ра са смилил, като го видял, че има голямо желание да са учи. Учителят е идвал секи ден да го занимава по френски, а сам се е занимавал на български. При доктора е живял близо 3 години и когато да си отива, дал му е заплата 2 пендаря, но храната и дрехите са били от доктора. После се завърнал в Хасково и си отваря една малка аптечка.

Той още от младата си възраст е бил горещ патриот. Тогава се захващаше българско-гръцкия черковен въпрос [12], той още тогива са е мъчил да помага с

25
 

каквото е могъл — първото наше виждание е било в училището, в 1859 г. аз бях ученичка, бях 12-годишно момиче...

Батю [*] ни отиде за Влашко по работа, ние останахме по-малките, ходим си в училище, нам бяха довели учителка на име Тодорка [13]. С майка си те бяха родом от Свищов, за училище бяха хванали къщата на Бончо, сега тя уж по-учена предаваше ни граматика, землеописание, смятане и черковна история, и когато дойдеше някой да посети училището, тя вдигаше по няколко ученички да прочетат по нящичко. Един ден дойде един момък с тесни дрехи, с бастунче, когото не бях виждала. Тя пак дигна няколко момичета да прочетат по нещо, дигна и мен, аз му прочетох за Колумба пътешественика. Той ма похвали, чи много хубаво съм прочитала, аз си седнах до другарките и ги питам, не познават ли тоя човек. А те са изсмеха и ми казват: „Уха я не познава брата на Елена Стойчева [14], той живее в Пловдив и сега си дойде.” Подир 2 дни той пак дойде, ние шиехме на гергеф [**] бял шев, той застана да на гледа и пак ма похвали, чи съм шила чисто. От тоя ден другарките ми почнаха да ма закачат, чи гостя ма гледал с други очи и ма понамразиха, зеха да ми завиждат, да ма отбягват, а мен ми беше много тежко, казвах им, чи аз съм още дете и не искам да ми говорят такива думи, но те ма дразнеха повече, те бяха по-големи от мене.

Един ден малката Елена ми казва: „Знаеш ли какво, бати та много харесва и като порастеш ще те направим снаха, той ми каза да ти кажа.”... Мене ми стана мъчно и срамно защо да ма харесат, като съм още малка, не за женене и какво ли ми е харесал, като аз бях едно слабо мургаво момиче... казах й: „аз не искам да слушам такива думи, тъй му кажи”. Но той човека отвори аптека близо при училището и трябваше да мина покрай аптеката 4 пъти на ден, от което мен ми причерняваше от срам на очите, а той стоеше на вратата, та ма гледаше като минавахме. Аз имах двама братя по-големи от мене — Христодор [15] и Филип. Христо [16] завърза приятелство с братята ми и почна по някой път да дохожда у дома, но аз като
 

*. Става дума за Христодор, най-големия брат.

**. Обръч за бродерия.

26
 

дете нито се показвах. [Брат ми] Филип по някой път обичаше да са пошегува с мене, като са подсмиваше, позакашлюваше и ма позакачи за Христо, аз му се сърдех и често се поскарвахме, в което са намесваше мама и похокваше, защо ма закача.

. . . После през зимата брат ми Филип се разболял в Пловдив от пневмония, насмалко щял да умре, но благодарение на докторите, го спасили и като пооздравял, хванал кон с кираджии да си го доведе до Хасково. Беше коледна заговелка, от как са навечеряхме поседяхме малко и татко си легна и децата, а аз чакам мама с нея да отида да спя. Часа 2 по турски са почука на вратнята, мама попита кой чука, а той от вън въздъхна и каза: „Отвори, мамо”, тя извика: „Ти ли си, Филипчо”, и отвори. Той казва: „Мамо, нечакан гост съм.” Влезнахме в къщи, но що да видим — той ли е Филип, когото изпратихме бял, румен като цвете, сега слаб, бледен. Мама го пита: „А бре, Филипчо, що си такъв?”, а той й разказа как са е свърнал от смърт. Тъй са минаха две недели не болен, не здрав, поизлезеше да се поразходи, на третата неделя той легна в постеля, повикахме доктор, той беше янияше билярин [*], цери го той, кое кръв му пуща от ръката, догде го тръшна силно болен и на 4-тата неделя предаде на Бога душа, като си направи молитвата на Бога и са прости с всички, умря истински християнин с вяра и надежда в Бога. Той беше на 16 години, умря в 1859 г., декември 11-ти. Какъв плач е било, каква скръб не мога описа. Майка ми пищи: „Ах, Филипчо, ах и Тодорче [17] го няма тука, не търпи са.” С неговата смърт са изгуби нашата веселост...

В това време поидваше Христо дома при родителите ми да ги утешава, защото големият ми брат беше в Букурещ, занел бе анасон да продава. В дома бяхме останали аз и две по-малки братчета Георги [18] и Михаил [19] и едно малко сестриче Евгения [20]. Мен за да ме залъжат да не плача, ми ушиха за Коледа дълъг кюрк от сукно с лисичи кожи и хубава рокля...

Тъй мина време и нищо не пишат за него на брат ни във Влашко. Мина се зимата, дойдоха великите заговезни. На местни заговезни татко ни кани на всичките деца да пийнем винце и да кажим: „Боже, дай за
 

*. Съвременен лечител.

27
 

сирница да си дойди батю, та заедно да заговеем.” Тъй са и случи: на сирни заговезни беше се сумрачило, ние сме са събрали всички и чакаме да сложат да ядеме, но стропа кон, ние наскокахме и виждаме бате влезна в къщи, поздравихме го с добре дошел и мълчиме, тъй ни беше казано. Донесоха вода да си умие ръцете, а той са мие и сълзите му капат, после попита: „Де е Филип, защо мълчите, или мислите, че аз не зная, мене ми казаха в Едрине [*], чи сме го изгубили.” Тогава мама заплака, а татко започна да го утешава: „Ти да си жив, синко, тъй е искал бог Филипа да ни земе.” После се навечеряхме и татко си легна, а той ни разправяше за всичко какво е видял, и мене казваше: „Барем ти защо не ми писа батювото.” Мина време, той са поутеши, почна да се събира с другаре, от които един му беше Христо Златаров... Те си приличаха по идеи и по всичко добро, само че брат ми беше буен, а Христо тих...

Брат ми нищо не знаеше, че заобикаля за мене, аз бях стъпила в 14-тата година през лятото. Той отиде в Караагач [**] да правят копринено семе, а татко и той дома събираше пашкули и вадеха семе. По едно време брат ни писа, да отидела мама при него. Тогива хвана татко кола, качихме са с мама и сичките деца, заведе ни нашият сеизин [***]. Там в село той на посрещна весел, намериха ни стая у хаджи Стойка, живехме 20 дена, догде се свърши работата, после ни води на госте в Кетеплика [****] у поп Маноля, оттам ходихме на манастиря „Св. Неделя” [21] и си дойдохме дома, ние децата позабравихме Филипа, мама си тайничко плачеше, често думаше: „Как да забравя хубавия Филипчо, хубавите му песни и сладкия глас.” И действително той имаше ангелски глас и като славей се пеяше. После в началото на август батю тръгна да иди за Ц[аригра]д, той яздеше много хубав червен ат [*****]. Тогива нямаше железница, а пък разбойници често срещаха пътници, обираха и убиваха, та затова секой пътник носеше оръжие да се брани. Тъй и брат ни носеше много хубаво оръжие на кръста,
 

*. Одрин.

