България и покръстването на русите
Изследвания

 

Асен Чилингиров

 

(Любезно предоставено от автора)

Сборникът като .pdf файл, без Илюстрациите (2021 г.)

Илюстрациите като .pdf файл (2021 г.)

    Предисловие . . . . . . . 3-35

Агиографията на Борис и Глеб и проблемът за йерархичното подчинение на Руската църква преди 1039 година
    (Доклад пред Международния симпозиум на Комисията за изследване на славянските култури в средновековието и на Отдела за история на СССР, организиран от Националния комитет на славистите в ГДР и Университет Мартин Лутер в Хале, ГДР, 13-15 ІІ 1979 година) . . . . . . . 1-63

Покръстването на Русия и България
    (Доклад пред Междудисциплинарния и икуменски Симпозиум „Хиляда години от покръстването на Русия – Русия в Европа“, 13-16 април 1988 година в Хале, ГДР) . . . . . . . 1-31

    Илюстрации: Таблици І-LXII

    Приложение към илюстрациите І . . . . . . . 1-17  (Нова, разширена версия от 2016 г.)
 

[Back to Main Page]