Бележки за палеографията на надписите към стенописите на някои български и сръбски средновековни църкви

Асен Чилингиров

 

ИЛЮСТРАЦИИ

 

 

I. Надпис на цар Иван Асен II върху колоната в църквата „Св. 40 мъченици“ във Велико Търново (1230 в.). По Ф. Успенски

 

            Иваново, „Св. Йоан Кръстител“ (Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.):

II. Надпис с името на дарителя. Първа част - отляво на изображението / Втора част - отдясно на изображението

III. Дарителско изображение на цар Иван Асен II

IV-V. Надписи към стенописите в нартекса на църквата

 

            Печка патриаршия, църква „Свети Апостоли“ (1233-1250). Фотоснимки Југословенска ревија, Београд:

VI, VII. Детайли от стенописи в светилището

VIII. Надписи към стенописи в светилището

IX. Детайл от композицията Деисис в светилището

X. Богородица. Детайли от композицията Деисис в светилището

XI. Св. Йоан Кръстител. Детайли от композицията Деисис в светилището

XII. Изображения на църковните отци в апсидата. Детайли

XIII. Изображения на църковните отци в апсидата и надписи. Детайли

 

            Милешево, Съборната църква (след 1234). Фотоснимки Д. Тасич и Д. Кажич:

XIV. Детайли от стенописните надписи

XV. Пророк Давид

XVI. Сваляне от кръста, детайл

XVII. Пророк Илия

XVIII. Св. Евтимий и св. Арсений

XIX. Св. Онуфрий и св. Макарий

XX. Св. цар Константин

XXI. Св. Никола Мирликийски

 

            Велико Търново, „Св. Четиридесет мъченици“ (1230 г.)

XXII. Календарни сцени във вътрешния нартекс. Надписи към стенописите. Фотоснимки: Г. Трайчев, Народен археологически музей, София

XXIII. Пророк Илия, детайл от търновския стенопис с надписа към него / Календарни сцени във вътрешния нартекс. Надписи към стенописите, копия. Фотоснимки А. Чилингиров, 1980 г.

XXIV. Стенопис в преддверието на „Св. Четиридесет мъченици“. Пророк Илия в пещерата (ок. 1240). Фотоснимка А. Чилингиров, 1971 г.

 

XXVI. Стенопис в преддверието на „Св. Четиридесет мъченици“. Пророк Илия в пещерата (ок. 1240). Детайл. Фотоснимка А. Чилингиров, 1971 г.

 

            Манастир Морача, Черна гора. По Св. Радойчич:

XXV. Пророк Илия в пещерата (ок. 1252)

XXVII. Стенописен цикъл „Житие на пророк Илия“ (ок. 1252). Надписи към стенописите

XXVIII. Пророк Илия, детайл (ок. 1252)

 

XXIX. „Св. Четиридесет мъченици“, Велико Търново. Пророк Илия, детайл от търновския стенопис с надписа към него / Календарни сцени, копие. Фотоснимка 1980 г.

 

            Велико Търново, „Св. Петър и Павел“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1971 г.:

XXX. Фрагменти от първото изписване, около 1206-1210

XXXI. Cв. Самон, стенопис, около 1206-1210

 

            Бояна, „Св. Никола и св. Пантелеймон”:

XXXII. Дарителски надпис. Фотоснимка (по Ив. Гълъбов) / Чертеж (по А. Грабар)

XXXIII. Севастократор Калоян. Фотоснимка Клаус Байер, 1959

XXXIV. Архангел Гаврил, фотоснимка Клаус Байер

XXXV. Цар Константин Асен Тих и царица Ирина

XXXVI. Архангел Гаврил / Свитъци в ръцете на неидентифицирани светци

XXXVII. Цар Константин Асен Тих и царица Ирина / Христос Вседържител / Св. Григор Богослов и св. Василий Велики

 

            Земенски манастир, „Св. Иван Богослов“. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974, 1980 и 1990 г.:

