Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том VIII

Ред. колегия: Димитър Шалапатов - отг. ред., доп. член на БАНИ Стоян Райчевски, проф. Пламен Павлов, доц. д-р Георги Граматиков, д-р Красимира Узунова, Таня Марева, Кирил Сарджев, д-р Мария Бакърджиева, Златка Михайлова

Хасково, 2018 г.

 

Целият сборник в .pdf формат  (12.0 Мб)

 

Посвещава се на 105 години от Балканската война.

Този сборник се издава с финансовата подкрепа на Община Хасково

    Съдържание
 

СТАТИИ И СТУДИИ

1. Проф. Пламен Павлов. Васил Левски – творец и стратег на националната революция в „отечеството българско“ /Мизия, Тракия, Македония/  (7)

2. Димитър Шалапатов. След век – отново по кървавия път на спасението Манастир - Сачанли - Доганхисар - Дедеагач  (30)

3. Проф. дин Светлозар Елдъров. Денят на Тракия в националната памет  (36)

4. Стоян Райчевски. Предаването на гражданската власт в Белoморието на ЕАМ и изтеглянето на българските войски през септември 1944 г.  (40)

5. Проф. д.и.н. Камен Гаренов /отец Петър Гарена/. За с. Черна нива, за столицата на офицера от Шуменския корпус Сенклер и за един самотен християнски гроб  (59)

6. Димитър Шалапатов. Село Домуздере  (76)

7. Калина Черванюк. Интернираните през 1923-1925 година по беломорските острови и Тесалия българи от Западна Тракия  (79)  (Албум)

8. Д-р Красимира Узунова. Опити за управление на Западна Тракия през първата половина на ХХ в.  (100)

9. Златка Петрова. Свещеници - революционери от Райково, участници в македоно-одринското движение и войните за национално обединение  (127)

10. Светла Михайлова. Женските благотворителни дружества в Кърджали /20-те – 30-те год. на ХХ в./  (139)

 

ПУБЛИЦИСТИКА

11. Младен Сърбиновски. Македонизмът: триумфът на нищото  (149)  (Адаптация от вруточко-вардарско наречие на книжовен български: Недялко Бакалов)

 

ПЪТЕПИСИ

12. Д-р Мария Бакърджиева. Потомците знаят и не забравят  (240)

13. Д-р Елена Алекова. Посечени , но не и победени  (249)

 

СПОМЕНИ ЗА ТРАКИЯ И ЗА СЪБИТИЯ, СТАНАЛИ ТАМ, ОТ ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ

14. Росица Станева. Път през огъня  (259)

15. Петко Тодоров Шалапатов. Спомени за събитията , станали в Беломорска Тракия през се птември - октомври 1913 година  (272)

16. Тодор Марков. Приказка за Тракия  (275)

17. Кирил Сарджев. Многото пари са душмани на човека  (299)

18. Тилко Тилев. Моите детски спомени от Гюмюрджина  (306)

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

- Удостояване със званието „Почетен гражданин на Хасково” - посмъртно, на доцент д-р Кирил Бакърджиев  (310)

 

[Back to Index]