Кириллица от возникновения до наших дней

 

Санкт-Петербург, Алетейя 2011

 

 

 

Происхождение Остромирова Евангелия: к реконструкции древнейшего Устава на Руси  (.pdf файл, 2.1 Мб)

Олег Германович Ульянов

 

(Кириллица от возникновения до наших дней, с. 164-194)

 

 


 

 

Коментари на Асен Чилингиров (май 2018 г.)

 

Тази книга и по-специално поместената в нея статия на О. Улянов за произхода на Остромировото евангелие беше най-ценният резултат от вчерашната ми разходка в ин-т. Тази статия представя от една страна твърде изчерпателно всички становища по въпроса в настоящия момент и отразява състоянието на официалната руска наука - фактически за първи път с признаване /поне отчасти/ на българския произход на оригинала. И то с досега опровергавани твърдения по отношение на българската версии - в статията българска е в кавички. Важни в този смисъл са решаващите различия с византийската църковна, текстова и образна традиция, без тези различия да бъдат ясно определени и с примери потвърдени. Важни са бележките за различните почерци на писачите, които опровергават твърдението на "дякон Григорий", че сам написал книгата. Също неопределени са много от различията в текста, ортографията, календара и до какви следствия те водят.

Наред с тези сведения, отбелязани за първи път в руската /но и в българската/ научна литература, тук за пореден път се пишат известните "аксиоми" за женитбата на Владимир покръстител с византийската принцеса, сестра на императорите, като дори се предлага и нова фантасмагория на Анджей Поппе, че от този брак, освен братята Борис и Глеб, имало и дъщеря, омъжена в Новгород и т.н.като се създава още един нов мит.

Повтаря се и фалшивото сведение за първия Киевски митрополит Михаил "Сирин" - за когото и в източника на Татишчев пише, че е бил българин суще. А това съм коментирал още преди повече от 30 години.

Изобщо първо ще трябва да събера положителните и отрицателните сведения. А и тук не се коментират изображенията на евангелистите с техните символи и надписът при Лъкас. Прави се опит за връзка с Иран, без да се отчита много по-близкото каролингско изкуство.
 

От една страна много важни и донякъде нови за мене факти. Изобщо работа за много дни. И отново връщане към книгата на Лавровски и нейната заключителна част.

 

[Back to Index]