Ивановските стенописи. Албум І

Асен Чилингиров

 

(Албум)

 

I. Долното течение на р. Русенски Лом. Топографско заснимане около 1880 г.

 

II. Иваново, план на пещерата с двата гроба (По Асен Василиев)

III. Иваново, план на църквата при Господев дол (По Асен Василиев)

IV. Иваново, план на църквата под „Кръщалнята“ (По Асен Василиев)

V. Иваново, план на скални църкви при „Писмата“ (По Асен Василиев) / Иваново, план на „Затрупаната църква“ (По Асен Василиев)

VI. Иваново, план на „Съборената църква“ (По Асен Василиев)

VII. Съборената църква“. Изображения на ктитор и ктиторка. (Скици Асен Василиев) / Село Иваново с пещерните църкви (Схема Асен Василиев)

 

    Пещерна църква „Господев дол“:

 

VIII. Национален резерват „Иваново-Красен“. Пещерна църква „Господев дол“. Фотоснимка А. Чилингиров, 1965 г.

IX. Национален резерват „Иваново-Красен“. Пещерна църква „Господев дол“. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

X. Слизане в ада, детайл. Иваново, пещерна църква „Господев дол“

XI. Слизане в ада. Иваново, пещерна църква „Господев дол“. Фотоснимка А.Чилингиров, 1965 г.

XII. Успение Богородично, детайли. Стенописни фрагменти. Фотоснимки А. Чилингиров

XIII. Иваново, пещерна църква „Господев дол“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1965 и 1985 г.

XIV. Св. Никола и св. Спиридон. Стенопис в пещерната църква „Господев дол“. Фотоснимка Л. Прашков, 1978 г.

 

XV. Архангел Михаил (?). Стенописен фрагмент в „Срутената църква“. Фотоснимка Л. Прашков, 1978 г.

 

XVI. Параклис на манастира „Свети Архангели“

XVII. Параклис на манастира „Свети Архангели“. Христос ветхимъ деньми, стенопис в параклиса. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

XVIII. Иваново, пещерна църква „Господев дол“. Стенописни фрагменти. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

XIX. Видението на св. Петър Александрийски. Стенописен фрагмент в местността Господев дол. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

XX. Светите седем спящи момци от Ефес. Стенописен фрагмент в местността Господев дол. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

XXI. Образен месецеслов, детайл. Стенописен фрагмент в местността Господев дол. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

    Съборна църква (кириакион) на манастира „Св. Архангели“:

 

XXII. Съборна църква (кириакион) на манастира „Св. Архангели“. Общ изглед. Фотоснимка Асен Василиев, 1952 г.

XXIII. Съборна църква (кириакион) на манастира „Свети Архангели“. - Петдесетница - стенопис / - Олтар на църквата

XXIV. Търново, „Св. Петър и Павел“. Св. Самон, стенопис, около 1206-1210

XXV. Неизвестен военен светец. Иваново, съборна църква на манастира „Св. Архангели“

 

    Пещерна църква „Св. Иван Кръстител“:

 

XXVI. Национален резерват „Иваново-Красен“. Пещерна църква „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка А. Чилингиров, юли 1985 г.

XXVII. Национален резерват „Иваново-Красен“. Пещерна църква „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка А. Чилингиров, юли 1985 г.

XXVIII. Иваново, пещерната църква „Св. Иван Кръстител“, план (По Карел Шкорпил)

XXIX. Иваново, пещерната църква „Св. Иван Кръстител“, план (По Асен Василиев)

XXX. Стенописите в „Църквата“, източна половина. Графично заснимане НИПК, 1996 г.

XXXI. Стенописите в „Църквата“, западна половина. Графично заснимане НИПК, 1996 г.

 

XXXII. Горе - наос, излед към югоизток. Долу - вътрешен нартекс, поглед към югозапад. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.
XXXIII. Горе - наос, източна стена. Долу - наос, североизточен ъгъл с входа към параклиса. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.
XXXIV. Горе — наос, част от северната стена. Долу - наос, част от северната стена с входа към параклиса. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.
XXXV. Горе - наос, част от южната стена. Долу - наос, част от композицията Свалянето от кръста. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.
XXXVI. Горе - наос, североизточен ъгъл. Долу - наос, югозападен ъгъл. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.
XXXVII. Северна стена на наоса. Стенописни фрагменти. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