XXXVIII. Дарителски портрет / Дарителски надпис

XXXIX. Св. Иван Рилски

XL. Причастие с хляб. Детайл

XLI. Причастие с хляб

XLII. Бдение в Гетсиманската градина, детайли

XLIII. Бдение в Гетсиманската градина, детайли

XLIV. Св. Теодор Стратилат

XLV. Св. апостол Павел

 

XLVI. Врачански надпис на цар Асен I от началото на XIII век. По Вера Иванова-Мавродинова / Паметен надпис от 1218 г. в Манастирската църква „Св. Яков“ с. Витовница при Пожаревац. По К. Popkonstantinov & Otto Kronsteiner

 

            „Св. Петър“, с. Беренде, Софийско:

XLVII. Паметен надпис. Копие М. Георгиев, НАМ София / По Йордан Иванов

XLVIII. Архангел Михаил, стенопис в светилището. Фотоснимка А. Чилингиров, 1971 г.

LXIX. Св. Кирил философ, стенопис в светилището. Фотоснимка А. Чилингиров, 1971 г.

 

            Стенопис в Хрелювата кула на Рилския манастир, XIV век. отоснимки А. Чилингиров, 1985 г.:

L. Христос — Божествената Мъдрост

LI. Христос — Божествената Мъдрост. Детайли

 

LII. „Св. Богородица“, Долна Каменица, Сърбия. Дарителски портрет на деспот Михаил Шишман и майка му Анна. Рисунки Б. Живкович

 

LIII. Карлуково, „Св. Марина”. Дарителско изображение

 

LIV. „Св. Богородица“, Долна Каменица, Сърбия. Мелизмос / Св. Георги и св. Димитър

LV. „Св. Богородица“, Долна Каменица, Сърбия. Тримата младенци в огнената пещ

 

            „Св. Георги“, Кремиковци, 1493 г.

LVI. Архангел Михаил, стенопис в наоса. Фотоснимка ЮНЕСКО, 1960 г.

LVII. Дарителско изображение , копие НАМ, ок. 1912 г.

 

            „Св. Петър и Павел“, Търново, второ изписване, XVI век:

LVIII. Стенопис в наоса. Фотоснимка Г. Трайчев, ок. 1912 г.

LIX. Деисис, стенопис в светилището, копие НАМ, ок. 1912 г.

LX. Четвърти вселенски събор, Стенопис в нартекса, копие НАМ, ок. 1912 г.

LXI. Копие HAM, ок. 1912 г. / Успение Богородично, стенопис в нартекса. Фотоснимка A. Чилингиров, 1975 г.

 

            „Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.:

LXII. Пророци. Стенопис в светилището от второто изписване на църквата

LXIII. Пророци. Стенопис в светилището от второто изписване на църквата

LXIV. Св. Григор Богослов, стенопис в светилището

LXV. Ангел Господен, стенопис в светилището

LXVI. Св. Григор Богослов, детайл

LXVII. Ангел Господен, детайл

LXVIII. Св. Герман, стенопис в светилището

LXIX. Св. Христофор, стенопис в светилището

LXX. Св. Варлаам

LXXI. Св. Йоасаф

LXXII. Надпис в светилището / Св. Епифаний Кипърски

LXXIII. Св. Варлаам / Св. Йоаникий / Св. Харитон / Св. Йоасаф

 

LXXIV. Вуково, „Св. Петка“, 1598 / Марица, „Св. Никола“, Самоковско, края на XVI век. Дарителски надписи, XVI век

LXXV. Вуково, „Св. Петка”. Св. Йоан Златоуст, стенопис в светилището. Фотоснимка Константин Танчев

 

            „Св. Никола“, с. Марица, Самоковско. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 г.:

LXXVI. Възнесение Господне, пророци. Стенописи в свода

LXXVII. Христос Вседържител. Стенописи в свода

LXXVIII. Св. Петър Александрийски, стенопис в светилището, детайл

LXXIX. Видението на Св. Петър Александрийски, стенопис в светилището

LXXX. Св. Георги, детайл

LXXXI. Св. Георги и св. Димитър, стенопис на северната стена на наоса

LXXXII. Пророк Самуил, стенопис на свода

LXXXIII. Пророк Соломон, стенопис на свода

 