**. Сега с. Бряст, Хасковски окръг.

***. Коняр.

****. Местност, където се сее лен.

*****. Червен кон.

28
 

на поеса силехлък [*] и на него забучени хубави посребрени пищове, нож дълъг, и от страна с шест гърла, шест коршумев пищов, като револвер, а на рамото дълга пушка.

Тъй са беше въоръжил батю ни, когато го изпратихме за Едрине и други другаре заедно и уйчо ни Тодор [22]. Но когато да излезе на двора, не знам как е бил оставен един ибрик пръстен, който брат ни го не видя, бутна го та се хчипи [**] и изля водата. Той сам каза: „Мамо, на добро е”, но на мама не стана добре, като го изпращаше, пожелахме му щастливо патувание, прекръстихме са. Той тръгна, а ние се върнахме, мама се разплака, чи това не е добро, дето хчипи ибрика, скара са на слугинята, дето го оставила на пътя.

Подир някой ден бяхме палили дома хамана [***] да са омием, мен мама беше капила главата да ми расте косата, а тя беше попарила копринено платно, та го простира на въжето, чи видяхме уйчо ни Тодор си дошел от Одрин и дойде дома малко като оплашен. „Како, какво правиш”, мама го пита: „Отиде ли Тодорчо [23] за Цариград”, а той казва, не: „Той си иде, да са не оплашиш, но той са поодари в ръката”, мама прибледня, опусна платното от ръцете си, уйчо не можеше да я утеши. В туй време истропа кочия [****] вън, истърчахме и видяхме батю завит в юргана, да му е меко, с привързана ръка през рамо, като на видя, той са позасмя, мама го прегърна: „Миличък мами, какво е това?”, „Нищо, мамо”. Помогнаха му, та слезна, но що да видим, той куца, ранен му и крака, едвам отиде до собата. Мама му постели дебели дюшеци да полегне, но той седна и расправя на мама и кака, как когато да тръгне за Цариград, земал да си туре пищовете, но те били отпънати, някой му ги от другарето нарочно отпънал и той изгърмял пищова одарил го в лявата ръка, в същото време изгърмял и другия, та го ударил в крака, също левия крак на кабата, [*****] а ръката в китката.

Всички зели да тичат и той горкия тичал към стая-
 

*. Кожен пояс за носене на оръжие.

**. Счупи.

***. Банята.

****. Кола, каляска (унг.).

*****. Меката част.

29
 

та, без да [бил] осетил, чи е ранен, но кръвта рукнала и той паднал, тогава го свестили. Уйчо извикал д[окто]р, та го превързал и хванал кола, купил юргани, та му постелил дебело, ръката турена на възглавничка, която беше цяла в кърви потопена. Извикахме жирафина [*] Манол. Тогава нямаше изкусни доктори в Хасково, той му превърза и двете рани, но той чувствуваше силни болки, тогива мама влезна в хамама, изми мене, чи не биваше да стоя капена [**]. Дохождат хора, като излязох омита, отидох при бате си. Миличкия ми бате, като ма видял, заговори ми: „Ах, батювото, как са омило хубавичко, пак аз не мога да са омия. Донеси, донеси вода и лихеня да ми омиеш здравата ръчица.” Аз занесох и сапоних си моите ръце, земах та му измих хубаво здравата ръчица. Полях му, та той уми лицето, аз го избърсах с кърпата, а той ми хвана ръцете в неговата. Благодари ми и ми каза, чи ми е донел подарък от хубави тънки чемберчета [***] да ходя с тях превързана, та да не носа фес, чи той не обича тъй. Привечер поиска книга и мастило, написа на татко писмо, казва му, че са е ранил малко, но го моли да се неизплаши, то било малка работа, прати го с наш турчин в Караагач. Татко беше там по работа. На другата нощ татко си дойде посред нощ, той щом прочел писмото, пронизало го в сърцето, стегнали конете и хади към дома, като доде право горе при бате. Какво е било като го видя не мога описа. Тъй секи ден дохождаше жирафина да го превързва и да мъчи да вади куршумите. Какви неизказани болки търпеше клетият, как му припадаше от болки, често пъти припадаше и на мама, като го държеше в прегръдките си, когато го превързваха, и тогава едвам ги свещаваха [****].

Целият град са провървя да дойдат да го видат неговите другаре, секи ден го посещаваха, често пъти оставаха до посред нощ. Само един се намери да тържествува от радост, той беше наш съсед Кошти Симитчиев [24]. Той беше връстник на брат ми, но подла
 

*. Лекар, хирург.

**. Къпана.

***. Кърпи за глава.

****. Свестяваха.

30
 

душа, завиждаше на брат ни, чи той беше в пълна смисъл благородна душа, в тогавашно време единственият момък интелигентен, затуй секи го обичаше и почиташе. Но Симитчиев това не можеше да търпи, той искаше да бъде пръв, пък не заслужаваше това с подлата си душа, затова сега той се радваше, чи със смъртта на брат ни, той ще бъде пръв. Когато брат ни горе плачеше от болки големи, а той долу минавайки под прозорците пееше. Осем дни прекара нашият мъченик в най-ужасни болки деня и нощя и плака и въздиша до бога. Аз често пъти се криех в най-затънтеното място в къщата със запушени уши да не чувам мъките на милия ми бате, но той често нощя пращаше мама да ма събуди да отида да му прочета от нещо, та дано като слуша да забрави болките и да заспи. Аз ставах на драго сърце, отивах, той ма викаше: „Ела, батювото, я ми прочети нещичко, та дано ма приспиш”, но де го сън да му дойди, и тъй на осмия ден го хвана болестта тетанос, той са вдърви цял, ако повдигнеш главата, вдига се цялото тяло, челюстта му се вкова, не можеше нищичко да похапне, само по малко млечице през зъбите ако прекараше. Тогива чак са досетиха, чи трябва да са доведе изкусен д[окто]р, пратиха нашия турчин с кон в Пловдив с писмо до д-р Чомакова, да го молят да дойди, но той догде да дойди брат ни на 12 ден предаде богу душа и са избави от мъките. Това беше на август 20 в събота срещу неделя, майка ни като пищеше и си биеше гърдите, не беше възможно някой да я утеши, ами татко ни легнал до него, та са къса. Боже, каква жалостна картина, аз и малките братя пищим до бога: „Ах, миличък ни бате, защо ни остави, о боже, защо ни го зема едничкия ни бате!” Помня аз как се затваряхме в стаята при иконите и как на кюлени се моляхме богу да вдигне бате ни да ни го подари, но на бога било угодно и него да прибере. В неделя го погребахме славно, целият град се беше стекъл да го изпроводи до вечното жилище. Владиката и всичките свещеници бяха канили, това беше последният гръцки владика, от които дохождаха в Хасково. Същия ден пристигнал д-р Чомаков. На другия ден дохожда дома, утешава татко и мама, чи тъй била волята господня. И нему татко даде 10 л[ири] за труда, дето е дошел. Оттогива нашата къща са покри в черни скър-

31
 

би. Мама секи ден гледаше да са закрие нейде, да прегърне нещо от неговите дрехи и да плаче и нарежда по цели часове, докът й припадне. Аз не смеях и не можех да я утеша, но правях същото, ще си затуля главата в долапя, прегърнала кога жилетката му, кога някоя негова книга и плача до бога. И тъй аз от весело игриво момиченце, промених се, зех да ставам загрижено, меланхолично.