XXXVIII. Изображения на светци заедно с групата на дарителя. Фотоснимка Димитър Кацев, 1935 г.
XXXIX. Групата на дарителя. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.
XL. Част от ктиторския надпис с името АСѢНЬ. По репродукция на снимката от 1935 г. в книгата на Бичев. / Част от ктиторския надпис с името АСѢНЬ. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г. Дарителско изображение на цар Иван Асен II
XLI. Дарителско изображение на цар Иван Асен II. Фотоснимка A. Чилингиров, 1966 г.
XLII. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г.
XLIII. Надписът отляво на дарителя. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г.
XLIV. Детайли от дарителската композиция. Нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.
XLV. Детайли от дарителската композиция. Нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.
XLVI. Детайли: Богородица Оранта и фрагмент от изображението на дарителката. Карийе джамия (манастир Хора), външен нартекс, Гробница Е. Гроб на Раулаина Палеологина (По Ундервуд)
XLVII. Богородица Оранта. Детайл от дарителската композиция, Северна стена на външния нартекс. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.

XLVIII. Фрагмент от стенопис с изображения на светци. Наос. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.
XLIX. Фрагмент от стенопис с изображения на светци. Наос. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.
L. Фрагменти от стенописи c изображения на светци, Наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LI. Фрагменти от стенописи c изображения на светци. Наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LII. Фрагмент от стенопис c изображение на светец. Наос. Фотоснимка А. Чилингиров, 1986 г.
LIII. Фрагмент от стенопис c изображения на светци. Наос. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.
LIV. Фрагменти от стенописи. Наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1986 г.
LV. Фрагменти от стенописи. Наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1986 г.
LVI. Фрагмент от стенопис c изображение на светец. Иваново, „Св. Йоан Кръстител“, наос. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.
LVII. Божествената литургия, фрагмент. светилище. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.
LVIII. Cв. Иван Кръстител на съд пред Ирод. Нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LIX. Cв. Иван Кръстител на съд пред Ирод. Нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LX. Отсичане главата на св. Иван Кръстител. Нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXI. Отсичане главата на св. Иван Кръстител. Нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXII. Благовещение. Детайл. Наос. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985
LXIII. Благовещение. Наос. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985
LXIV. Рождество Христово. Наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXV. Рождество Христово. Наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXVI. Сретение. Наос. Фотоснимка A. Чилингиров, 1966 г.
LXVII. Богоявление. Наос. Фотоснимка A. Чилингиров, 1966 г.
LXVIII. Преображение Господне. Наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXIX. Преображение Господне. Детайл. Наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXX. Преображение Господне, детайл. Наос. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.
LXXI. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г. Иваново, „Св. Йоан Кръстител“, наос. Преображение Господне, детайл
LXXII. Възкресяването на Лазар. Наос. Фотоснимка A. Чилингиров, 1966 г.
LXXIII. Възкресяването на Лазар. Детайл. Наос. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.
LXXIV. Цветница. Наос. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г.
LXXV. Цветница. Наос. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г.
LXXVI. Омиването на нозете. Атлант, детайл. Наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXXVII. Омиването на нозете. Наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXXVIII. Омиването на нозете. Детайли. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXXIX. Омиването на нозете. Детайли. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXXX. [Омиването на нозете. Детайли] Фотоснимки Д. Кацев, 1935 г.
LXXXI. [Омиването на нозете. Детайли] Фотоснимки Д. Кацев, 1935 г.
LXXXII. Фотоснимки A. Василиев, 1951 г.
LXXXIII. Фотоснимки A. Василиев, 1951 г.
LXXXIV. Тайната вечеря. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXXXV. Тайната вечеря. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXXXVI. Бдение в Гетсиманската градина. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXXXVII. Бдение в Гетсиманската градина. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXXXVIII. Предателството на Юда. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
LXXXIX. Предателството на Юда. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
XC. Предателството на Юда. Детайли. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
XCI. Предателството на Юда. Детайли. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
XCII. Разделянето на дрехите. Фотоснимка Д. Кацев, 1935 г.
XCIII. Предателството на Юда, детайл. Фотоснимка Д. Кацев, 1935 г.
XCIV. Христос на съд пред Ана и Каиафа. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
XCV. Христос на съд пред Ана и Каиафа. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
XCVI. Христос на съд пред Ана и Каиафа. Детайли. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
XCVII. Христос на съд пред Ана и Каиафа. Детайли. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.
XCVIII. Атлант, детайл от композицията Тайната вечеря. Фотоснимка Д. Кацев, 1935 а.
XCIX. Бдение в Гетсиманската градина, детайл. Фотоснимки Д. Кацев, 1935 г.
C. Разкаянието на Петър. Детайл. Фотоснимка Д. Кацев, 1935 г.
CI. Разкаянието на Петър. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.
CII. Съдът на Пилат, сцена I, детайл. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.
CIII. Съдът на Пилат, сцена I. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г. / Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.
CIV. Съдът на Пилат, втора сцена. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г. / Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.
CV. Юда връща 30-те сребърника. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.
CVI. Юда връща 30-те сребърника. Лява половина. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.
CVII. Юда връща 30-те сребърника. Дясна половина. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.
CVIII. Поругание Христово. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г.
CIX. Поругание Христово. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г. / Фотоснимки A. Чилингиров 1966 г.
CX. Кръстният ход, детайл. Фотоснимки A. Василиев, 1951 г.
CXI. Кръстният ход. Фотоснимки A. Василиев, 1951 г. / Фотоснимка A. Чилингиров, 1956 г.
CXII. Свалянето от кръста, детайл. Фотоснимка A. Василиев, 1951 г.
CXIII. Погребение Христово. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.
CXIV. Слизането в ада, детайл. Фотоснимка A. Чилингиров , 1985 г.
CXV. Слизането в ада. Фотоснимка A. Василиев, 1951 г. / Фотоснимка A. Чилингиров , 1985 г.
CXVI. Мироноските при гроба, детайл. Фотоснимка А.Чилингиров, 1985 г.
CXVII. Мироноските при гроба. Фотоснимка А. Василиев, 1951 г. / Възнесение Господне. Фотоснимка А. Василиев, 1951 г.
CXVIII. Обесването на Юда. Детайл. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.
CXIX. Обесването на Юда. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.
CXX. Южен параклис. Югозападен ъгъл. Фотоснимка А. Василиев, 1951 г. / Стенописни фрагменти. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.
CXXI. Югозападен ъгъл / Южен параклис. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.
CXXII. Южен параклис. Стенописни фрагменти. Фотоснимки A. Чилингиров, 1966 г.
CXXIII. Южен параклис. Стенописни фрагменти. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.
CXXIV. Сцени от житието на св. Герасим. Южен параклис. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.
CXXV. Сцена от житието на св. Герасим. Южен параклис. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.