            Бачковски манастир, нартекс на съборната църква. Фотоснимки А. Чилингиров, 1976 г.:

LXXXIV. Дарителски изображения, XVII век. Детайл

LXXXV. Дарителски изображения, XVII век

LXXXVI. Св. Гурий

LXXXVII. Св. Теодул

 

            Стенописи в трапезарията, Бачковски манастир. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 и 1982 г.:

LXXXVIII. Богородица в апсидната конха

LXXXIX. Стенописи в трапезарията, Бачковски манастир. Родословието на Христос, детайл

XC. Предшественици на Христос

XCI. Предшественици на Христос

 

            „Св. Архангели“, Арбанаси, XVI—XVII век. Фотоснимка А. Чилингиров, 1975 г.:

XCII. Разпятие, стенопис в наоса

XCIII. Св. Спиридон, стенопис в наоса

XCIV. Св. Теодор Тирон, стенопис в наоса

XCV. Св. Теодор Стратилат, стенопис в наоса

XCVI. Христос Вседържител. Стенопис в наоса

 

XCVII. „Рождество Христово“, Арбанаси, XVI—XVII век. Гостоприемство Аврамово (Троица). Стенопис в нартекса. Фотоснимка А. Чилингиров, 1975 г.

 

            Съборната църква на Роженския манастир. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 и 1985 г.:

XCVIII. Дарителски надпис от 1662 г.

XCIX. Св. Максим Изповедник, 1732 г.

C. Дарителката Монахиня Мелания, 1732 г.

CI. Дарителката Монахиня Мелания, 1732 г.

 

            Роженски манастир. Фотоснимка Д. Ангелов, 1992 г.:

CII. Свалянето от кръста. Стенопис на северната стена на съборната църква, 1732 г.

CIII. Поклонение на жертвата. Стенопис в дяконикона на съборната църква, 1732 г.

CIV. Cв. Христофор c кучешката глава, 1732 г.

 

            Съборната църква на Роженския манастир. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 и 1985 г.:

CV. Рождество Христово. Стенопис в южния параклис на съборната църква, 1732 г.

CVI. Cв. цар Константин Велики, 1732 г.

CVII. Cв. Атанасий Атонски. Фотоснимка Димитър Ангелов, 1992 г.

 

            Стенопис в постницата „Св. Лука“ при Рилския манастир. Фотоснимка А. Чилингиров, 1984 г.:

CVIII. Чиста изповед

CIX. Христос и търговците в храма

 

            Стенописи в костницата при Рилския манастир. Фотоснимки А. Чилингиров, 1984 г.:

CX. Дарител Монах Игнатий

CXI. Апостол Павел от групата на праведниците в рая

 

            Стенопис в постницата „Св. Лука“ при Рилския манастир. Фотоснимка А. Чилингиров, 1984 г.:

CXII. Св. Лука рисува иконата на Богородица

CXIII. Св. Лука дарява на Богородица трите рисувани от него икони

 

 

I. Надпис на цар Иван Асен II върху колоната в църквата „Св. 40 мъченици“ във Велико Търново (1230 в.). По Ф. Успенски

 

 

II. Иваново, „Св. Йоан Кръстител“. Надпис с името на дарителя. Първа част - отляво на изображението / Втора част - отдясно на изображението. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

III. Иваново, „Св. Йоан Кръстител“. Дарителско изображение на цар Иван Асен II. Фотоснимка А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

IV, V. Иваново, „Св. Йоан Кръстител“. Надписи към стенописите в нартекса на църквата. Фотоснимки А. Чилингиров, 1966 г.

