Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том I

Ред. колегия: Недялко Димов - отг. ред., Димитър Шалапатов, Ангел Попов, Диана Славова, Виолета Костова, Мария Бакърджиева, Димо Чанков

Хасково, 2001 г.

 

Сборникът в .pdf формат  (27.8 Мб)

 

    Уважаеми читателю,

В твоите ръце се намира първият брой на Сборника "Тракия", издание на Тракийския научен институт - филиал Хасково. Филиалът е създаден на 23 февруари 2001 г. към Регионалния съвет на тракийските дружества в Хасково.

Неговата цел е да изследва и популяризира борбите за национално освобождение, материалната и духовна култура на Тракия и на тракийските българи, да възражда българщината и да поддържа непосредствени живи контакти с родните огнища.

Сборникът има за задача също така да показва и отстоява историческата истина за правата на насилствено прогонените от родните им огнища българи от Западна и Източна Тракия и Мала Азия.

    От редколегията


Издаването на сборника стана възможно благодарение на финансовата подкрепа от:
Тракийско дружество "Георги Сапунаров" - Хасково
Община Ивайловград
Тракийско дружество Тракия - Свиленград
Тракийско дружество "Капитан Петко Войвода" Димитровград
Борис Салабашев Шалапатов
Димитър Тодоров Шалапатов
инж. Славейко Тодоров Генев
Пенка Кирева Генева
 

    Съдържание

  1. Доц. д-р Димитър Саздов, гл. ас. Пейчо Пенчев. Ангорският договор и спогодбата Моллов-Кафандарис  (5)

  2. Ирко Петров. Старините в село Александрово  (30)

  3. Недялко Димов. Комитетите "Единство" и Капитан Петко войвода  (40)

  4. Доц. д-р Димитър Саздов. Демографията на Одринска Тракия в края на XIX и началото на XX век  (48)

  5. Димо Чанков. Тракийските преселници в Ивайловградско  (71)

  6. Диана Славова. Село Лъджакъой и вътрешната революционна организация в началото на XX век  (94)

  7. Пенка Чакалова-Генева. Корени и клони на Каракирковия род - родът на Капитан Петко Войвода  (109)

  8. Златка Бачорова. Бележниците на родопския комита Тодор Хвойнев  (129)

  9. Димитър Гюзелджов. Българските църкви в Одрин  (134)

10. Димитър Гюзелджов. Българи доброволци от Свиленград - участници в Балканската война  (139)

11. Калина Георгиева. Летописецът на село Доганхисар (Кирил Бакърджиев)  (147)

12. Пенка Чакалова-Генева. Тракия - вдъхновение мое! Народни песни и стихотворения  (155)

13. Димитър Шалапатов. Завръщане към корените ни  (170)

 

[Back to Index]