  

 

 

I. Долното течение на р. Русенски Лом. Топографско заснимане около 1880 г..

 

 

II. Иваново, план на пещерата с двата гроба (По Асен Василиев)

 

 

 

III. Иваново, план на църквата при Господев дол (По Асен Василиев)

 

 

 

IV. Иваново, план на църквата под „Кръщалнята“ (По Асен Василиев)

 

 

 

V. Иваново, план на скални църкви при „Писмата“ (По Асен Василиев) / Иваново, план на „Затрупаната църква“ (По Асен Василиев)

 

 

 

VI. Иваново, план на „Съборената църква“. (По Асен Василиев)

 

 

 

VII. Съборената църква“. Изображения на ктитор и ктиторка. (Скици Асен Василиев) / Село Иваново с пещерните църкви (Схема Асен Василиев)

 

 

 

VIII. Национален резерват „Иваново-Красен“. Пещерна църква „Господев дол“. Фотоснимка А. Чилингиров, 1965 г.

 

 

 

IX. Национален резерват „Иваново-Красен“. Пещерна църква „Господев дол“. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

X. Слизане в ада, детайл. Иваново, пещерна църква „Господев дол“

 

 

 

XI. Слизане в ада. Фотоснимка А.Чилингиров, 1965 г. Иваново, пещерна църква „Господев дол“

 

 

 

XII. Успение Богородично, детайли. Стенописни фрагменти. Фотоснимки А. Чилингиров

 

 

 

XIII. Иваново, пещерна църква „Господев дол“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1965 и 1985 г.

 

 

 

XIV. Св. Никола и св. Спиридон. Стенопис в пещерната църква „Господев дол“. Фотоснимка Л. Прашков, 1978 г.

 

 

 

XV. Архангел Михаил (?). Стенописен фрагмент в „Срутената църква“. Фотоснимка Л. Прашков, 1978 г.

 

 

 

XVI. Параклис на манастира „Свети Архангели“

 

 

 

XVII. Параклис на манастира „Свети Архангели“. Христос ветхимъ деньми, стенопис в параклиса. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XVIII. Иваново, пещерна църква „Господев дол“. Стенописни фрагменти. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XIX. Видението на св. Петър Александрийски. Стенописен фрагмент в местността Господев дол. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XX. Светите седем спящи момци от Ефес. Стенописен фрагмент в местността Господев дол. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XXI. Образен месецеслов, детайл. Стенописен фрагмент в местността Господев дол. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XXII. Съборна църква (кириакион) на манастира „Св. Архангели“. Общ изглед. Фотоснимка Асен Василиев, 1952 г.

