Коментари от м. юни 2018 г. на Асен Чилингиров към статията

 

За датирането и патронажа на софийската църква "Света София" (Богословска мисъл 1-2 / 2005, с. 50-58)

 

 

Не се сдържах, отново хвърлих поглед върху статията, отпечатана в централния орган на БПЦ и "българското" богословие. Не зная, дали през цялото съществуване на този "орган" е била печатана по-еретическа статия за българското християнство и за неговите изследователи. Във всеки случай това е ВАЖЕН ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ. Ще допълня само, че след излизането на този документ, редакторът беше незабавно свален от длъжнот. А редактирането на "органа" беше възложено на промовиралия в СССР д-р Александър Омарчевски, който в своята дисертация за Юстиниан никъде не споменава нито дума за връзките на Юстиниан с българското християнство и дори изобщо с Юстиниана Прима.

 

Редакторът на списанието, д-р Емил Иванов, беше защитил докторска дисертация в ФРГ, където се запознах с него. По-късно той беше ръкоположен за Йеродякон. А в София ми уреди в края на миналия век да чета две лекции в Богословсския факултет, посрещнати и изпратени с голям интерес от студентките по богословие, които преобладаваха особено много пред студентите.

 

И невероятния факт, че в един и същ брой от списанието са публикувани две статии. По същото време водих много разговори с редакторите на в. Народна култура, които отказаха да публикуват каквото и да е от моите материали.

 

През последните години Весела Трайкова имаше много разговори с преподаватели от факултета, свидетелстващи за тяхното силно отрицателно отношение към моята изследователска дейност, която изглежда в известна степен им е била позната.

 

[Back]