Hartmut Trunte: Doctrina Christiana. Untersuchungen zur Kompilation und Quellen der sogenannten „Rede des Philosophen“ in der Altrussischen Chronik

(Doctrina Christiana. Investigations on the compilation and sources of the so-called "Speech of the philosopher" in the Old Russian Chronicle)

(Millennium Russiae Christianae. Tausend Jahre Christliches Rußland 988-1988, 1993, S. 355-394)

 

- Коментари на Асен Чилингиров (март 2018 г.)

 

Тази "Реч на философа" е едно от най-силно манипулираните места в "изворите" за бг и руската история. И Ви писах, че за доктрината съм писал голяма статия/част в БЦ 1 (Българската църква. Изследвания, факти, документи, 2014). Имам предвид за "Единосъщен и подобносъщен".


И тъкмо този проблем не забелязват нито бележитите руски историци и богослови, но и Трунте, който при това се наема да пише ТЪКМО ПО ТОЗИ БОГОСЛОВСКИ ВЪПРОС ОТНОСНО ПРАВОСЛАВНАТА ДОКТРИНА.


С НЯКОЛКО ДУМИ" ТАЗИ "РЕДЕ" Е ЕДНА късна интерполация в П(овесть)Временных)Лет и тя се датира след 14 век именно с несъобразностите в хронологията, забелязани още от Вс(еволод)Николаев: Еврейският/хазарският проповедник при възхвалата на юдаизма казва, че Бог бил изгонил неговия народ от родината му - имат се предвид тук кръстоносните походи, а не прогованенето на евреите от Тит Флавий Милосърдния - така му е прозвището и за неговото "милосърдие". Моцарт пише последната си опера Ла клеменца зи Тито.


Така че именно от догматични съображения цялата "Реде" заедно с посещенията при Владимир на представители на други религии, включително поклонници на "Бафомет", под което име "историците" и "филолозите" си мислят, че се говори за мохамедани, докато авторът или компилаторът на интерполацията говори за поклонници на "дявола", като за такива счита българите-еретици.

 

[Back to Index]