 

 

 

XXIII. Съборна църква (кириакион) на манастира „Свети Архангели“. - Петдесетница - стенопис / - Олтар на църквата

 

 

 

XXIV. Търново, „Св. Петър и Павел“. Св. Самон, стенопис, около 1206-1210

 

 

 

XXV. Неизвестен военен светец. Иваново, съборна църква на манастира „Св. Архангели“

 

 

 

XXVI. Национален резерват „Иваново-Красен“. Пещерна църква „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка А. Чилингиров, юли 1985 г.

 

 

 

XXVII. Национален резерват „Иваново-Красен“. Пещерна църква „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка А. Чилингиров, юли 1985 г.

 

 

 

XXVIII. Иваново, пещерната църква „Св. Иван Кръстител“, план (По Карел Шкорпил)

 

 

 

XXIX. Иваново, пещерната църква „Св. Иван Кръстител“, план (По Асен Василиев)

 

 

 

XXX. Стенописите в „Църквата“, източна половина. Графично заснимане НИПК, 1996 г.

 

 

 

XXXI. Стенописите в „Църквата“, западна половина. Графично заснимане НИПК, 1996 г.

 

 

 

XXXII. Иваново, църквата „Св. Иван Кръстител“. Горе - наос, излед към югоизток. Долу - вътрешен нартекс, поглед към югозапад. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

XXXIII. Иваново, църквата „Св. Иван Кръстител“. Горе - наос, източна стена. Долу - наос, североизточен ъгъл с входа към параклиса. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

XXXIV. Иваново, църквата „Св. Иван Кръстител“. Горе — наос, част от северната стена. Долу - наос, част от северната стена с входа към параклиса. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

XXXV. Иваново, църквата „Св. Иван Кръстител“. Горе - наос, част от южната стена. Долу - наос, част от композицията Свалянето от кръста. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

XXXVI. Иваново, църквата „Св. Иван Кръстител“. Горе - наос, североизточен ъгъл. Долу - наос, югозападен ъгъл. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

XXXVII. Иваново, църквата „Св. Иван Кръстител“. Северна стена на наоса. Стенописни фрагменти. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

XXXVIII. Изображения на светци заедно с групата на дарителя. Фотоснимка Димитър Кацев, 1935 г.

 

 

 

XXXIX. Групата на дарителя Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

XL. Част от ктиторския надпис с името АСѢНЬ. По репродукция на снимката от 1935 г. в книгата на Бичев / Част от ктиторския надпис с името АСѢНЬ. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г. Дарителско изображение на цар Иван Асен II

 

 

 

XLI. Дарителско изображение на цар Иван Асен II. Фотоснимка A. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

XLII. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XLIII. Надписът отляво но дарителя. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XLIV. Детайли от дарителската композиция. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

XLV. Детайли от дарителската композиция. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

XLVI. Детайли: Богородица Оранта и фрагмент от изображението на дарителката. Карийе джамия (манастир Хора), външен нартекс. Гробница Е. Гроб на Раулаина Палеологина (По Ундервуд)

 

 

 

XLVII. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г. Богородица Оранта. Детайл от дарителската композиция, Северна стена на външния нартекс. Иваново, църквата „Св. Иван Кръстител“

 

 

 

XLVIII. Фрагмент от стенопис с изображения на светци. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XLIX. Фрагмент от стенопис с изображения на светци. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

L. Фрагменти от стенописи c изображения на светци, Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LI. Фрагменти от стенописи c изображения на светци, Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LII. Фрагмент от стенопис c изображение на светец. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимка А. Чилингиров, 1986 г.

 

 

 

LIII. Фрагмент от стенопис c изображения на светци. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

LIV. Фрагменти от стенописи. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1986 г.

 

 

 

LV. Фрагменти от стенописи. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1986 г.

 

 

 

LVI. Фрагмент от стенопис c изображение на светец. Иваново, „Св. Йоан Кръстител“, наос. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LVII. Божествената литургия, фрагмент. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, светилище. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

LVIII. Cв. Иван Кръстител на съд пред Ирод. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LIX. Cв. Иван Кръстител на съд пред Ирод. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LX. Отсичане главата на св. Иван Кръстител. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXI. Отсичане главата на св. Иван Кръстител. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, нартекс. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXII. Благовещение. Детайл. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985

 

 

 

LXIII. Благовещение. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985

 

 

 

LXIV. Рождество Христово. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXV. Рождество Христово. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXVI. Сретение. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимка A. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

LXVII. Богоявление. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимка A. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

LXVIII. Преображение Господне. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXIX. Преображение Господне. Детайл. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXX. Преображение Господне, детайл. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXI. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г. Иваново, „Св. Йоан Кръстител“, наос. Преображение Господне, детайл

 

 

 

LXXII. Възкресяването на Лазар. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимка A. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

LXXIII. Възкресяването на Лазар. Детайл. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXIV. Цветница. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXV. Цветница. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXVI. Омиването на нозете. Атлант, детайл. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXVII. Омиването на нозете. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, наос. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXVIII. Омиването на нозете. Детайли. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXIX. Омиването на нозете. Детайли. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXX. [Омиването на нозете. Детайли. Иваново, „Св. Иван Кръстител“.] Фотоснимки Д. Кацев, 1935 г.

