Размисли за българския език

 

Асен Чилингиров

Херон прес, София 2014

(Любезно предоставено от автора)

 

Книгата като .pdf файл (4.8 Мб)

Предговор . . . . . . . 1

РАЗМИСЛИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК І . . . . . . . 3

РАЗМИСЛИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ІІ . . . . . . . 32

РАЗМИСЛИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ІІI . . . . . . . 647

 


Коментари на Асен Чилингиров (август 2019 г.):

Също особено важен за нашата история е трудът на Сталин, "К некоторым вопросам языкознания", който имам както в издадената в милионен тираж брошура /1950 Госполитиздат/, така и статията в "Большевик" № 12, июнь 1950 г.

В ин-т има и статията:
https://petroleks.ru/stalin/16-16.php
вариант http://grachev62.narod.ru/stalin/t16/t16_26.htm
друг вариант https://www.marxists.org/russkij/stalin/t16/t16_26.htm
а също и статия във Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Марксизм_и_вопросы_языкознания

Както сме говорили, тази статия има НАЙ-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ЕЗИКОЗНАНИЕ. И Е НАСОЧЕНА НЕ СРЕЩУ Н.Я. МАРР, А СРЕЩУ АКАД. ДЕРЖАВИН. И ще Ви моля да я публикувате във връзка с моите "Размисли за бълг. език." Може да напиша още бележки по въпроса.

А колко актуален е все още този въпрос, показва фактът, че името на акад. Державин е все още табу в България, а неговите публикации не познава практически никой. В този смисъл ще Ви помоля да се върнете отново и на публикуването части от неговата история.

 

[Back to Main Page]