Но само смъртта ли беше злото, ами търговията на татко кой ще води, той се беше прострял доста, изписваха направо от Виена и Цариград стока. Сега настъпиха дни тежки, татко ни не знаеше да пиши български, аз четях писмата, що дохождаха от търговците, тука аз забелязах, че татко мъчно посреща търговските полици, аз почнах и затуй да са грижа и скърбя, но да пиша писма не можех, затова [баща ми] викаше даскал Захария [25] да му пиши писмата. Много пари беше захванал за коприненото семе, а търговците не дойдоха да го купят, той беше принуден да го прати в Австрия или в Италия, но с кого. Тогива често дохождаше у дома Златаров — утешаваше родителите ми, а най-много мама, прочиташе й отбрани книжки като за нейната скръб. Татко и мама обикнаха Христо много за тихия му характер и понеже татко остана сам, не можеше да си гледа търговията, защото нямаше кой да му пише писмата, затова той покани Христо, ако желае да остави аптеката и отиде при него на маазата като съдружник и той на драго сърце остави всичко и са сдружи с татко. Това беше през септември по панаира. Ах, колко много завистници имаше тогива „Защо да е той, не те”, най-голям завистник му беше Коста Симитчиев [26], да му беше възможно да го удави с капка вода. През м[есец] ноем[ври Христо] замина за Италия да носи бубино семе да го продава, там стоя до месец юний на пролетта [27].

Там бубиното семе не стори пари и последва голяма загуба на татко ми. На връщане Златаров слезе у дома, помня аз когато пристигна как са скрих в стаята, чи трябваше да кажа добре дошел, но как ще кажа тъй на момък, то беше голям срам, после още по-голям срам сега, как ще са покажа и тъй нея вечер мама ма вика да седна на трапезата да вечерям, но аз нето я слушам, тя ме моли, чи тъй е срамота, но аз почнах да плача и тя ма остави. Тъй мина един ме-

32
 

сец. Аз не сядам на трапезата и гледам да го не срещна, и това се' от пусти срам. Една неделя седях си в стаята, та си прочитах нещо, мама и леля бяха долу в стаята, а той доди от вън и като ма видя, че съм сама, застана на прага, та ми говори, чи ако аз следвам тъй да правя, то той не можел изстърпя и ще остави татко. Говори ми много, на което аз само обещах, чи вече ще сядам с всичките... Той горкият ми купил обички коралови, но как да ми ги даде не смее, но ги дал на сестричката ми тя да ми ги даде и аз се зарадвах много. . .

Това лято пак направи бубино семе с надежда дано изкара на първата година парите. И на есента трябваше пак да са ходи в Италия. Но сега Златаров не искаше му са той да отиди, той говорил на леля ми, чи ако направим годеж тогива, на което леля му казала как родителите ми са съгласни и го обичат, само чи момата е още малка, нека порасне...

Една заран току-що ставах от леглото, той слезе от горе и бързо влезна при мене, подаде ми едно писмо и си излезе, аз скрих писмото и после скришом го прочетох, там ми пишеше надълго и широко как ма обича, как с тази надежда е дошел при татко ми и си е оставил своята работа и как желае да говори с мене насаме и чуе дали аз го обичам. Той познавал, чи татко и мама го обичат и желаят да им стане зет, но трябва и от мене да чуе това, че тогива да замине за Италия. Аз са смаях как тъй аз да говоря насаме с чуждия момък, макар че живя четири месеци в къщата ни, но аз се го карах детинската и си ходех на широко с другарките. Най-после нашата слугиня Тона ми каза, чи ако не говоря с Христо, той ще напусне татко, тогива аз се стреснах, ами какво ще прави татко сам и реших, че ще говоря.

И тъй една вечер ми казва слугинята: „Тая вечер Златаров ще приказва с тебе.” Аз изстръпнах, не знаях какво да правя, само я попитах: „А мама знай ли?” Тя казва „знае” и подир вечеря слугинята го доведе в. . . нашата спалня горе, ние с Тона и малката слугиня Кика спяхме в една стая. Аз останах прикована до масата. Той почна да ми говори как ме обичал много, как само от любов към мене е дошъл при татко и. . . като ми иска извинение, чи това е против мойта воля, но тъй трябва, почна тогива да ми говори, че

33
 

ма обича много, още повече че съм сестра на неговия най-искрен приятел и че ако го обичам и са съглася да ме земе, той през всичкия си живот ще ми бъде верен другар и не ще подаде причина да ме оскърби за нищо, и други много, чи само за мене ходи та се лута по чужди страни с месеци... и ако сега го уверя, че и аз го обичам и му дам честна дума, само тогава ще тръгне за Италия на драго сърце. Аз само мълчах и са чудех: Божичко, сега как и какво да отговоря. Той ми говори близо два часа, най-после мене ми дойде на ума. . . едвам още в четиринадесетата си година носех златен пръстен. . . та извадих златния си пръстен от пръста, та му го дадох и само казах: „На, земи пръстена ми и са увери. На никому дума няма да кажеш.” Той зема пръстена, тури го на ръката си и ми даде неговия пръстен, като си стиснахме един другиму ръката: „На, крий го като залог на нашата любов. Сега вече ще отида радостен и ще са трудя да докажа и на дело колко те обичам...” Тогава ми каза горкият, че нищо в тоя свят не ще го примами и охлади към мене и че той ма гледа като галено дете и тъй ние двамата са годихме и заклехме помежду без свидетели, без да знаят родителите ни и че ще държим тайна докат попорасна и направим официален годеж. После ми пожела лека нощ и си отиде в стаята. Аз останах със слугинята, като я молех: „Миличка, то не казвай на мама, чи съм дала пръстена си, чи много ще ма я срам...”

И тъй подир 10 дни той пак замина за Италия и стоя 5 месеца, оттам ми писа всичко две писма, но аз четях до татко писмата му и всяко писмо имаше поздрав до мене и на мама и аз се задоволявах...

На другата година на пролетта пак отиде и пак стоя 5 месеци, там той изучи много добре италианския език, много градища е заобиколил, там е бил когато италианците се биеха с немците [28] и Гарибалди [29] се славеше по цяла Италия. Оттам донесе италиански бунтовнически песни...

През зимата мама пожела да ми хванат побратим да има кому да казвам бате. Тогива беше учител Тодор Запрянов [30], той дохождаше у дома често, та мама не искала да рекат хората, чи за мене заобикаля. Най-после му казаха и той склони и на Ивановден доде дома, дадох му цвете с жълтица, като му казах,

34
 

че „от сега ще та имам за брат”, също и той ми даде цвете с жълтица, като ми каза, чи „понеже си нямам своя сестра, ти ще хванеш в сърцето ми място на сестра. Аз ще та обикна като съща сестра”. От него ден аз го обикнах като брат. Като му кажех „бате”, като че виждам покойните си братя. Той дохождаше дома, донасяше ми разни книжки за прочитане. Напролет като се завърна Христо, казахме му, че си имам побратим. Той одобри, чи много умно сме постъпили и те двамата си казваха побратиме, защото Запрянов усещаше, чи мен ще дадат на Златаров. Сега Златаров беше слезнал в бащината си къща, но почти секи ден си намираше работа да дойди у дома. Това лято татко се насърчи та направи много семе, купи и други, що бяха направили. На есента Златаров пак замина за Италия. Но тая година тъй много от сякъде надошло семе и нашето се прочуло, че ни е болно и не щяли никой да го купи. И той напролет като се излупило принудил са едно да даде той с условие, че ако станат пашкулите, тогива ще го заплатят колкото са условили, а другото хвърлил в Дунава и си дойде много наскърбен. Тая година татко изгуби повече от 300 лири, но пак са не отчайваше, гледаше си другите работи, доста мъчно посрещаше [разходите]...