 

 

 

LXXXI. [Омиването на нозете. Детайли. Иваново, „Св. Иван Кръстител“.] Фотоснимки Д. Кацев, 1935 г.

 

 

 

LXXXII. Фотоснимки A. Василиев, 1951 г.

 

 

 

LXXXIII. Фотоснимки A. Василиев, 1951 г.

 

 

 

LXXXIV. Тайната вечеря. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXXV. Тайната вечеря. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXXVI. Бдение в Гетсиманската градина. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXXVII. Бдение в Гетсиманската градина. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXXVIII. Предателството на Юда. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

LXXXIX. Предателството на Юда. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XC. Предателството на Юда. Детайли. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XCI. Предателството на Юда. Детайли. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XCII. Разделянето на дрехите. Фотоснимка Д. Кацев, 1935 г.

 

 

 

XCIII. Предателството на Юда, детайл. Фотоснимка Д. Кацев, 1935 г.

 

 

 

XCIV. Христос на съд пред Ана и Каиафа. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XCV. Христос на съд пред Ана и Каиафа. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XCVI. Христос на съд пред Ана и Каиафа. Детайли. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XCVII. Христос на съд пред Ана и Каиафа. Детайли. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

XCVIII. Атлант, детайл от композицията Тайната вечеря. Фотоснимка Д. Кацев, 1935 а.

 

 

 

XCIX. Бдение в Гетсиманската градина, детайл. Фотоснимки Д. Кацев, 1935 г.

 

 

 

C. Разкаянието на Петър. Детайл, фотоснимка Д. Кацев, 1935 г.

 

 

 

CI. Разкаянието на Петър. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

CII. Съдът на Пилат, сцена I, детайл. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

CIII. Съдът на Пилат, сцена I. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г. / Фотоснимка А. Чилеингиров, 1966 г.

 

 

 

CIV. Съдът на Пилат, втора сцена. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г. / Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

CV. Юда връща 30-те сребърника. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

CVI. Юда връща 30-те сребърника. Лява половина. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

CVII. Юда връща 30-те сребърника. Дясна половина. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

CVIII. Поругание Христово. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

CIX. Поругание Христово. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки A. Чилингиров, 1985 г. / Фотоснимки A. Чилингиров 1966 г.

 

 

 

CX. Кръстният ход, детайл. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки A. Василиев, 1951 г.

 

 

 

CXI. Кръстният ход. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимки A. Василиев, 1951 г. / Фотоснимка A. Чилингиров, 1956 г.

 

 

 

CXII. Свалянето от кроста, детайл. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка A. Василиев, 1951 г.

 

 

 

CXIII. Погребение Христово. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

CXIV. Слизането в ада, детайл. Фотоснимка A. Чилингиров , 1985 г.

 

 

 

CXV. Слизането в ада. Фотоснимка A. Василиев, 1951 г. / Фотоснимка A. Чилингиров , 1985 г.

 

 

 

CXVI. Мироноските при гроба, детайл. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка А.Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

CXVII. Мироноските при гроба. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка А. Василиев, 1951 г. / Възнесение Господне. Фотоснимка А. Василиев, 1951 г.

 

 

 

CXVIII. Обесването на Юда. Детайл. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

CXIX. Обесването на Юда. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

CXX. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, южен параклис. Югозападен ъгъл. Фотоснимка А. Василиев, 1951 г. / Стенописни фрагменти. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

CXXI. Иваново, „Св. Иван Кръстител“. Югозападен ъгъл. / Иваново, „Св. Иван Кръстител“, южен параклис. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

CXXII. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, южен параклис. Стенописни фрагменти. Фотоснимки A. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

CXXIII. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, южен параклис. Стенописни фрагменти. Фотоснимка A. Чилингиров, 1985 г.

 

 

 

CXXIV. Сцени от житието на св. Герасим. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, южен параклис. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

 

CXXV. Сцена от житието на св. Герасим. Иваново, „Св. Иван Кръстител“, южен параклис. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]