Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том IX

Ред. колегия: Димитър Шалапатов - отг. ред., академик Стоян Райчевски, проф. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Георги Граматиков, д-р Красимира Узунова, Таня Марева, Кирил Сарджев, Златка Михайлова

Хасково, 2019 г.

 

Целият сборник в .pdf формат  (67.9 Мб)

 

Посвещава се на 100-годишнината от позорния Ньойски диктат

Този сборник се издава с финансовата подкрепа на Община Хасково

    Съдържание

       1. Димитър Шалапатов. Албум. Българските храмове в Беломорска Тракия 100 години след Ньойския диктат  (7)  (Албум)

 

СТАТИИ И СТУДИИ

2. Акад. Стоян Райчевски. Протестите в Беломорска Тракия против несправедливите клаузи на Ньойския договор  (49)

3. Проф. Калина Пеева. Тракийският въпрос в дипломатическите отношения след Ньойския договор (1919-1922)  (65)

4. Д-р Красимира Узунова. Тракийската революционна организация и нейната дейност в Беломорието през периода 1919-1928 година  (86)  (Албум)

5. Димитър Шалапатов. Дервент – кратка история на славното село  (102)

6. Калина Черванюк. Интернираните западнотракийски българи из островите на Бяло море и Тесалия през 1923–1925 година от гръцките военни и административни власти  (109)

7. Проф. д-р Георги Янков. За добродетелите на тракийските българи  (134)

8. Д-р Виолета Костова. Мирната конференция в Париж /29 юли-15 октомври 1946 г./ и тракийската емиграция в Хасковския регион  (147)  (Албум)

9. Милен Вълчев. Руските емигранти помагат на тракийските бежанци – техни братя по съдба  (173)

10. Д-р Йордан Нанчев. Тома Измирлиев - хасковецът, родом от Кукуш  (181)

11. Румен Иванов. Селища с българи мюсюлмани в Източна Тракия  (209)

12. Димитър Шалапатов. Българските християнски селища в Западна Тракия  (229)

 

СЪВРЕМЕННИЦИ И ПОТОМЦИ РАЗКАЗВАТ ЗА СЪБИТИЯТА, СТАНАЛИ В ТРАКИЯ

13. Стана Шабанова. Животът на Стана Шабанова в Беломорска Тракия след Ньойския диктат  (238)

14. Кирил Сарджев. Армаганският обир  (251)

15. Трендафил Василев. Погромът в Евренкьой, Гюмюрджинско – 1913 г.  (257)

16. Пенка Генева. Я съм българин. Животът на Вълчо Малкукев Капшов  (260)

 

РЕЦЕНЗИИ

17. Д-р Елена Алекова. Сборник „Тракия”, том VІІІ – история и съвременност  (268)

18. Мина Карагьозова. За родината, смъртта и паметта (Никола Инджов. “Възречени от Манастър”)  (275)

19. Редколегията. Момчил войвода – първият балкански владетел, прозрял опасността от османско нашествие на Балканите  (281)

20. Златка Михайлова. Вестник „Тракийска дума“: И ние сме едно малко пламъче от световния пожар  (286)

 

[Back to Index]