На есента [Христо] ма е поискал от родителите ми и те на драго сърце са съгласили и ма пита мама дали аз го обичам и желая да ме дадат, аз се съгласих и по Димитровден правихме годеж. Аз бях стъпила в 17-та си година. Подир месец [Христо] пак замина за Италия да събере парите на бубиното семе, защото го бе разнел той. Тогива търговската къща Райнов—Гешев [31] са го много канили да остане при тях за секретар, давали са му добра заплата, но той не е приел... Брат ми Георги пратиха в Пловдив да следва науките. Тъй сега аз бързах да шия дарове и да веза на гергев геврета [*] кисий с коприни и сърма. Аз от малка работех много хубаво, сама си кроях и шиех роклите мене и на малките сестричета, които обичах и кичех като кукли. На другата есен направихме свадба. Сега аз трябваше да остава родителския дом на татко, мама и малките братя и сестрички. Когато бях годена, мама роди още едно момиченце, което кръстихме Ма-
 

*. Вид чантички към тоалета, кръгли кисии.

35
 

рийка [32], нея аз тъй много обичах, деня я носех по кърмачки, защото мама беше слаба, нямаше млеко. Аз нощя я приспивах на ръцете си, като й пеях разни песни, тя ми беше любимцата. Също и на годеника. Той като дойдеше, се на ръце я носеше. Ами сега как щя да оставя Марийка и да отида в друга къща, то беше плач и олелия. . .

На есента се женихме, на 8 ноем[вр]и 1864 г. През лятото [Христо] пак отиде в Италия за някои процеси. И когато се завърна, много ме моли да отидем във Виена да живеем, той като секретар в т[ърговската] къща на Райнов и Гешев, но аз не исках по никой начин да отида. Колко ме моли, как ми описваше хубостите на Виена и охолния живот, но аз как тъй да оставя мама, братчетата си и сестричките си, чи коя мома е напуснала родното си място, та и аз да го направя (пусти ум глупав). Той тогава се примири и си остана при татко. Живеехме си в татковата къща, заобиколена с всички мили на сърцето ми. То беше райски живот за мене. После [Христо] няколко пъти ходи в Букурещ да продава анасон, там се е видял с Раковски [33], подарил е 10 лири на Българския комитет. Отвори се читалище в Хасково [34], той бе първият, който пожертвува през силите си помощ и бе избран за председател, който неуморно се трудеше за благо на отечеството. Марков [35] бе учител. Двамата бяха ядката на всяко народно дело, държаха се сказки сяка неделя в читалището, бориха се мъжки по черковния въпрос. После като се освободихме черковно от гърците, заловиха се с всичко сърце за образованието на младежта и пущаха тайно семенцата за освобождението от турците. Подир Марков дойде Ненов [36], а после Душанов [37], тогива се наговориха с Душанов, като казаха нам, чи трябва да се отвори и женско дружество [38]. Тогас направиха покани та се поканиха по-първите госпожи и записаха кой колкото обича, а мене Христо накара та откъснах от желтиците си два пендара, тогава струваха 450 гро[ша] и аз с радост ги откъсах и пожертвувах. После Душанов стоя всичко една година и си отиде. Подир него условиха Берковски [39] — момък млад, буен, патриот, условиха Мирчо Попов [40] и Заимов [41].

Това време се бяха завърнали Георги от Триест, дето следваше в тър[говско] училище и Михаил от

36
 

Ц[аригра]д от Роберт колеж. Той следва всичко една година и по болест не отиде вече, но сега като станаха и те членове на читалището и близки приятели на Берковски. Туй време ние си купихме къща и се пренесохме, понеже и Георги се жени, а пък Христо го поканиха за ковчежник и той прие. Братята ми и двамата бяха при татка на маазата [*]. Ние заживяхме още по-весело в нашата къща, като пълни господари, но нашата къща бе къща и на учителите. Те бяха сякоги драги госте у дома, чести гощавания, пеяне народни песни, кроене планове за освобождението.

В това време дойди апостола Левски [42], като днес помня, той бе облечен като конте и като останаха сами с Христо, затвориха вратата и си говориха, аз влязох да почерпа каве и се спрях да чакам чашите, но Христо ми даде знак да излеза, а пък аз се усетих, че тук се крои нещо, затова застанах до вратата да слушам и чух от разговора им, но не питах нищо. После се събирали в училището, та са давали клетва да работат и събуждат народа. Подир туй дохождаха писма от Левски алегорически, уж търговец и иска да купи анасон и д[руги]. Всички негови писма и устава аз съм ги пазила дома и нищо тайно не се е вършило от нас (а после Заимов много нящо изопачи в своето „Минало”, като береше лаврите само за себе си и Берковски).

В това време читалището беше в разгара си. Държаха се по ред сказки от учителите, и гражданието който обича, в което зимаха участие само брат ми Михаил и Христо. Берковски разправяше от българска история и тъй пламенно, като че им казваше: „Вземете пушките и вървете срещу турците.” Също и в женското дружество се държеха разни поучителни сказки дето и жените се посъживиха и зеха да ценят учението.

От тези пламенни сказки някой шпионин занел до ухото на каймакамина [**], че се държат бунтовнически речи. Той един ден повика Христо и го пита „наистина ли е това, че в училището се държат бунтовнически сказки”. А Христо му казал: „Това е клевета, бей
 

*. Магазин, склад.

**. Околийски началник.

37
 

ефендим [*], ако обичаш в неделя да отидем заедно, та и сам да чуеш”, защото той бе помак и разбираше български, и той се съгласил. Тогава Христо е казал на учителите да приготвят нещо интересно и те са приготвили от физиология, но много ясно. А в неделя каймакаминът и Христо отиват в читалището и [каймакаминът] слушал с голямо внимание, от което е останал много доволен и е казал: „Следвайте си сказките, никого няма да слушам.”

После тая зима прекарахме чудно весело. Сяка вечер се събирахме братята ми, учителите, Мирчо, той водеше моя[та] първа братовчедка Мария, а Берковски поиска сестра ми Евгения. Тя бе красавица в 16-та си годинка, бяла червена като майска роза, черноока с тънки вежди, устица мънички, зъби като бисер, черна къдрава коса, снага стройна като млада топола. Евгения не бе равнодушна към Берковски, тя го обичаше не за неговата красота, защото той не бе красив, но за неговото учение и за неговите пламенни речи. Тя го бе слушала в женското др[ужест]во, защото и тя бе членка. Тя от нищо назад не оставаше, тя бе лека, пъргава като горска сърна. От нас никой не се съгласяваше да я дадем на Берковски, защото [беше] първа година учител, млад, беден, а пък от града я искаха най-първите момци, търговци, богати. Евгения се считаше като свършено вече, той бе близък приятел от дете още на бате й Георге. Той бе говорил на бате й за нея, а той му обещавал, само да чака да порасне Евгения, чи още е млада. А тя да либи Берковски с всичката си млада невинна душа, не иска и да знае, че той е беден, а тя е научена на богат живот. Един ден дойде у дома и заплака мойта мила гълъбица, моли ме: „Како, сестрице, говори на мама да ме дадат на Берковски, нека е сиромах, аз го обичам и ще бъда щастлива само с него, не ща богатите простаци. Како, и тебе са искали богати момци, но ти си избрала бате, защото се е отличавал с повече учение и с блага душа, нали како, си много щастлива сега с него, защото той умее как да живеете. Затова и аз искам Берковски, ти, како, досега чула ли си таквис пламенни речи, той е патриот като ба-
 

*. Господине.

