Коментари на Асен Чилингиров върху

Татищев, "Исторiя Россiйская" и П. А. Лавровскій, "Изслѣдованіе о лѣтописи Якимовской"

(май 2018)

 

У Лавровски ... ПОСЛЕДНИТЕ СТРАНИЦИ, 77-79, СА ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ: равносметката със синовете Борис и Глеб и майка им - българката, СЕСТРА НА ИМПЕРАТОРИТЕ. Разсъжденията на Лавр. за възрастите - какво се подразбира за различните възрасти. .. Книгата е издадена още в средата на 19 век. А и досега никой /?!/ не я забелязва! Против всички съчинения, вкл. новите измишльотини на Анджей Поппэ. А сред руската публика Поппэ има също много поклонници, въпреки - или тъкмо поради - глупавите фантасмагории, каквито САМО ТОЙ ПИШЕ В ТАКИВА КОСМИЧЕСКИ МАЩАБИ.


Това са двете теми, които са най-много манипулирани в руските летописи и в изследванията върху тя: Искането на Владимир-Покръстител за ръката на сестрата на императорите и неговата "женитба след разоряването на Херсон, последвано от женитбата" със следствие - раждането на Борис и Глеб - а тук са много важни разсъжденията на Лавровски за възрастта на братята.
А второто е - създаването на азбуката и донасянето на книгите в Киев.


А сега се прибавя и новата фантасмагория на Анджей Поппэ, че имало и сестра, която пък била омъжена в Новгород за Остромир???!!!


А фактите са, че в Киев имало запазен саркофаг /или надпис/ със сведение за погребаната "царица" Владимирова. Един надпис, който също много е коментиран, наред със сведението, че Борис и Глеб били синове на Владимир "от българката" Коментирано и от Лавровски в този кратък заключителен текст.)

 

[Back to Index]