 

 

VI, VII. Печка патриаршия, църква „Свети Апостоли“ (1233-1250). Детайли от стенописи в светилището. Фотоснимки Југословенска ревија Београд

 

 

VIII. Печка патриаршия, църква „Свети Апостоли“ (1233-1250). Надписи към стенописи в светилището. Фотоснимки Југословенска ревија Београд

 

IX. Печка патриаршия, църква „Свети Апостоли“ (1233-1250). Детайл от композицията Деисис в светилището. Фотоснимки Југословенска ревија  Београд

 

 

X. Печка патриаршия, църква „Свети Апостоли“ (1233-1250). Богородица. Детайли от композицията Деисис в светилището. Фотоснимки Југословенска ревија Београд

 

 

XI. Печка патриаршия, църква „Свети Апостоли“ (1233-1250). Св. Йоан Кръстител. Детайли от композицията Деисис в светилището. Фотоснимки Југословенска ревија Београд

 

 

XII. Печка патриаршия, църква „Свети Апостоли“ (1233-1250). Изображения на църковните отци в апсидата. Детайли. Фотоснимки Југословенска ревија  Београд

 

 

XIII. Печка патриаршия, църква „Свети Апостоли“ (1233-1250). Изображения на църковните отци в апсидата и надписи. Детайли. Фотоснимки: Југословенска ревија Београд

 

 

XIV. Милешево, Съборната църква (след 1234). Детайли от стенописните надписи. Фотоснимки Д. Тасич и Д. Кажич

 

 

XV. Милешево, Съборната църква (след 1234). Пророк Давид. Фотоснимка Д. Тасич и Д. Кажич

 

 

XVI. Милешево, Съборната църква (след 1234). Сваляне от кръста, детайл. Фотоснимки Д. Тасич и Д. Кажич

 

 

XVII. Милешево, Съборната църква (след 1234). Пророк Илия. Фотоснимки Д. Тасич и Д. Кажич

 

 

XVIII. Милешево, Съборната църква (след 1234). Св. Евтимий и св. Арсений. Фотоснимки Д. Тасич и Д. Кажич

 

 

XIX. Милешево, Съборната църква (след 1234). Св. Онуфрий и св. Макарий. Фотоснимки Д. Тасич и Д. Кажич

 

 

XX. Милешево, Съборната църква (след 1234). Св. цар Константин. Фотоснимки Д. Тасич и Д. Кажич

 

 

XXI. Милешево, Съборната църква (след 1234). Св. Никола Мирликийски. Фотоснимки Д. Тасич и Д. Кажич

 

 

XXII. Велико Търново, „Св. Четиридесет мъченици“ (1230 г.). Календарни сцени във вътрешния нартекс. Надписи към стенописите. Фотоснимки: Г. Трайчев, Народен археологически музей, София

 

 

XXIII. Велико Търново, „Св. Четиридесет мъченици“ (1230). Пророк Илия, детайл от търновския стенопис с надписа към него / Календарни сцени във вътрешния нартекс. Надписи към стенописите, копия. Фотоснимки А. Чилингиров, 1980 г.

 

 

XXIV. Стенопис в преддверието на „Св. Четиридесет мъченици“. Пророк Илия в пещерата (ок. 1240). Фотоснимка А. Чилингиров, 1971 г.

 

 

XXV. Манастир Морача, Черна гора. Пророк Илия в пещерата (ок. 1252). По Св. Радойчич

 

 

XXVI. Стенопис в преддверието на „Св. Четиридесет мъченици“. Пророк Илия в пещерата (ок. 1240). Детайл. Фотоснимка А. Чилингиров, 1971 г.

 

 

XXVII. Манастир Морача, Черна гора. Стенописен цикъл „Житие на пророк Илия“ (ок. 1252). Надписи към стенописите. По Св. Радойчич

 

 

XXVIII. Манастир Морача, Черна гора. Пророк Илия, детайл (ок. 1252). По Св. Радойчич

 

 

XXIX. „Св. Четиридесет мъченици“, Велико Търново. Пророк Илия, детайл от търновския стенопис с надписа към него / Календарни сцени, копие. Фотоснимка 1980 г.

 

 

XXX. Велико Търново, „Св. Петър и Павел“. Фрагменти от първото изписване, около 1206-1210. Фотоснимка А. Чилингиров, 1971 г.