38
 

тюве, също и аз съм патриотка.” И аз обещах, че ще говоря на мама и на бате й Христа, да предумат татка, да я дадем. Тя ме прегърна та ме целуна също и аз я целунах по хубавото румено лице. После се съгласиха, та направихме годеж през февруарий, а на март 10-й ние почнахме да си градим новата къща, с голяма радост и надежда, чи ще е още по-весело да живеем в хубавата нова широка къща, а ще живеят дома и Евгения с Петра, а че кой като нас, защото ние си нямахме още деца. [Едно] момиченце добих на седмата година и тя се помина 4-месечно. Ние мечтаехме за радости и весел живот, а съдбата ни готвела горчиви дни черни.

На 15 март снаха ни доби и са поболи тежко. Доведоха д-р от Пловдив, но не можа да я спаси и на 9 апр[ил] се помина. Тогива Георги не можахме да го успокоим, съгласихме се да отидем всички в Казанлък при Мирчовата майка, там да правим В[елик]деня, само Христо и Михаил останаха у мамине, а ние отидохме. По пътя се разболя детенцето на Мария Мирчовица [43], имаше на година момиче. Като отидохме в Казанлък, силно заболя и на ден В[елик]ден се помина. Ето и там пак скръб. Минахме празниците и се завърнахме. Мирчо и Берковски си отидоха, а ние с Георге останахме в Ст[ара] Загора, защото имахме нужда от д[октор]ска помощ, всички бяхме болни. Седяхме 10 дни. Цери ни д-р Стоянов, а посли си дойдохме.

В Хасково заварих моя Христо при новата къща [44] при дюлгерите. Като ме видя, не можи да се нарадва, води ме горе, там ми разправя кое какво ще бъде. Ние тогива живеехме у какине Недялкине [45], най-голямата ни сестра, близо да таткове, затова аз все у мамине си стоях, а Христо при дюлгерите. Той не беше вече ковчежник, но имаше хора та събираха ярешки кожи за търговец. В това време е дошъл Узунов [46] и са се събирали вечер в училището по комитетските работи. Тогава Христо не е бил, защото не са намерили време да му кажат, и защото е бил залисан с дюлгерите, а още повече братята ми не са искали да го викат, защото, ако се случи с тях нещо да ги изловят и заточат, то барем бати им да остане да крепи фамилията ни. В тез събрания мнозина са искали да се убие х[аджи] Ставри [47] гръкомана и да им не пречи.

39
 

Тъй се и съгласили, както пише „Миналото”, и тъй уловиха убиеца [48] Узунова също и учителите. Аз много изпитвах Христо, не знаеше ли той за това, а той ми казваше: „Мен ме спаси къщата.” После като изказа Мирчо и другите изловиха ги всички, също и моите братя. Татковата къща се покри изново в черно. Настъпиха пак горчиви дене [*], сякидневни плачове, с нищо се не утешавахме.

Бедният Христо като че се присече без братята ми, той не намираше думи да на утешава, но сам се предаваше на скръб. Той бе заварил братчетата ми малки и ги бе обикнал като свои братя. И те го обичаха и... почитаха като по-голям брат, тогива пак отидохме да живеем у таткове. И Христо отиде при татко на маазата. Нашата нова къща се свърши и ние трябваше да си отидем.
 

*. Дни.


[Previous] [Next]
[Back to Index]


10. Христо Стойчев Златаров (25 декември 1835, Чирпан — 4 юли 1900, Хасково). Учил в Хасково. Бил три години учител в с. Иллере (сега Стамболово), Хасковско. Работил и учил аптекарство при д-р Стоян Чомаков, като едновременно изучавал френски език. След това работи една година в аптеката на д-р Миркович в Сливен.

През 1858 г. в Хасково открива първата аптека, като в същото време започва да се занимава с книжарство, фотография, хомеопатична медицина. Взема дейно участие в просветното движение и е един от основателите на хасковското читалище „Заря”. Участвува в борбите за духовно освобождение от гръцката Цариградска патриаршия. Избиран е за председател на училищното и читалищното настоятелство, подпомага основаването на читалище „Братолюбие” в Харманли. Става помощник и по-късно съдружник на хаджи Иванчо Минчев. Сприятелява се със синовете му и с Петър Берковски, а през 1864 г. се оженва за дъщерята на хаджи Иванчо Минчев Теофана. Разностранната му дейност и житейска съдба е разкрита подробно в спомените на Теофана Златарова.

За участие в освободителната борба е награден с руски орден. След Освобождението е околийски началник в Хасково, председател на Хасковския департаментален съд, бил е съдия в Сливен, Кюстендил и Севлиево. За своята осведоменост и широка култура, заради познаването на френски, италиански и гръцки езици, както и познанието му по правните науки, хасковци му дават прозвището Менторът.

Христо Златаров се е занимавал и със стопанството си в с. Въгларево, което постепенно запада поради поръчителство и дългове. Като русофил и противник на Стамболовия режим бил принуден да напусне държавната служба и става адвокат.

11. Д-р Стоян Ив. Чомаков (1817—1893) — обществен деец, лекар, книжовник, взел дейно участие в църковно-националната борба, ръководител на санитарното дело в Източна Румелия, депутат в Областното събрание, подпредседател на Временното правителство след Съединението, изпращан с дипломатическа ми сия в Цариград оказал влияние върху Христо Златаров като негов учител в аптекарската професия. Д-р Чомаков бил близък на семейството на хаджи Иванчо Минчев.

12. Борбата за църковна независимост е тясно свързана с израстването на българското национално съзнание, с борбите за гражданска автономия и политическо освобождаване. Българите в Хасково имат стари традиции в борбите за църковна незави-

231
 

симост и срещу гръкоманството. Понякога тази борба взема остри форми, напр. през 1852 гръкоманите организират убийството на Атанасий Чолаков, учител в Хасково през 1851 г. Г. С. Раковски в едно писмо до българите в Цариград (1859) съобщава от Пловдив за интригите на митрополит Хрисант срещу Христодул Шишманов в Хасково. В основата на споровете са борбите в Хасково за построяване на български черкви и училища (отразени в дописки във в. „България”).

Начело с х. Ставри гръкоманите успяват да изпратят на заточение Христодул Шишманов. Но българите начело с Христодул Шишманов използуват отсъствието на х. Ставри, който през 1860 г. е на хаджилък, назначават български учители в училището и български псалтове в черквите. След завръщането на х. Ставри започва най-острият период на борбите между х. Ставри и гръкоманите от една страна, и Христодул и х. Иванчо Минчев с българите-патриоти, от друга. По доноси на х. Ставри е арестуван Нестор Марков, отведен в Пловдив и лишен от правото да работи в Одринския вилает.

