Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково // Тракийско дружество „Георги Сапунаров”

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том XI

Ред. колегия: Димитър Шалапатов - отг. ред., акад. Стоян Райчевски, проф. д-р Пламен Павлов, проф. дин Светлозар Елдъров, проф. дин Камен Гаренов, д-р Елена Алекова, доц. д-р Георги Граматиков, Таня Марева, Кирил Сарджев, Златка Михайлова

Редактори: Димитър Шалапатов, Недялко Бакалов

Хасково, 2021-2022 г.

 

Сборникът в .pdf формат  (3.1 Мб)

 

За контакти: тел.: 0886412260 и e-mail: d.shalapatov@abv.bg

Този сборник се издава с финансовата подкрепа на Община Хасково

    Съдържание

  1. Д-р Елена Алекова. От Хасково до Арда  (7)

СТАТИИ И СТУДИИ

  2. Проф. д-р Пламен Павлов. Георги Раковски (1821-1867) – предвестникът на модерна България  (68)

  3. Редколегия на сборник „Тракия“. Заслужено признание: юбилейно честване на професор дин Светлозар Елдъров  (82)

  4. Полковник о.з. проф. д-р Димитър Минчев. Един мускетар в българската историческа наука  (84)

  5. Въпросите задава Райна Константинова. Родовите корени  (89)

  6. Проф. дин Светлозар Елдъров. Хърватите и съдбата на българите в Одринска Тракия 1912-1913 г.  (99)

  7. Акад. от БАНИ Стоян Райчевски. Екзарх Антим в родния Лозенград  (125)

  8. Проф. дин Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Долен – пътища и мостове от миналото към бъдещето  (141)

  9. Василка Ташкова. Хухла – старо българско село в Източните Родопи  (178)

10. Димитър Шалапатов. Левски учи на точна стрелба и на бунт в Каваклия, родното село на писателя Константин Петканов  (196)

11. Д-р Йордан Нанчев. Книжовни паметници в Хасково  (205)

12. Таня Марева. Градиво към тракийското младежко движение в България. Младежко тракийско дружество „Родопска слава“ в Райково /1926-1934/  (225)

13. Златка Михайлова. Хващам днес перото с неописуема радост  (248)

14. Доц. д-р Георги Граматиков. Димитър Стамболов – живот, отдаден на Тракия  (255)

15. Д-р Елена Алекова. Стойностен, равновесен, многомерен, енциклопедичен  (270)

16. Ефим Ушев. Поглед към темата за последните дни и кончината на Яков Димов Змейкович и съпругата му Василка  (282)

 

СПОМЕНИ ЗА ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ И СЪБИТИЯ, СТАНАЛИ ТАМ, ОТ ТРАКИЙСКИ И МАКЕДОНСКИ БЪЛГАРИ И ТЕХНИ ПОТОМЦИ

17. Кирил Сарджев. Акушерката  (292)

18. Трайко Сергиев Божков. Спомен за село Вруток  (296)

19. Димитър Ангелов. Спомен за село Башклисе  (301)

 

ПЪТЕПИСИ

20. Ясен Калайджиев. От Хасково до Арда – 120 години по-късно  (305)

21. Ефим Ушев. Походът на паметта в Западна Тракия има своите жестоки български „багри”  (322)

 

РЕЦЕНЗИИ

22. Д-р Елена Алекова. Имало едно време. За романа на Младен Сърбиновски „Шашма“ (1)  (329)

23. Д-р Елена Алекова. Пиян от дъждовната музика  (344)

24. Проф. дин Камен Манолов Гаренов. От доброто намерение към приносния труд  (355)

 


стр. 84: Проф. дин Светлозар Елдъров:

стр. 98: Честването на 65 години от рождението на проф. дин Светлозар Елдъров. Отдясно наляво: акад. Георги Марков, полковник о.з. професор д-р Димитър Минчев и проф. дин Светлозар Елдъров:

стр. 141: С. Долен:

стр. 284: Яков Змейкович:

 

[Back to Index]