Славянская азбука. Значение букв. Супервидео (mp4 видео, 50Мб)

- Коментари на Асен Чилингиров (май 2018 г.)

 

Видео за ТРАДИЦИОННОТО ЗНАЧЕНИЕ НА БУКВИТЕ - с кратък коментар/статистика на края. Макар и видеото да е предназначено за руския читател и да се дават порусени обяснения и изговор, не е трудно да се открие БЪЛГАРСКАТА ОСНОВА и да се трансформира българското произношение.

Един вариант за публикуване на супервидеото "Славянска азбука" азбука е допълването с коментар:

"...и на вси славяни даде книги да четат" - БЪЛГАРСКАТА КИРИЛИЦА бива ПРЕРАБОТЕНА в руските земи съобразно фонетичните особености на езика на руските славяни: преработена не означава съчинена. Това дава възможност за по-нататъшно развитие. Но използвана ли е тази възможност? Какво НОВО е било създадено в "руските" земи през следващите осем века на тази основа? - НИЩО! Нито едно единствено оригинално литературно или научно/богословско съчинение. Нито един превод от чужд език на езика, респ. наречията на местното население. Лексиката се преработва - много често без да бъдат разбрани и усвоени много понятия. Възприемат се без изменение чуждите и много често непонятни или погрешно разбрани синтаксис и морфология на българския език, което става пречка за по-нататъшното развитие на езика. Чак до 19. век, когато за първи път възникват художествени литературни произведения на новоруския език. А колко чужд е този новоруски език на древната традиция показва таблицата за значението и произношението на буквите. Реформите, извършени от Петър Първи до Луначарски засягат в действителност буквите чужди на езика на съвременните руси, в който дори буквите "ят" /е-двойно/ и "ижица" /респ. разните варианти на звука "и"/ не отговарят на нуждите за фонетичен запис. Или разните варианти за обозначаване на т.нар. "тъмна гласна", които са при това НЕПРОИЗНОСИМИ ОТ ВСИЧКИ РУСИ.

 

Заглавие на супервидеото в Ютуб:

Славянская Азбука. Значение букв.Супервидео
https://www.youtube.com/watch?v=GAtcdL0yjmQ
https://www.pinterest.com/pin/473511348301376846/
https://www.pinterest.com/pin/253890497723617363/
https://rutube.ru/video/85a5a8a1bd4c63ff91ea78ca12b1617f/
https://lady-dalet.livejournal.com/133676.htm
http://www.dunmers.com/?p=2969

плакат https://vk.com/bookvica_plakat

https://www.youtube.com/watch?v=rEpfcpbiLmY  Азбука предков ФСБ

Сергей Шалимов преди 3 години

Чушь полнейшая! Далее 7 минуты даже и слушать не стал. Автор мыслит по иудейскому трафарету. И называет это филологическим образование. Жаль мне его.

 

Продължение и коментари за супервидеото:

https://www.youtube.com/watch?v=y2I9tg_hMJk
Следующая часть https://www.youtube.com/watch?v=4ygLl...

24 декабря 1942 года был издан приказ Наркомпроса РСФСР об обязательном употреблении буквы «Ё». А зачем она нужна, эта буква Ё? ... ВсЁ выпили или всЕ выпили? И так вс(Ё/Е) поймут. Детям без "Ё" тяжело читать. И алфавит богаче. Звук есть, а буквы нет - плохо. Давайте ещё писать как слышыца


линк за Николай Викторович Левашов http://www.levashov.bg
 

В моя каталог за видео-записите имам обширна био-библиография за него
Цяла поредица от произведения на Министерството на дезинформацията
И дикторите/читатели са известни от другите произведения на същите продуценти.

Азбука Предков Живая Книга.
Славянская Глаголица Урок 1
Славянская Глаголица. Урок второй.mp4
Славянская письменность Азбука Кирилла и Мефодия
Наша АзБука. Азбука Святой Руси. Славянская Азбука
О письменах или 49 букв у славян

 

[Back to Index]