„Хасково, в борбата с гръкоманството, отдавна бе пробудено. Нестор Марков, Христо Златаров, Юрдан Ненов с неуморните си залягания бяха пробудили духа на българизма в Хасково и в околностите му. Марков и Златаров бяха организирали дружина от патриоти, която едновременно ламтеше и за черковна, и за политическа свобода. Златаров и Нестор Марков са стари познайници и съмишленици на Василя Левски. Те бяха подготвили младежите в Хасково да посрещнат сърдечно народния Апостол. Но, неизвестно как и защо, след избирането Антима I за Български Екзарх, Златаров напусна бунтовническия лагер — от умерен бунтовник стана краен черковник...

Нестор Марков бе интерниран зад Балкана по искането на гръкоманите през 1867 г. месец октомври. Той се установи първом в Плевен за учител, после в Русе, а през 1876 год. въстанието го завари учител при Габровската Априловска гимназия. По запозед на Фазлъ паша той бе затворен и зле малтретиран. След няколкомесечно лежение в Търновската мръсна тъмница, Н. Марков биде освободен и възвърнат на голямото си домочадие. (Заимов, С. Миналото... Т. III, 185, 186).

13. Учителката Тодорка не фигурира в списъка на учителите преди Освобождението в Хасково.

14. Елена Стойчева е сестра на Христо Златаров.

15. Вж. бележка 4. На места Христодор е наричан Тодор, Тодорчо, понякога Христо. Той и брат му Филип са възрожденски дейци и търговци. Филип умира много млад от бронхопневмония,

232
 

а Христодор при случайно нараняване в ръката и крака умира много мъчително от тетанус.

16. Христо Златаров.

17. Най-големият брат — Христодор, е в Букурещ по търговски дела.

18. Вж. бележка 4.

19. Вж. бележка 4.

20. Евгения Хаджи Иванчо Минчева, по-малка сестра на Теофана, по-късно годеница и съпруга на Петър Берковски.

21. Манастирът „Св. Неделя” — и сега се нарича така. По него е наречен град Неделино в Смолянски окръг. В околностите има остатъци от древна крепост. Населението е старо българско със запазени български имена.

22. Вероятно брат на Кириаки (майката на Теофана), която е имала брат Тодораки (вж. бележка 2).

23. Христодор.

24. Кощи Симитчиев (Костадин Тодев Симитчиев, Кощи Чорбаджи, хаджията Коста, Коста Тодев 1837/1840, Хасково — 1885, Хасково). Хасковски чорбаджия, собственик на хан. Търговски съперник на х. Ставри Примо и на х. Иванчо Минчев. След нанесен жесток побой от турските власти на Кощи Симитчиев и Янаки Тодев те влизат в тайния комитет в Хасково чрез Георги Минчев. По повод революционната акция срещу хаджи Ставри са откарани на вечно заточение в Диарбекир. След Осво бождението се завръща в Хасково.
(Вж. Заимов, Ст. Миналото...)

25. В списъка на учителите преди Освобождението в Хасково фигурира Захари Христодоров, вероятно авторката има пред вид него.

26. Вж. бележка 24.

27. В средата на XIX век в Европа се разпространява болестта пебрина по копринените буби, която сериозно застрашава копринарската индустрия на западните държави. Във връзка с това интересът към бубеното семе от Балканите се засилва. В България идват специалисти по селекциониране на здраво семе, незаразено от пебрина. Много български търговци се ориентират към износ на бубено семе за Франция и Италия. Вж. писмата на Христо Златаров до кореспонденти в Италия и др.

28. Немците — т. е. австрийците. В този период Венеция и Триест и голяма част от Северна Италия с Адриатическото крайбрежие са австроунгарско владение.

29. Джузепе Гарибалди (1807—1882) — народният герой на Италия, наречен още „Героят на двата свята”, заради това, че се е подвизавал в Америка и в Европа. Организатор и вожд на

233
 

революционното движение за освобождение и обединение на страната, оказал голямо влияние и върху българските революционери. Борбите, които Гарибалди оглавява, са известни в България и се следят от ръководителите на революционното движение. Самият Гарибалди изказва своята солидарност с борбите на българския народ и изразява симпатии към него „заслужени заради неговите злощастия и неговия героизъм”. В отрядите на Гарибалди се сражават много българи. (Нешев, Г. Българи гарибалдийци. С., 1965).

Христо Златаров споменава Гарибалди в писмата си до италианци. Поради многократните си посещения в Италия той е имал възможност да следи по-отблизо борбите и настроенията на италианските патриоти.

30. Тодор Запрянов Ковачев (Божидар, Богдан), роден в с. Горски извор, Хасковско — умира 1879 в Хасково). Национал-революционер, учител, общественик, книжовник, публицист и пре водач, сътрудничил на различни издания, издавал в. „Пътник” в Болград, редактирал хумористичния вестник „Петел” в Браила.

Учил в Пловдив и Москва, учителствувал в Хасково, Гюргево, в Бесарабия. Бил съмишленик на Раковски и член на Тайния централен български комитет в Букурещ (1867—1868). В Браила Запрянов участвува в дейността на читалище „Братска любов” и сътрудничи на сп. „Народност”. В една програмна ста тия от 1868 г. той обосновава борбата на по-младите и по-образованите в Добродетелната дружина за създаване на „българско общество”: „Народ без общество е ката тяло без глава.” Бурмов, Ал. Таен централен български комитет. С., 1960, с. 32, 33). Бил изпрател в Русия да събира помощи за българското население, пострадало през Априлското въстание 1876 г. Зачислен към четата на Филип Тотю през време на Сръбско-турската война. По време на Руско-турската война е преводач към 9-ти корпус, участвувал в боевете при Никопол, Плевен. Награден с руски орден. Работил към временното руско управление в Пловдив след Освобождението и от март 1879 бил председател на административния съвет в Хасково.

В архива на проф. Ас. Златаров е запазена снимка на Т. Запрянов, правена в Браила с текст: „За памят на посестрима ми Т. Златарова — Т. Запрянов, 1870 май 9-ти.”

31. Иван Гешов (или Гешев) е от видната търговска фамилия Гешови, които са имали търговски къщи в Пловдив с клонове във Виена, Цариград и Манчестър. Сред кореспонденцията на Христо Златаров са запазени осем писма от търговски характер до Гешов.

32. Марийка е най-малката дъщеря на Кириаки и х. Иванчо

234
 

Минчев. Омъжва се за Иван Баларев от Калофер, офицер. Вж. бел. 3.

33. През 1863 г. Г. С. Раковски се установява в Букурещ, където остава до смъртта си през 1867 г.

34. Инициатор за създаване на читалище „Заря” бил х. Иванчо Минчев, който с подкрепата на чорбаджи Христодул Шишманов наложил неговото създаване въпреки съпротивата на гръкоманскнте епитропи и х. Ставри. След като вестниците от 1856 г. съобщили, че са открити читалища в Свищов, Лом и Шумен, хасковци се заинтересували от тази нова форма на народна просвета и обществен живот.

Хаджи Иванчо Минчев, ползвайки се от познанството си със свищовеца Цвятко Радославов, става един от идейните организатори на читалище „Заря”.