 

 

XXXI. Велико Търново, „Св. Петър и Павел“. Cв. Самон, стенопис, около 1206-1210. Фотоснимка А. Чилингиров, 1971 г.

 

 

XXXII. Бояна, „Св. Никола и св. Пантелеймон”. Дарителски надпис. Фотоснимка (по Ив. Гълъбов) / Чертеж (по А. Грабар)

 

 

XXXIII. Бояна, „Св. Никола и св. Пантелеймон”. Севастократор Калоян. Фотоснимка Клаус Байер, 1959

 

 

XXXIV. Бояна, „Св. Никола и св. Пантелеймон“. Архангел Гаврил, фотоснимка Клаус Байер

 

 

XXXV. Бояна, „Св. Никола и св. Пантелеймон“. Цар Константин Асен Тих и царица Ирина

 

 

XXXVI. Бояна, „Св. Никола и св. Пантелеймон“. Архангел Гаврил / Свитъци в ръцете на неидентифицирани светци

 

 

XXXVII. Бояна, „Св. Никола и св. Пантелеймон”. Цар Константин Асен Тих и царица Ирина / Христос Вседържител / Св. Григор Богослов и св. Василий Велики

 

 

XXXVIII. Земенски манастир, „Св. Иван Богослов“. Дарителски портрет / Дарителски надпис. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 и 1980 г.

 

 

XXXIX. Земенски манастир „Св. Иван Богослов”. Св. Иван Рилски. Фотоснимка А. Чилингиров, 1974 г.

 

 

XL. Земенски манастир „Св. Иван Богослов”. Причастие с хляб. Детайл. Фотоснимки А. Чилингиров, 1990 г.

 

 

XLI. Земенски манастир „Св. Иван Богослов”. Причастие с хляб. Фотоснимки А. Чилингиров, 1990 г.

 

 

XLII. Земенски манастир „Св. Иван Богослов“. Бдение в Гетсиманската градина, детайли. Фотоснимки А. Чилингиров, 1980 г.

 

 

XLIII. (Земенски манастир „Св. Иван Богослов“. Бдение в Гетсиманската градина, детайли. Фотоснимки А. Чилингиров, 1980 г.)

 

 

XLIV. Земенски манастир „Св. Иван Богослов“. Св. Теодор Стратилат. Фотоснимка А. Чилингиров, 1974 г.

 

 

XLV. Земенски манастир „Св. Иван Богослов“. Св. апостол Павел. Фотоснимка А. Чилингиров, 1974 г.

 

 

XLVI. Врачански надпис на цар Асен I от началото на XIII век. По Вера Иванова-Мавродинова / Паметен надпис от 1218 г. в Манастирската църква „Св. Яков“ с. Витовница при Пожаревац. По К. Popkonstantinov & Otto Kronsteiner

 

 

XLVII. „Св. Петър“, с. Беренде, Софийско. Паметен надпис. Копие М. Георгиев, НАМ София / По Йордан Иванов

 

 

XLVIII. „Св. Петър“, Беренде. Архангел Михаил, стенопис в светилището. Фотоснимка А. Чилингиров, 1971 г.

 

 

LXIX. „Св. Петър“, Беренде. Св. Кирил философ, стенопис в светилището. Фотоснимка А. Чилингиров, 1971 г.

 

 

L. Стенопис в Хрелювата кула на Рилския манастир, XIV век. Христос — Божествената Мъдрост. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985

 

 

LI. Стенопис в Хрелювата кула на Рилския манастир, XIV век. Христос — Божествената Мъдрост. Детайли. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985

 

 

LII. „Св. Богородица“, Долна Каменица, Сърбия. Дарителски портрет на деспот Михаил Шишман и майка му Анна. Рисунки Б. Живкович

 

 

LIII. Карлуково, „Св. Марина”. Дарителско изображение

 

 

LIV. „Св. Богородица“, Долна Каменица, Сърбия. Мелизмос / Св. Георги и св. Димитър

 

 

LV. „Св. Богородица“, Долна Каменица, Сърбия. Тримата младенци в огнената пещ

 

 

LVI. „Св. Георги“, Кремиковци, 1493 г. Архангел Михаил, стенопис в наоса. Фотоснимка ЮНЕСКО, 1960 г.

 

 

LVII. „Св. Георги“, Кремиковци, 1493 г. Дарителско изображение , копие НАМ, ок. 1912 г.

 

 

LVIII. „Св. Петър и Павел“, Търново, второ изписване, XVI век. Стенопис в наоса. Фотоснимка Г. Трайчев, ок. 1912 г.

 

 

LIX. „Св. Петър и Павел“, Търново, второ изписване, XVI век. Деисис, стенопис в светилището, копие НАМ, ок. 1912 г.

 

 

LX. „Св. Петър и Павел“, Търново, второ изписване, XVI век. Четвърти вселенски събор, Стенопис в нартекса, копие НАМ, ок. 1912 г.

