Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том VI

Ред. колегия: Димитър Шалапатов - отг. ред., доп. член на БАНИ Стоян Райчевски, доц. д-р Георги Граматиков, д-р Красимира Узунова, д-р Мария Бакърджиева, Таня Марева, Кирил Сарджев, Златка Михайлова

Хасково, 2015 г.

 

Целият сборник в .pdf формат  (42.2 Мб)

 

Посвещава се на навършването на 170 години от рождението на Капитан Петко Войвода,
100 години от прогонването на малоазийските българи и 130 години от Съединението.


Галерия с фотографиите на К. Гунчев от стр. 177-200

    Съдържание

СТАТИИ И СТУДИИ:

- Димитър Шалапатов. АРМАГАНСКАТА ДОЛИНА  (7)

-  Таня Марева. ПАМЕТ ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО КАРААЧКЬОЙ (ГЮМЮРДЖИНСКО) И НЕГОВИТЕ ОБИТАТЕЛИ  (14)

- Стоян Райчевски. ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В ОДРИНСКИЯ ВИЛАЕТ СЛЕД ВЪСТАНИЕТО ОТ 1903 Г. СПОРЕД ЕДНО ЕКЗАРХИЙСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ДО КНЯЖЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО  (40)

- Д-р Георги Граматиков. ОРГАНИЗИРАНОТО ТРАКИЙСКО ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ 20-ТЕ И 30-ТЕ ГОДИНИ В ГР. ОРТАКЬОЙ /ИВАЙЛОВГРАД/  (55)

- Василка Ташкова. ТРАКИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ В КРУМОВГРАДСКА ОКОЛИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК  (75)

- Проф. Камен Гаренов. СЕЛО ГАБРОВО, КЪРДЖАЛИЙСКО  (87)

- Д-р Елена Алекова. ХЮСЕИН МЕМИШОГЛУ – НОСИТЕЛЯТ НА ЖЪЛТАТА ФЛАНЕЛКА  (97)
 

ОЧЕРЦИ ЗА ИМЕНИТИ ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ:

- Д-р Красимира Узунова. ТЪРГОВЕЦЪТ ЧАЛБУРОВ – ОТ БЕЖАНЕЦ ДО ИНДУСТРИАЛЕЦ  (132)

- Златка Петрова. ГОЛЕМИЯТ РОДОПСКИ БУДИТЕЛ И РЕВОЛЮЦИОНЕР – СВЕЩЕНИК АНАСТАС ДИМИТРОВ (ПОП ПАЛА)  (153)

- Д-р Мария Бакърджиева. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА В СПОМЕНИТЕ НА МАВЕР РАДИКОВ  (162)

- Станислав Н. Станилов. КОСТАДИН ГУНЧЕВ – ФОТОДОКУМЕНТАЛИСТЪТ НА ЗАПАДНА ТРАКИЯ  (166)
                   
Отделен .pdf файл с фотографиите на К. Гунчев (стр. 177-200)
 

СПОМЕНИ НА ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ ЗА ТРАКИЯ:

-Тодор Коларов. ПОТЕКЛО  (203)

- Кирил Сарджев. ДА ОТКРИЕШ КОРЕНИТЕ СИ. 100 ГОДИНИ СЛЕД РАЗОРЕНИЕТО ПРИ СВОИТЕ В АРМАГАНСКАТА ДОЛИНА  (216)

- Никола Митрев Вардев. КРАТКА ИСТОРИЯ НА БУЛГАРКЬОЙ ОТ БОЙДИНОВИЯ МОСТ ДО НОВОСЕЛЦИ (КОНСТАНТИНОВО)  (221)

- Тодор Николов Хърсев. ЗАТОЧЕНИЕТО НА СЕЛО ДЕРВЕНТ, ДЕДЕАГАЧКО ОТ ГЪРЦИТЕ ПРЕЗ 1923 Г.  (228)

- Станка Битлиева. КАК ПОМНИМ МИНАЛОТО  (230)
 

РЕЦЕНЗИИ:

- Димитър Шалапатов. КНИГА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА ВСЯКА БИБЛИОТЕКА  (235)
 

[Back to Index]