Албум  към статията на

Калина Черванюк. Интернираните през 1923-1925 година по беломорските острови и Тесалия българи от Западна Тракия  (Сборник Тракия, том VIII, Хасково 2018)
 

 

1. Дедеагач, 1913 година. Бежанци от с. Ейля Гюню се събират на пристанището

2. Бежанци от Тракия на границата между България и Турция, 1913 г.

3. Ямбол, 1913 година. Бежанци от Тракия пристигат на железопътната гара

4. Кърджали, 1921 година. Бежанци от Западна Тракия, пребиваващи на открито в покрайнините на града, чакат да бъдат настанени в жилища

5. Стоянъ Касабовъ отъ с. Демузъ-дере. Окуцѣлъ е отъ побоя. Домуздеренци — бѣжанци фотографирани на гара Свиленградъ презъ юлий 1924 год.

6. КАРТА НА ЗАПАДНА ТРАКИЯ И БѢЛОМОРСКАТА ОБЛАСТЬ. Пѫтища на движение на заточенитѣ западнотракийски българи

 

 

1. Дедеагач, 1913 година. Бежанци от с. Ейля Гюню се събират на пристанището.

ДА-Пловдив. Колекция Исторически събития и портрети (92)

 

 

2. Бежанци от Тракия на границата между България и Турция, 1913 г.

ДА-Пловдив. Колекция Исторически събития и портрети (93)

 

 

3. Ямбол, 1913 година. Бежанци от Тракия пристигат на железопътната гара.

ДА-Пловдив. Колекция Исторически събития и портрети (94)

 

 

4. Кърджали, 1921 година. Бежанци от Западна Тракия, пребиваващи на открито в покрайнините на града, чакат да бъдат настанени в жилища.

ДА-Кърджали, ф.271К, оп.1, а.е.336 (95)

 

 

5.

Стоянъ Касабовъ отъ с. Демузъ-дере. Окуцѣлъ е отъ побоя

Домуздеренци — бѣжанци фотографирани на гара Свиленградъ презъ юлий 1924 год.  (98)

 

 

6. КАРТА НА ЗАПАДНА ТРАКИЯ И БѢЛОМОРСКАТА ОБЛАСТЬ

Пѫтища на движение на заточенитѣ западнотракийски българи  (99)

 

[Back to Index]