Коментари на Асен Чилингиров върху

Ф. Ф. Фортунатовъ, Составъ Остромирова Евангелiя (Сборник статей посвященныхъ В. И. Ламанскому, ч. 2, С.-Петербургъ 1908, с. 1416-1479)

 (юли 2018)

 

Изпращам статията на Фортунатов върху Остромировото евангелие, съдържаща много ценните му наблюдения върху текста на евангелието, от които се вижда, че копистът е имал ДВА различни по правопис протографа. А и първият "изследовател" на текста, Востоков споменава между другото, че за отпечатването на първата руска печатна библия, Oстрожката, са били използвани един или два много по-ранни, от времето на Владимир, преписа, за чиято съдба никъде не се пише. Както и за техния произход. А независимо от убеждението на Востоков, че първообразът за текста бил от "Моравия", в подкрепа на това си твърдение той дава само отрицателни примери, като повтаря, че нито един от тях няма нищо общо с текста на "славянския" превод, понеже запазените фрагменти са написани с глаголица "на чешки диалект".

 

[Back to Index]