- Николай Н. Розов: Синодальный список «Слова о законе и благодати»  (Slavia, Praha, 1963, roč. XXXII, seš. 2, s. 141-175)

    - Александр М. Молдован М.: Слово о законе и благодати Илариона  (Наукова думка, Киев, 1984)   (.djvu файл)

    - перевод А. П. Белицкой: «Слово о Законе и Благодати» Илариона, митрополита киевского  (Богословские труды, 28. М., Изд. Московской Патриархии, 1987, с. 315-338)

    - Молитва митрополита Киевскаго Илариона  (Богословские труды, 28. М., Изд. Московской Патриархии, 1987, с. 339-343)  (.pdf файл от www.btrudy.ru)

    - Вячеслав И. Срезневский: Память и похвала князю Владимиру и его житие по сп. 1494 г.  (Записки Академии наук, VIII, 1, № 6, СПб., 1897) Александр А. Зимин: Память и похвала Иакова мниха и Житие князя Владимира по древнейшему списку  (Краткие сообщения И-та славяноведения, № 37, М., 1963, стр. 66-75)  (.pdf файл от www.imwerden.de )

 

- Коментари на Асен Чилингиров (февруари 2020 г.)

 

Память и похвала князю Владимиру и его житие по сп. 1494 г. : (Доложено в заседании Историко-филол. отд-ния 9 нояб. 1894 г.) / Изд. В.И. Срезневский. - Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1897. - [2], 12 с. ; 29. - (Записки Академии наук по Историко-филологическому отделению ; Т. 1, № 6). - Текст памятника на старослав. яз.


Важната статия на В. Срезневски дава главните хронологични координати за (княз) Владимир, които не отговарят на възприетите и установени от руската "наука".


Във всеки случай тук се касае да един от най-важните извори за ИСТИНСКАТА ДАТИРОВКА НА СЪБИТИЯТА, СВЪРЗАНИ С ПОКРЪСТВАНЕТО, а за тяхната засега последна руска манипулация Ви съобщих в последния мой мейл от снощи.

Ще Ви напомня, че преди десетина години копирах и отекстовах голямата монография на Молдован, също за съчиненията на Иларион, заедно с много други материали. Това беше едно от последните мои отекстования, преди да прекъсна и тази моя дейност.

Моите бележки и коментари по този въпрос са в tschilingirov_ilarion.doc

Тъй като моята документация за Иларион (отекстована) представлява сама по себе си МОНОГРАФИЯ (макар и без мои коментари) и в нея са включени всички текстове, без текста от статията на Срезневски, мисля, че можете да я публикувате на Вашия портал като самостоятелна тема - разбира се свързана с темата за покръстването, за която искам да събера отново (почти) всички текстове/извори. Ако успея заедно със "старославянските" новонабрани текстове.

 

[Back to Index]