Етногенеза Јужних Словена

 

Татомир П. Вукановић

 

 

Врањски гласник, књ. X

Врање, 1974

 

Сканове в .pdf формат (27.4 Мб)

  

Садржај

Попис табли у прилогу

Скице

    Предговор  —  Увод  —  Географске регије обитовања и границе Јужних Словена

 

I. ЕПОХА ПЛЕМЕНА И ЕТНИЧКИХ СКУПИНА

1. Словени  (Постојбина — Антрополошке особине и карактеристике — Занимање, друштвени живот и карактерне особине словенског становништва)

2. Словени у дунавском подручју

3. Словени у симбиози са Обрима

4. Словенско насељавање на Балканско полуострво

5. Карактер словенског насељавања на Балканско полуострво  (Словенци, Хрвати, Срби, Македонски Словени)

 

II. ЕПОХА ПЛЕМЕНА И НАРОДА

1. Словени са Протобугарима и формирање бугарског народа

2. Франачка етничка струјања на Балканско полуострво и њихов утицај на етногенезу Јужних Словена

3. Географски аутохтони насеобински лик Балканског полуострва у континуитету и генези словенских насеља

4. Континуитет старобалканске ономастике у оронимији Јужних Словена  (Трагови илирске, трачке, хеленистичке, келтске, римске, старословенске ономастике)

5. Улога хришћанства у континуитету византијске и римске културе и генези у Јужних Словена

6. Улога ислама у континуитету источњачке културе у Јужних Словена

7. Генеза антрополошке компоненте савремених јужнословенских народа

8. Елементи старобалканске културе у генези материјалне културе Јужних Словена  (Зграде за становање — Оруђа, алатљике и посуде — Одећа, обућа и накит — Лончарство (грнчарство) — Риболов — Улога старобалканских орнамената у континуитету културне баштине Јужних Словена — Улога Дарданаца, Илира и Трачана у музичкој култури Јужних Словена и Муслимана — Континуитет друштвено — предрасудних обичаја и веровања балканских старинаца у менталитету Јужних Словена)

 

III. ЕПОХА НАРОДА И НАЦИЈА

1. Старобалканске економско — културне творбе у континуитету Јужних Словена

2. Елементи континуитета старобалканског друштвеног уређења у социјалној структури Јужних Словена

3. Континуитет византијске уметности у уметности централних предела средњовековних српских земаља

4. Континуитет српског накита у хрватском средњовековном накиту

5. Континуитет српског одевања у хрватској средњовековној ношњи

6. Корени византијско — српске културне баштине у континуитету црногорске културе у опсегу етногенезе црногорског народа

7. Континуитет византијске културне баштине у македонској култури

8. Континуитет византијско — српске културне баштине у македонској култури

9. Значај миграција становништва новијега доба за етногенезу Јужних Словена

10. Језик, писмо, говор и дијалекти Јужних Словена као карактеристика заједничке словенске језичке баштине и улога балканске географске средине на њихово диференцирање, прожимање и оформљавање у опсегу етногенезе

11. Савремени јужнословенски народи  (Бугари — Југословени — Македонци — Муслимани — Словенци — Срби — Хрвати — Црногорци)

 

Закључак

 

    T. P. Vukanović, L'ethnogenèse des Slaves du Sud (résumé)  (Illustrations — Composition de l'ethnogenèse des Slaves du Sud)

    Index

 

[Back to Main Page]