Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том II

Недялко Димов - отг. ред., Димитър Шалапатов, Ангел Попов, Диана Славова, Виолета Костова, Мария Бакърджиева, Кирил Бакърджиев, Димо Чанков

Хасково, 2002 г.

Редактор: Недялко Димов
Предпечатна подготовка: "Селект принт". Печат: "Графопринт" - Хасково

Сборникът в .pdf формат  (19.4 Мб)

 

    Уважаеми читателю,

В твоите ръце се намира вторият брой на Сборника "Тракия", издание на Тракийския научен институт - филиал Хасково. Филиалът е създаден на 23 февруари 2001 г. към Регионалния съвет на тракийските дружества в Хасково.

Неговата цел е да изследва и популяризира борбите за национално освобождение, материалната и духовна култура на Тракия и на тракийските българи, да възражда българщината и да поддържа непосредствени живи контакти с родните огнища.

Сборникът има за задача също така да показва и отстоява историческата истина за правата на насилствено прогонените от родните им огнища българи от Западна и Източна Тракия и Мали Азия.

 

    Съдържание

1. Божидар Димитров, ст.н.с., д.и.н. Балканската война и алтернативите на политическите решения  (5)

2. Сево Явашчев, полк. ст. н. с., д-р. Действията на местното население по поречието на р. Марица и в Източна Тракия за самоотбрана през лятото на 1913 г.  (27)

3. Василка Ташкова. Генерал Васил Петров Делов  (35)

4. Недялко Димов. Капитан Никола Андреев - героят от Балканската война  (46)

5. Елисавета Димитрова. Воински празници и ритуали в 10-ти пехотен родопски полк (1879-1944 г.)  (54)

6. Мария Димоларева. Две жени от Тракия по време на Балканската война (1912-1913) (64)

7. Д. Саздов, доц. д-р, П. Пенчев, ст. ас. Проектът за мост над река Дунав и за Родопската железница 1909-1915 г.  (70)

8. Пейчо Пенчев, ст. ас. Българо-гръцкият териториален спор в процеса на мирно регулиране след Втората световна война (IX. 1944 - II.1947 г.)  (113)

9. Ирко Петров. Един малкоизвестен документ за дейността на Александър Кипров  (165)

10. Красимира Чакърова. Бежанският въпрос в Смолянски регион  (173)

11. Ангел Ангелов. "Из миналото на село Башклисе, Димотишка околия"  (179)

12. Марин Караиванов. Българското национално-освободително движение в Западна Тракия - 1920-1923 г. (Таню Николов, Пейо Поптрендафилов, Митрю Аркомарев)  (191)

13. Нели Дончева. Активни дейци на национално-освободителното движение в Тракия  (Димо Николов, Коста Митев, Стайко Запартов)  (222)

14. Леко Славов, журналист. Войводата Рафаил Каракачанов  (243)

15. Калина Т. Георгиева. Стайко войвода  (248)

16. Мария К. Бакърджиева. Словесен портрет на Георги Сапунаров  (252)

17. Димитър Шалапатов. Живот посветен на Тракия  (255)

18. Ралица Т. Георгиева, Костадин Карамитрев, д-р Кирил Бакърджиев. Бележит деец на тракийското движение - Георги Сапунаров  (258)

19. Делчо Николов. Тракийска фондация "Капитан Петко Войвода" гр. Хасково  (260)

20. Пенка Чакалова-Генева. По изгнаническите тракийски пътища: Одрин  (268)

 

[Back to Index]