Но през 1856 и 1857 г. българската партия, т. е. борците против гръкоманите се борили срещу пловдивския владика митрополит Хрисант и след прогонването му в 1857 се заели да уреждат читалището. Основатели на читалището станали Христодул Вълчев Шишманов, хаджи Иванчо Минчев, Христо Златаров, Яни Кожухаров, отец Хрисант (свещеник в Хасково), хаджи Захария Вълчев, Теодор Вълчев, Георги Петров, Димитър Атанасов, Добри Атанасов и други по-видни граждани.

През 1860 г. в работата на читалището се включил Тодор Запрянов (вж. бел. 27) и след 1866 Нестор Марков. През 1870 било избрано ново ръководство начело с Христо Златаров. В работата на читалището след 1872 г. се включили активно революционерите начело с Петър Берковски, като то служело за легализиране на революционната им дейност.

Читалището набирало парични средства, набавяло книги и периодични издания, купувало учебници и ги раздавало на бедните ученици, дори издържало млади българи, които учели в чужбина (в Чехия и Женева). П. Р. Славейков подарил 50 книги на читалището, от своя страна читалището подпомагало борбите на българите срещу гръкоманите и Българското благодетелно братство „Просвещение” в Цариград. Има данни, че читалището е организирало и лотария, както и курсове за ограмотяване на възрастни. След несполучливия опит за убийство на х. Ставри и заточаването на хасковските революционери, българските книги били разграбени. Гръкоманите успели да нанесат удар на тази българска институция и читалището преустановило своята дейност. След като Мирчо Попов и Христо Златаров се върнали от заточение, те отново възстановили дейността на читалището. След 9 септември 1944 г. читалище „Заря” преживява нов подем.

235
 

(Вж. Сборника, посветен на читалище „Заря” и неговата 120-годишнина, Хасково, 1978 г.)

35. Нестор Марков (1836, Криво поле, Хасковско — 1916, София) — учител, общественик и книжовник, автор на педагоги чески съчинения. От 1866 бил учител в Хасково. По негова ини циатива читалището урежда вечеринки, на които той държал сказки с патриотично съдържание. Поради интриги на гръкоманите начело с х. Ставри и пловдивския владика митрополит Хрисант бил осъден да напусне града без право да учителствува в Одринския вилает, но той продължил учителската си и книжовна дейност. По времена Освободителната война е преводач в щаба на И. В. Гурко. Участник в съпротивата срещу решенията на Берлинския конгрес, член на комитета „Единство”, деец на Съединение то на Княжество България с Източна Румелия. Бил е окръжен управител в Пловдив, заемал административни постове из стра ната. По-късно е учител в София и е автор на учебници и речници. (Вж. бел. 12 и 34.)

36. Йордан Ненов (1825, Великотърновско — 1903, Пазарджик) — учител и книжовник, учителствувал на много места из България. Бил сродник на Иларион Макариополски и учител на Марин Дринов, Конст. Величков, Нешо Бончев, Иван Вазов и др. В Хасково учителствувал през периода 1869—1871. За участие в Априлското въстание е заточен в Мала Азия. Написал „Автобиография”.

37. Димитър Т. Душанов (1837, Казанлък — 1904, Пловдив) — учител, общественик, книжовник — автор на педагогически тру дове и преводач. След Освобождението е началник на канцеларията в Дирекцията на народното просвещение в Източна Румелия. Жена му Рахила (Рахил) Душанова е една от инициаторките за създаване на женското дружество в Хасково през 1869 г. Запазена е снимка на Димитър и Рахила Душанови с надпис: „На приятелската наша двоица Г-н и Г-жу Златаров в знак памяти, Хаскьой, 23. апр. 1870. Д. Т. Душанов, Р. Д. Душанова.”

Повече за Душанов вж. в енциклопедия „България”.

38. Женското дружество в Хасково е едно от първите в България. Читалищните дейци и сам Христо Златаров подемат инициативата на Рахила Душанова за създаването на женско дружество в града. Рахила дошла с мъжа си през 1868 г. като учителка, образована за времето си жена, тя била с напредничави разбирания за еманципация на жената. За председател на женското дружество била избрана Мариола х. Запрянова, за подпредседателка Кириаки (Божана) х. Иванчо Минчева, а за писарки Теофана Златарова и Тянка К. Христодулова. Дружеството спомогнало много за просветното издигане на българките от Хасково. Всички

236
 

жени от рода на х. Иванчо посещавали читалището. Пример дават семействата на Златарови, Попови и Душанови. В девическото училище масово се записват ученички. През декември 1869г. във взаимното отделение вече имало 60 момичета, а в горното 40.

39. Петър Иванов Берковски (1852, Лом — 15. III. 1892, Лом). Дейността на този националреволюционер, просветител и общественик е тясно свързана и с историята на Хасково. Главен учител в Хасковското училище от 1872., председател на частния революционен комитет — избран от Левски, годеник и по-късно съпруг на Евгения х. Иванчо Минчева, приятел на братята й Георги и Михаил х. Иванчо Минчеви и на Христо Златаров, деятел на Хасковското читалище, пламенен оратор и лектор, заточеник в Диарбекир заедно със Заимов, братя Минчеви и др. Бил заточен след „Хасковското покушение” от 1873 г., избягал от Диарбекир през 1876, доброволец в Сръбско-турската и в Руско-турската война като опълченец, участник в сраженията при Шипка и Стара Загора, ординарец в щаба на генерал Столетов, офицер в Из-точнорумелийската милиция след Освобождението. По-късно П. Берковски става кмет на Хасково и окръжен управител в Оряхово, Ловеч и Лом, деец на Съединението, издавал в. „Съединение” в Пловдив. Берковски е починал от туберкулоза, придобита от побоищата по време на процеса на „Хасковското покушение” и от Диарбекирските зандани.

Написал ценна мемоарна книга „Из възспоминанията ми” Лом, 1894. В архива на Ас. Златаров са запазени много писма и снимки от П. Берковски.

40. Мирчо Петков Попов (1840/1845, Казанлък — 1926, Стара Загора) — учител, просветител и националреволюционер, участ ник в Хасковския революционен комитет, заточеник по делото на Атанас Узунов в Диарбекир, избягал в 1876, опълченец през Руско-турската война и участник в Съединението, сродник на се мейството на х. Иванчо Минчев, съпруг на Мария Стоилова, дъщеря на Теофана (Теофану) Жечко Шишманова по мъж Христо Стоилова (вж. бел. 2). В дома му отсядал Атанас Узунов и тук заседавал Тайният революционен комитет.

41. Стоян Стоянов Заимов (1852, Чирпан — 1932, Плевен) е бил учител в Хасковското мъжко училище (1871—1873). Един от основателите на Хасковския революционен комитет, заточен в Диарбекир след съдебния процес по покушението срещу х. Ставри заедно с Берковски и братя Минчеви, избягал оттам през 1874 г.