 

 

LXI. „Св. Петър и Павел“, Търново, второ изписване, XVI век. Копие HAM, ок. 1912 г. / Успение Богородично, стенопис в нартекса. Фотоснимка A. Чилингиров, 1975 г.

 

 

LXII. Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Пророци. Стенопис в светилището от второто изписване на църквата. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

LXIII. Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Пророци. Стенопис в светилището от второто изписване на църквата. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

LXIV. „Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Св. Григор Богослов, стенопис в светилището

 

 

LXV. „Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Ангел Господен, стенопис в светилището

 

 

LXVI. „Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Св. Григор Богослов, детайл. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

LXVII. „Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Ангел Господен, детайл. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

LXVIII. „Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Св. Герман, стенопис в светилището. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

LXIX. „Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Св. Христофор, стенопис в светилището. Фотоснимка А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

LXX. „Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Св. Варлаам

 

 

LXXI. „Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Св. Йоасаф

 

 

LXXII. „Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Надпис в светилището / Св. Епифаний Кипърски. Фотоснимки А. Чилингиров, 1985 г.

 

 

LXXIII. „Свети апостоли Петър и Павел“, Велико Търново, XVI век. Св. Варлаам / Св. Йоаникий / Св. Харитон / Св. Йоасаф

 

 

LXXIV. Вуково, „Св. Петка“, 1598 / Марица, „Св. Никола“, Самоковско, края на XVI век. Дарителски надписи, XVI век

 

 

LXXV. Вуково, „Св. Петка”. Св. Йоан Златоуст, стенопис в светилището. Фотоснимка Константин Танчев

 

 

LXXVI. „Св. Никола“, с. Марица, Самоковско. Възнесение Господне, пророци. Стенописи в свода. Фотоснимка А. Чилингиров, 1974 г.

 

 

LXXVII. „Св. Никола“, с. Марица, Самоковско. Христос Вседържител. Стенописи в свода. Фотоснимка А. Чилингиров, 1974 г.

 

 

LXXVIII. „Св. Никола“, с. Марица, Самоковско. Св. Петър Александрийски, стенопис в светилището, детайл

 

 

LXXIX. „Св. Никола“, с. Марица, Самоковско. Видението на Св. Петър Александрийски, стенопис в светилището

 

 

LXXX. „Св. Никола“, с. Марица, Самоковско. Св. Георги, детайл

 

 

LXXXI. „Св. Никола“, с. Марица, Самоковско. Св. Георги и св. Димитър, стенопис на северната стена на наоса. Фотоснимка А. Чилингиров, 1974 г.

 

 

LXXXII. „Св. Никола“, с. Марица, Самоковско. Пророк Самуил, стенопис на свода. Фотоснимка А. Чилингиров

 

 

LXXXIII. „Св. Никола“, с. Марица, Самоковско. Пророк Соломон, стенопис на свода. Фотоснимка А. Чилингиров

 

 

LXXXIV. Бачковски манастир, нартекс на съборната църква. Дарителски изображения, XVII век. Детайл. Фотоснимки А. Чилингиров, 1976 г.

 

 

LXXXV. Бачковски манастир, нартекс на съборната църква. Дарителски изображения, XVII век. Фотоснимки А. Чилингиров, 1976 г.

 

 

LXXXVI. Бачковски манастир, нартекс на съборната църква. Св. Гурий

 

 

LXXXVII. Бачковски манастир, нартекс на съборната църква.  Св. Теодул

 

 

LXXXVIII. Стенописи в трапезарията, Бачковски манастир. Богородица в апсидната конха. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 и 1982 г.

