Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

СБОРНИК ТРАКИЯ
 

     

 

Издава: Тракийско дружество “Г. Сапунаров”
Тракийски научен институт - филиал Хасково

 

.pdf файли любезно предоставени от Станислав Н. Станилов и Димитър Шалапатов:

 

- том I, 2001 г. - том II, 2002 г. - том III, 2005 г.
- том IV, 2006 г.

- том V, 2012 г.

- том VI, 2015 г.
- Том VII, 2016 г. - Том VIII, 2018 г. - Том IX, 2019 г.
- Том X, 2020 г. - Том XI, 2021-22 г. - Том XII, 2024 г.
     

 

[Back to Main Page]