СБОРНИК ТРАКИЯ
том II

 

19. ТРАКИЙСКА ФОНДАЦИЯ "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" гр. ХАСКОВО

Делчо Николов

 

 

 

Тракийската фондация "Капитан Петко войвода" - е основана през 1991г. с решение на централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България и регистрирана в Хасковския окръжен съд чрез фирмено дело № 10/1992 г. ведно с Устава на фондацията. Тя е общотракийска за цялата страна със седалище в гр. Хасково, в града и в района е съсредоточена основната част от тракийските бежанци и техните наследници от Западна и Източна Тракия, като според статистически изследване всеки трети жител на района е потомък на тракийски бежанци.

 

Тя е юридическа личност към СТДБ и е наследник и правоприемник на бежанския фонд "Тракийско дело" който е съществувал от 25.12.1929 г. до преврата на 19 май 1934 г. Фондацията е с идеална цел и е вписана заедно с новия устав в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел на Хасковския окръжен съд - 10.10.2001 г., като Организация с нестопанска цел за извършване на Обществено полезна дейност съгласно чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя осъществява следната обществено полезна дейност:

 

- Изграждане, реконструкция и реставрация на обекти и съществуващи такива, свързани с тракийското минало и тракийското наследство;

 

260

 

 

- Културно просветна, издателска и образователна дейност;

 

- Провеждане на тракийски събори и чествуване на забележителни дати,събития, и дейци на тракийското движение;

 

- Художествено творческа дейност;

 

- Дейност по събиране и съхраняване на исторически, мемориали и други архивни материали, свързани с историята на Тракия;

 

- Посещение по родните места на тракийските бежанци.

 

Свързана с осъществяването на тези цели, фондацията заедно с регионалните и местни ръководства на тракийските дружества развива разнообразна стопанска дейност:

 

- инвестиране, проектиране, строителство, ремонт и реконструкция на паметници, параклиси, черкви, обществени сгради, музеи и други строителни обекти;

 

- Издателска и разпространителна дейности на, печатни произведения;

 

- Дейности по организиране на екскурзии, излети, походи, срещи и други;

 

- Производство и продажба на сувенири.

 

- Други стопански дейности за осъществяване на целите.

 

Какво беше направено, се прави и ще се прави за осъществяването на тези цели и задачи на фондацията.

 

Още след учредяването на същата се започна усилена дейност по организиране на дейноста за изпълнение на определени задачи, реконструкция и изграждане на паметници по решение на централното ръководство на СТДБ и управителния съвет на фондацията с председател г-н К. Карамитрев. В град Маджарово напълно се преустрои старият паметник и се изгради величествен тракийски пантеон на загиналите тракийци

 

261

 

 

през трагичната 1915 г., в с. Ятаджик край р. Арда, с тракийска чешма, паркинг, богато осветление, озеленяване и благоустрояване. По-късно беше построен параклис "Света Петка българска" със спонсорството на бившия американски посланик у нас г-н Монгомъри и осветен при започването на строежа от митрополит Панкратий в присъствието на посланиците на Русия – г-н Авдеев и на Украйна - г-н Воробьов. Изгради се по проект на скулптора Добромир Иван паметник-инсталация "Тракия без граници".

 

 

Определена заслуга за изграждането на тези обекти има кмета на Маджарово - г-н Вълчан Тодоров, както и строителите г-н Петър Петров - директор на СП "БКС" и г-н А. Деведжиев от фирма "ФИКОМ" за параклиса. Така с изграждането на тези обекти се оформи "Тракийски мемориал Маджарово" в столицата на Тракийската памет, където ежегодно се провежда Тракийски национален събор. В центъра на Маджарово, където по-рано е издигнат паметник на капитан Петко войвода бяха построени бюст паметници на двамата войводи спасили тракийци през

 

262

 

 

1913 г. - Димитър Маджаров и Руси Славов. Така се оформи тракийски кът и алея в центъра на общината.