 

 

LXXXIX. Стенописи в трапезарията, Бачковски манастир. Родословието на Христос, детайл. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 и 1982 г.

 

 

XC. Бачковски манастир. Предшественици на Христос. Стенописи в трапезарията. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 г.

 

XCI. Бачковски манастир. Предшественици на Христос. Стенописи в трапезарията. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 г.

 

 

XCII. „Св. Архангели“, Арбанаси, XVI—XVII век. Разпятие, стенопис в наоса. Фотоснимка А. Чилингиров, 1975 г.

 

 

XCIII. „Св. Архангели“, Арбанаси, XVI—XVII век. Св. Спиридон, стенопис в наоса. Фотоснимка А. Чилингиров, 1975 г.

 

 

XCIV. „Св. Архангели“, Арбанаси, XVI—XVII век. Св. Теодор Тирон, стенопис в наоса. Фотоснимка А. Чилингиров, 1975 г.

 

 

XCV. „Св. Архангели“, Арбанаси, XVI—XVII век . Св. Теодор Стратилат, стенопис в наоса. Фотоснимка А. Чилингиров, 1975 г.

 

 

XCVI. „Св. Архангели“, Арбанаси, XVI—XVII век. Христос Вседържител. Стенопис в наоса. Фотоснимка А. Чилингиров, 1975 г.

 

 

XCVII. Рождество Христово“, Арбанаси, XVI—XVII век. Гостоприемство Аврамово (Троица). Стенопис в нартекса. Фотоснимка А. Чилингиров, 1975 г.

 

 

XCVIII. Съборната църква на Роженския манастир. Дарителски надпис от 1662 г. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 и 1985 г.

 

 

XCIX. Съборната църква на Роженския манастир. Св. Максим Изповедник, 1732 г. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 и 1985 г.

 

 

C. Съборната църква на Роженския манастир. Дарителката Монахиня Мелания, 1732 г. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 и 1985 г.

 

 

CI. Съборната църква на Роженския манастир. Дарителката Монахиня Мелания, 1732 г. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 и 1985 г.

 

 

CII. Роженски манастир. Свалянето от кръста. Стенопис на северната стена на съборната църква, 1732 г. Фотоснимка Д. Ангелов, 1992 г.

 

 

CIII. Роженски манастир. Поклонение на жертвата. Стенопис в дяконикона на съборната църква, 1732 г. Фотоснимка Д. Ангелов, 1992 г.

 

 

CIV. Роженски манастир. Cв. Христофор c кучешката глава, 1732 г.

 

 

CV. Съборната църква на Роженския манастир. Рождество Христово. Стенопис в южния параклис на съборната църква, 1732 г. Фотоснимки А. Чилингиров, 1974 и 1985 г.

 

 

CVI. (Съборната църква на Роженския манастир.) Cв. цар Константин Велики, 1732 г. Фотоснимка А. Чилингиров, 1984 г.

 

 

CVII. (Съборната църква на Роженския манастир.) Cв. Атанасий Атонски. Фотоснимка Димитър Ангелов, 1992 г.

 

 

CVIII. Стенопис в постницата„Св. Лука“ при Рилския манастир. Чиста изповед. Фотоснимка А. Чилингиров, 1984 г.

 

 

CIX. Стенопис в постницата„Св. Лука“ при Рилския манастир. Христос и търговците в храма. Фотоснимка А. Чилингиров, 1984 г.

 

 

CX. Стенописи в костницата при Рилския манастир. Дарител Монах Игнатий. Фотоснимки А. Чилингиров, 1984 г.

 

 

CXI. Стенописи в костницата при Рилския манастир. Апостол Павел от групата на праведниците в рая. Фотоснимки А. Чилингиров, 1984 г.

 

 

CXII. Стенопис в постницата „Св. Лука“ при Рилския манастир. Св. Лука рисува иконата на Богородица. Фотоснимка А. Чилингиров, 1984 г.

 

 

CXIII. Стенопис в постницата „Св. Лука“ при Рилския манастир. Св. Лука дарява на Богородица трите рисувани от него икони. Фотоснимка А. Чилингиров, 1984 г.

 

 

[Previous]

[Back to Index]