В кн. Първа на „Миналото” (първо издание — Варна, 1884 г.), Ст. Заимов описва подробно тракийското съзаклятие, като, както се случва при мемоарната литература, засегнал някои от местните дейци. Теофана Златарова намеква за неточности в споме-

237
 

ните на Заимов. Вероятно тя има предвид главно първото издание на „Миналото”, за което самият Заимов по повод основаването на Хасковския революционен комитет в трета книжка на второто издание (Пловдив, 1899 г.) на „Миналото” пише: „Бележка. Пишущият тия редове дълбоко съжелява за първо издание на първа книжка... Без да ще, от неопитност, бе оскърбил мнозина добри приятели и истински дейци по възраждането на българщината в Хасковско; дори бе оскърбил и себе си в първото издание на „първа книжка”. Между „оскърбените” навярно Теофана е видяла и хасковският „Ментор” (Христо Златаров), на когото Заимов в първото издание посвещава подигравателни бележки. Във второто издание много по-обективно е дадено мястото на Хр. Златаров в движението за духовно и национално освобождаване, като читалищен деятел и проводник на легалната дейност на Хасковския комитет. Ас. Златаров се отнася с уважение към Стоян Заимов и пише статия по повод смъртта му през 1932 г.) в. „Литературен глас”, избрани съчинения, 1965, 1975. „Подвигът на бореца”). В архива на Ас. Златаров е запазена снимка, подарена му от Ст. Заимов с надпис „На горноземеца Ас. Златаров”. Запазен е и екземпляр от книгата на Заимов „Далечно минало, близко и далечно бъдеще — легенда”, Плевен, 1923, надписана „Мил спомен на горноземеца Д-р Асен Златаров от автора Ст. Заимов Горна земя, 30. V. 1927”.

През последните десетилетия на живота си Стоян Заимов живее в Плевен, където урежда Мемориалния ансамбъл (Скобелевия парк). Въз основа на богатия си житейски опит възрастният Заимов си изгражда собствена философия. „Долноземци” той нарича „хората-вълци”, правилото на които е „Всичко за мене, нищо за другите”. Най-висшата категория хора според Заимов са „горноземците”, които се самораздават и чието правило е „Всичко за другите, нищо за мене”. Заимов е наричал „Горна земя” и Скобелевия парк с костницата на борците, паднали за свободата на България. (Вж. цитираната по-горе книга на Заимов).

42. Васил Левски посещава Христо два пъти: на 20—30 септември 1872 и в началото на ноември с. г. (Добрев, Ив. сп. Исторически преглед, год. 28, с. 89—94). Стоян Заимов споменава на три места в „Миналото”, че Хр. Златаров е стар познат на Левски. Заимов привежда следните думи на Левски: „Петре [Берковски], не се сърди на бай Христя: той е мой стар приятел... Оставете спора на страна: бъдещето ще покаже бунтовниците ли, или черковниците са прави...”

(Миналото..., II книжка, с. 189).

43. Мария (Мариола) Стоилова, родена на 11 август 1852, била главна класна учителка в Хасково. Гореща патриотка и

238
 

привърженица на революционната борба. Омъжена за Мирчо Попов. Братовчедка на Теофана Златарова (вж. бел. 40). По майчина линия произлиза от родолюбивия Шишманов род в Хасково. Майка й Теофана (Теофану) Жечко Шишманова (1828, Хасково — 1913, София) е леля на Теофана Златарова. Баща й Христо Стоилов, починал на 28 ноември 1865 г. в Хасково. Теофану и Христо Стоилови освен Мария имали и двама сина — Георги и Михаил. Георги Христов Стоилов (16 юли 1856, Хасково — 13 февруари 1928, София) учил в Хасково и изучавал модерно шивачество в Цариград. Той отворил на Хасковската чаршия дюкян за платове и шивашко ателие, в което са идвали навремето всички видни хасковски граждани. След Освобождението работил в Министерството на финансите (в Пещера и в София) и във Върховната сметна палата. Автор на книгата „Освобождението на Хасково — спомени от Освободителната война 1877—1878”, С., 1928, където дава ценни сведения за Хасково непосредствено преди Освобождението.

Дъщерята на Георги Стоилов — Божана Г. Стоилова — Сълплиева (1892, Хасково — 26 декември 1977, София) — учителка, също е събирала документи за Хасково от възрожденския период и е помествала статии в периодичния печат. Авторка е и на един учебник по ботаника.

Къщата на Теофана Христова Стоилова в Хасково е строена през 1853 г. В нея след залавянето на Левски е заседавал Хасковският революционен комитет под ръководството на Атанас Узунов. По-късно къщата е била разрушена.

44. Домът на Христо Златаров се намирал на улица „Братя Миладинови” 1, там е роден Асен Златаров. По-късно къщата била купена от Манахилови. Останала е една снимка, поместена във вестник. От зазидания прозорец, който личи на снимката, се виждала черквата „Света Богородица” и дворът на черквата. Това обстоятелство говори, че снимката е правена след като къщата вече е била на Манахилов. Той имал хубава жена, но бил ревнив и не му били приятни погледите на богомолците, поради което зазидал прозореца. По-късно продали къщата на съседа, кръчмаря Коста Келков. Заради кръчмата и склада с бъчвите къщата била разрушена. (По данни на Михаил Михайлов, Хасково).

45. Недялка (Делка) — вж. бел. 2.

46. Атанас Цвятков Узунов (1851, Одрин — 26 юни 1907, София) — учител, книжовник, националреволюционер, избран за заместник на Левски от БРЦК, заточеник след „Хасковското покушение” в Аргана Мадени в Мала Азия, избягал през 1876 г. Участвувал като преводач в Руско-турската война. След Освобождението участвувал в Сръбско-българската война, като ко-

239
 

мандувал доброволческа конна чета. Работил като училищен инспектор. През 1887 след военните бунтове, като русофил емигрирал в Русия, където останал до 1904 г. Бил главен участник в „Хасковското покушение” („Тракийското съзаклятие”, „Хасковското приключение”). При пристигането си в Хасково, той подготвя покушението и възглавява Хасковския революционен комитет. Вечерта, когато се отправя да извърши покушението срещу х. Ставри, той оставя за заместник Мирчо Попов. Поради провала местният комитет не е развил дейност. От това обстоятелство някои вадят заключение, че Мирчо Попов е председател на Хасковския революционен комитет, което не е точно. Избраният в присъствието на Левски председател на Хасковския таен революционен комитет е Петър Берковски.

Узунов мъжествено преживява побоищата в турските зандани по време на делото, като изгражда своеобразна тактика за защита на другите комитети от провал. Връзката с другите комитети се осъществява от Георги Данчев Зографинът, който е отседнал в новия дом на Христо Златаров (вж. Заимов, С. Миналото...), легализирайки се като бояджия и „зограф”. Оттогава е останала и картината, нарисувана на тавана в дома на Златаров, за която акад. Вл. Марков споменава в спомените си. Картината е рисувана от Георги Данчев, а не от Нестор Марков (баща на акад. Марков), който по това време не е пребивавал в Хасково.

47. Хаджи Ставри Примо (Примов) е най-известният хасковски гръкоман, мразен от всички среди на българското население в Хасково и Хасковско. По произход е българин на име Стойчо, роден около 1810 недалеч от Асеновград, живял в Пазарджик, преселил се в Хасково и се занимавал с търговия и главно с лихварство, бил водач на гръкоманската партия. За неговата анти-българска дейност и злоупотреби има много дописки във възрожденския печат. Хаджи Ставри преследвал особено ожесточено българските свещеници, българските учители и се мъчил да пречи на читалищната просветна дейност. Вж. бел. 11. Особено злостно той интригантствувал срещу учителите революционери. Хасковският революционен комитет и Атанас Узунов не случайно се насочват към премахването на този враг на българщината. И по-късно бил направен опит да бъде премахнат хаджи Ставри, но пак неуспешно. Хаджи Ставри доживял Освобождението и живял под ново, българско име.

48. В действителност Узунов извършва само покушение срещу хаджи Ставри, без да го убие. На места и Заимов в „Миналото” допуща същата грешка.