Бележки за палеографията на надписите към стенописи в български и сръбски средновековни църкви

Асен Чилингиров

Херон Прес, София 2015

(Публикува се с разрешението на автора)

Книгата като текстов .pdf файл (23.4 Мб)

 

Бележки за палеографията на надписите към стенописи в български и сръбски средновековни църкви. Допълнение  1-41

Илюстрации  (I-CXIII)

 

[Back to Main Page]


Допълнителна литература:

    - Vesna Bikić (ed.), Byzantine heritage and Serbian art I. Processes of Byzantinisation and Serbian Archaeology  (Institute for Byzantine Studies, SASA, Belgrade 2016) (.pdf файл със съдържанието на тома от www.academia.edu)

    - Весна Бикић (ур.), Византијско наслеђе и српска уметност I. Процеси византинизације и српска археологија  (Београд, 2016)  (www.academia.edu)

    - Dragan Vojvodić, Danica Popović (eds.), Byzantine Heritage and Serbian Art, vol. II: Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages  (Belgrade 2016)  (www.academia.edu)

    - Драган Војводић, Даница Поповић (ур.), Византијско наслеђе и српска уметност II. Сакрална уметност српских земаља у средњем веку  (Београд 2016)  (www.academia.edu)

        - Ivan Stevovic, Byzantine and Romanesque-Gothic Conceptions in Serbian Architecture and Sculpture in the 14th Century  (In: Byzantine Heritage and Serbian Art vol. II, Belgrade 2016, p. 317-329)  (www.academia.edu)