Коментари на Асен Чилингиров върху А. Востоков, Остромирово Евангелие 1056-57 года(1843)

 (април 2018)

 

. . .

Тук са и моите съмнения за автентичността на ПРИЛОЖЕНОТО НА КРАЯ НА КОДЕКСА СЪОБЩЕНИЕ НА "КОПИСТА ДЯКОН ГРИГОРИЙ", написано с различен почерк - по всяка вероятност на празните лист и половина от оригинални текст на евангелието. А това послесловие съдържа и "типичната руска дума ПОЧАХ" - според анализа на академ. Востоков (за неговите "заслуги" съм изписал на няколко места обширни коментари). А в цялата руска средновековна "литература" тя е употребена само един път - посочил съм къде. И тя е употребена в граматична форма (аорист), която не се употребява нито в стария, нито в новия руски език.

Цялото изследване върху ОЕ (Остромирово Евангелие) Востоков публикува на шест страници с много едър шрифт, съдържащи и образци от буквите и послесловие - ще ги сканирам и приложа във факсимиле. Той, Востоков, е имал несъмнено възможност да работи и "проучи" непосредствено оригинала - такава възможност не е имал НИКОЙ ДРУГ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ преди отпечатването на цветното факсимиле - естествено с изключение на "началничката" Лидия Жуковская, Бог да й прости греховете, това не е моя работа.

Издателят на второто факсимилно издание, В. Ганка, също свободно достъпно в интернет, препечатва текста на самото евангелие според изданието на Востоков, като само разграничава отделните думи, в ръкописа предадени слято. До този момент ВСЕ ОЩЕ не съм сравнявал текста на ОЕ с текста на другите няколко, несъмнено по-стари глаголически евангелия, нямащи нищо общо с "Велика Моравия" и с "тамошната" мисия на светите равноапостоли. Това е работа за "патентован филолог-славист", но доколкото уважаемите мастити учени не са си свършили работата, ще опитам поне в известни рамки да направя такива сравнения - имам и електронно копие от изследването на Мстиславовото евангелие, което беше публикувано за първи (и последен) път повече от 100 години след извършеното от бележития руски изследовател отец Капитон Иванович Невоструев изследване - и то (поне до скоро) достъпно в интернет. Също така имам достъпния в интернет текст на повечето глаголически ръкописи.

Но всички тези изследвания си искат времето...

[Back to Index]