Ивановските стенописи. Албум І

Асен Чилингиров

 

ПРЕДГОВОР

 

 

Настоящият албум представлява неотменна част от двете мои монографии за стенописите от художествения резерват „Иваново - Красен”, посветени главно на някои проблеми, свързани с датировката и атрибуцията на пещерната църква „Св. Иван Кръстител” при сегашното село Иваново, Русенско. Той съдържа репродукции от пълната цветна и чернобяла фотодокументация, заснета от мене - отчасти през 1965-1966 г. по договор с Националния институт за паметниците на културата в София и отчасти през юни 1985 г., предназначена за моя научна публикация. И при двата етапа на заснимането съм използвал своя апаратура и фотоматериали, закупени с мои лични средства. За заснимането на стенописите през 1966 г. беше използван също електрически агрегат, принадлежащ на местното ДЗС, за което заплатих значителната по това време сума 900 лв., която ми бе приспадната от хонорара за заснимането, възлизащ на 2,200 лв. Фотоснимките - чернобели копия 24/30 см и негативите към тях - бяха приети от комисия, назначена от директора на Института с протоколи, копия от които притежавам - по-нататъшната съдба на предадените от мене фотоснимки не ми е известна. Публикуваните тук репродукции са направени от дубликати на негативите, заснети заедно с оригиналите и съхранявани от мен. Обстоятелствата, свързани с моите договорни отношения с българските държавни институции и издателства, са изложени подробно в моите публикации и считам за ненужно тук отново да описвам.

 

Заснимането на стенописите, също както и външните снимки на обектите, е извършено с помощта на най-съвършената за времето си фотоапаратура и с най-добри цветни и чернобели фотоматериали. През 1965-1966 г. това бяха фотоапаратите Exacta Varex II A (24:36) с обективи Zeiss Tessar 2,8/50 и Zeiss Flektogon 4/20, Zeiss Icoflex (6:6) с обектив Tessar 3,5/75 и Mentor (13:18) с обектив ApoТessar 4,5/210, а фотоматериалите бяха Agfa Isopan и Agfacolor, като освен това беше използван и фотоматериал за снимки в инфрачервения

 

3

 

 

спектър също с фотоплаки и филтри от ГДР, закупени от мене в комбината ORWO, Волфен - такива снимки бяха направени от мене за първи път в България. При заснимането на стенописите и другите обекти през 1985 г. освен чернобели материали от ГДР вече използвах цветни негативни и диапозитивни филми Agfachrome R 100 S от фирмата Agfa-Gevaert и Fugi RD 118, а заснимането беше извършено с два фотоапарата Asahi-Pentax (6:7) със съответния към тях набор обективи.

 

За пълнота на документацията в албума са включени също така репродукции от документални снимки, заснети преди мене, повечето от които представят състоянието на стенописите преди „реставрацията”, извършената от художничката при Народния музей в София Вера Недкова през 1950-те години, в резултат на която са загубени съществени детайли от оригиналите. За заличаването на второто име на дарителя на църквата цар Иван Асен ІІ съм писал обстойно и съм представил документен материал и в двете монографии за Ивановските стенописи, допълнен тук с още фотоснимки. А че драскането на „графити” в поставения под защита на българските закони и ЮНЕСКО коплекс продължава две десетилетия след обявяването му за национален паметник, показва една репродукция на подписана и датирана в 1985 г. „графема” (табл. LIV).

 

Тъй като представянето на илюстративен материал с близки и далечни или изобщо отсъстващи паралели на Ивановските стенописи представлява темата за още един албум с фотоилюстрации, чието издаване е предстоящо, тук такива паралели не се дават - с изключение на табл. ХХІѴ и ХХѴІ, където считам за важно, те да се покажат на това място. В текста и на двете монографии се дават подробности за двата случая - за широкоизползвания в иконографията на паметниците от византийския и българския кръг иконографски тип на Богородица - Оранта още от първите векове на християнството, възприет от дохристиянската духовна традиция и за голямата стилова близост на стенописите от търновската църква „Свети апостоли Петър и Павел” със стенописните фрагменти от съборната църква на манастира „Свети Архангели” при Иваново, украсена със стенописи значително преди църквата „Св. Иван Кръстител”.

 

4

 

 

Във фотодокументацията не са включени репродукции на стенописи, заснети след проведената през последните десетилетия на миналия век реставрация и консервация на паметника - освен две фотоснимки, представени ми любезно от д-р Любомир Цонев и включени във втората моя монография, издадена в настоящата 2015 г., както и една фоторепродукция на сайта на ЮНЕСКО. Понеже този сайт по неизвестни за мене причини в момента не е достъпен, в приложението към албума, съдържащо текстовете от изследвания на Ивановските стенописи, е представено копие от сайта, заснето от мене през миналата 2014 г. Що се отнася до издаването на документация, отразяваща извършената от Националния институт за паметниците на културата работа по стенописите, това е задача на този институт - също както е задача на института и на българската наука да изложат и обяснят причините за извършените манипулации с един от най-забележителните паметници на световното изкуство.

 

А. Чилингиров, Берлин, 25 юли 2015.

 

[Next]

[Back to Index]