Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том X

Ред. колегия: Димитър Шалапатов - отг. ред., академик Стоян Райчевски, проф. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Георги Граматиков, д-р Красимира Узунова, Таня Марева, Кирил Сарджев, Златка Михайлова

Хасково, 2020 г.

 

Сборникът в .pdf формат  (10.5 Мб)

 

За контакти: тел.: 0886412260 и e-mail: d.shalapatov@abv.bg

Този сборник се издава с финансовата подкрепа на Община Хасково

    Съдържание

СТАТИИ И СТУДИИ

1. Стоян Райчевски. Учредяването на Екзархията и прогласяването независимостта на българската църква  (7)

2. Проф. дин Светлозар Елдъров. Българската уния и нейните духовни водачи  (26)

3. Стоян Райчевски. 80 години от възвръщането на Южна Добруджа  (46)

4. Проф. д-р Пламен Павлов. Момчил – владетелят и защитникът на Родопите и Беломорието  (60)

5. Проф. дин Камен Гаренов. Балканската война: кал, „емиши“, гороломно ура след падането на Одрин  (77)

6. Доц. д-р Николай Кънев. Основни етнодемографски промени на Балканите през епохата на Великото преселение на народите (IV–VII в.)  (87)

7. Проф. д-р Милен Куманов, Десислава Костадинова. Борбите на българите в Източна Тракия в началото на 20 век  (104)

8. Димитър Шалапатов. Чобанкьой – селото на тракийската амазонка Мара Михайлова  (114)

9. Доц. д-р Георги Граматиков. Свещеник Иван Бонев, село Покрован, Ивайловградско, и участието им в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание  (118)

10. Калина Черванюк. Интернираните тракийски българи из островите на Бяло море и Тесалия през 1923-1925 година от гръцките военни и административни власти  (136)  (Албум)

11. Таня Марева. Катина Коруева (Стрезова) – първата ученичка от Ахъчелебийско в Одринската гимназия  (156)

12. Д-р Красимира Узунова. Българското управление в Беломорието (1941-1944)  (170)

13. Златка Петрова. Първите биографи на Капитан Петко Войвода  (182)

14. Светла Михайлова. Да си спомним с тъга за Еникьой, Дедеагачко  (190)

15. Антон Атанасов. Черномен или началото на края  (194)

 

ПУБЛИЦИСТИКА

16. Младен Сърбиновски. Македония като утопия  (202)

17. Д-р Елена Алекова. Докога ще предаваме себе си и България?  (225)

 

ПЪТЕПИСИ

18. Д-р Йордан Нанчев. Александър Паскалев – турист и пътеписец  (245)

 

СПОМЕНИ ЗА ТРАКИЯ И ЗА СЪБИТИЯ, СТАНАЛИ ТАМ, ОТ ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ

19. Георги Ст. Сапунаров. Заточението на жителите на Доганхисар от гръцките власти през 1923 г.  (275)

20. Кирил Сарджев. Предсказанието  (285)

21. Величка Георгиева-Пандърова. Нашата земя. В Доганхисар  (290)  (Снимка)

 

БЕЛЕЖИТИ ТВОРЦИ - ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ

22. Златка Михайлова. Тракиец по рождение, тракиец по дух  (300)

 

РЕЦЕНЗИИ

23. Д-р Елена Алекова. Историята е силна с фактите  (305)

24. Иван Енчев. Бялата риза на небесния гурбетчия  (317)


стр. 326: Войводата Таню Николов сред съратници:

 

стр. 327: В БАНИ, Григор Велев , Стоян Райчевски, Димитър Шалапатов, Иван Николов и др.:

 

[Back to Index]