Готи и гети I. Изследвания по история на културата

 

Под редакцията на Асен Чилингиров

 

Второ допълнено издание

 

Издателска къща: „Зиези екс куо Вулгарес“

София 2008

 

Книгата като текстов .pdf файл (10.6 Мб), предоставена от А.Ч.

 

 

...българите по това време именували готи и конен народ и досега пребивават покрай Дунав в Тракия, а по онова време именували ги готи...

           Паисий Хилендарски, Славянобългарска история.

 

Съдържание

     Предговор към второто издание  —  Предговор от съставителя

1. Готи и гети  (Асен Чилингиров)

2. Готи и германци. За германци или за траки е превел Улфила Библията?  (Ганчо Ценов)

3. Кои са гетите  (Сергей Лесной)

4. Загадката на готите  (Сергей Лесной)

5. На какъв език е била написана «Готската библия» на Улфила  (Сергей Лесной)

6. Летописът на Дуклянския презвитер и готоманията у сърбите и византийците  (Фердо Шишич)

7. Aeticus philosophus cosmographus  (Божидар Пейчев)

8. Ономастични и лексикални особености в ранния готски език  (Георги Сотиров)

9. Готи и гети  (Георги Сотиров)

 


 

Допълнителни материали:

 

- За една конференция и един подарък  (Асен Чилингиров, 2007)

- Коментари на Асен Чилингиров (2018)

 

- Deutsche Altertumskunde, Zweiter Band  (Müllenhoff Karl) (1887)

 

[Back to Main Page]