Коментари на Асен Чилингиров върху

В. Татищев, "Исторiя Россiйская"

(април 2018)

 

... (в) ГЛАВНОТО ИЗДАНИЕ ОТ 1964-1966 г., в отделни томове са поместени най-значителните изследвания върху Татишчев и одисеята на неговата история.

 

Най-първите издания ... са СИЛНО ФАЛШИФИЦИРАНИ. Изданието от 1964-1966 ползва някои части, запазени само в новооткрити ръкописи. Голямата част от тези издания аз притежавам само като ксерокопия, а най-важните за нашата история материали може по-нататък да сканирам. В това число на първо място е т.нар. Йоакимов летопис с бележките за неговата история, предадени от Татишчев.    

 

Освен текста на Татишчев от първия том и втория до средата, заедно с бележките към тях, важен е почти целия четвърти том, както и последната статия от седмия том с бележки относно манипулациите. В новото академично издание е играл лоша роля един от редакторите, сърбин, които съответно на сръбската пропаганда коментира текста. В момента ми е трудно да се връщам отново на цялата проблематика по въпроса - заниманията ми по тази тема приключиха в началото на новия век.

 

...

Отделна тема е подправката на нашата история в "Повест временних лет", издавана многократно като отделно издание, което ще трябва да се помести във Вашия портал, заедно с 2-3 от главните преписа като самостоятелни издания. За неверните тълкувания на някои откъси от тази "повест" съм писал много, главно в ЦССб 1 и Покръстването на русите.

 

[Back to Index]