Академия Наук СССР. Институт истории. Ленинградское отделение

 

 

Троицкая летопись. Реконструкция текста

 

Михаил Дмитриевич Присёлков

 

 

Издательство Академии Наук СССР

 Москва - Ленинград, 1950

 

Сканове в .djvu формат (22.0 Мб)

 

                        Оглавление

 

    Предисловие 3

    Введение 7

I. Троицкая летопись в научном обороте в XVIII — начале XIX в. до ее гибели в 1812 г.

II. Привлечение А. А. Шахматовым в научный оборот Симеоновской летописи и вопрос о реконструкции утраченного текста Троицкой 16

III. Материалы для реконструкции Троицкой летописи 1408 г. 25

IV. Описание рукописи Троицкой летописи 1408 гм сгоревшей в 1812 г. 46

 

Троицкая летопись (реконструкция текста) 51

 

Указатели 473

Указатель личных имен 475

Указатель географических названий 499

Список сокращений 51

 

 


 

Коментар на Асен Чилингиров (10.03.2018):

 

[ Това е пълният текст на "реконструирания" Троицки летопис в пълен текст + предговор от Приселков, който трябва да узакони фалшификата, изготвен специално за Карамзин. А статията на Леонид показва, че в Троицката Лавра никога не е имало старинен летописен ръкопис. При своето изследване Приселков открива, че мнимият пергаментов "Троицки" летопис е почти напълно идентичен с късен хартиен "Симеонов" летопис, съставен не по-рано от 15 век. Така че всички данни за старата история, които Карамзин предлага в своя огромен труд, (се) базират на изготвени в царските скриптории по време на Иван Грозни и не могат да бъдат считани за автентични.]

 

[Back to Index]