Българската църква
Изследвания, факти, документи

 

Асен Чилингиров

Херон Прес - София - 2014

(Любезно предоставено от автора)

Книгата като .pdf файл (6.5 Мб)

 

    Предговор . . . . . . . 1

Православната църква . . . . . . . 7
Филипи или Филипопол . . . . . . . 31
Кои са 26-те мъченици, чиято памет църквата чества на 26 март? . . . . . . . 59

Приложение . . . . . . . 69

1. Готски календар (Angelo Mai)
2. Месецеслов на Василий II
3. В. В. Болотовъ, Готскій календарь
4. Полный месяцеслов Востока
5. Бележки на автора . . . . . . . 89

Единосъщен и подобносъщен . . . . . . . 99
Урфил – учителят на гетите . . . . . . . 123

[Back to Main Page]