 

Построи се и параклис "Св. св. Кирил и Методи" в местността "Хисаря" край с. Габерово със спонсорството на г-н Д. Назъров управител на фирма "ПИМ" - Хасково, където ежегодно се чествува празника, изнасят се програми, чествуват се първо строителите на българската азбука. Проучват се възможностите за реставрация на старото училище в с. Ятаджик за откриване на музейна сбирка.

 

 

В памет на избитите 200 деца по пътя от родните им места до р. Арда през злокобната 1913 година беше изграден нов тракийски мемориал "Илиева нива" на главния път Крумовград-Ивайловград край с. Глумово - община Ивайловград. Той е наречен така в чест на Илия Русинов, който подари нивата си за неговото изграждане. Неоценима помощ оказаха кмета на община Ивайловград г-н Ангел Петров, председателя на регионалния съвет и на тракийските дружества гр. Кърджали г-н Д. Славков, директорите на фирмите-спонсори от

 

263

 

 

Кърджали-ОЦЗ "Бентонит", ВиК, и др.

 

Изпълнител на обекта беше тракийският строител директора на БКС Маджарово г-н П. Петров. Мемориала е приет от комисията с високо качество, като произведение на изкуството и включва в себе си няколко отделни паметници и обекти-паметник на загиналите 200 деца, параклис "Св. Петка Българска", тракийска чешма, съоръжение за провеждане на спортни и художествени дейности, вертикална планировка с различни архитектурни елементи, водоснабдяване,залесяване с разнообразни храсти и дървета, оформен терен за търговска дейност и зрители и т.н.

 

 

Целият комплекс е изграден чрез спонсорство и дарения на фирми от Кърджали, Ивайловград, Хасково, Маджарово и други стотици тракийци дали своята лепта за това. Целият комплекс се стопанисва от община Ивайловград.

 

В центъра на столицата в Борисовата градина е изграден величествен паметник на капитан Петко войвода по проект

 

264

 

 

и спонсорство на тракийския скулптор Стою Тодоров.

 

Спонсори на обекта бяха и редица фирми от Тополовград, Хасково, София, както и стотици тракийци.

 

Това е най-големия паметник издигнат на Войводата.

 

Паметник на капитан Петко войвода беше издигнат в центъра на Стара Загора, Димитровград, с. Широка лъка, Смолянско, барелеф на патрона на техникума "Капитан Петко войвода"-Кърджали.

 

В гр. Царево беше изграден паметник на Михаил Герджиков, в с. Горно Ботево, Старозагорско - на Димитър Карев, в с. Славеево, Смолянско - Пею Шишманов и др.

 

В с. Пелевун Ивайловградска община беше възстановена черквата и училището, където е разкрита музейна композиция и заедно с вертикалната планировка с по-рано построения паметник на защитника на селото от турците Капитан Петко войвода представлява един комплекс в центъра на селото, където се проведе голям тракийски събор с участници от Гърция и сложи началото на връзките на тракийци със Западна Тракия и възможност за посещения на внушителни групи от България в с. Дуган Хисар, и Западна Тракия. Сега вече се провеждат регулярни екскурзии, организирани от тракийските дружества до разните места на тракийците. Правят се опити и е изграден организационен комитет за изграждането на паметник на капитан Петко войвода в родното му село в Гърция-Доган Хисар, но въпроса от Гърция още не е решен.

 

В момента се изгражда на "Петрова нива" храм-паметник "Св. Петка Българска", където се предвижда да се съхраняват частица от мощите на светицата. Открит е паметник на войводата Д. Маджаров в центъра на гр. Кърджали. В ход на подготовка са и някои други обекти и паметници.

 

Както се вижда от изнесеното до тук през времето от създаването на фондацията до сега са направени около 20 паметника

 

265

 

 

и обекти на различни места в градове и села, които съхраняват тракийската памет. Тази функция фондацията развива и осъществява на практика чрез един духовен тракийски пантеон, чието начало е поставено с издаването на книгата за делото на Екзарх Йосиф под редакцията на проф. Стайко Трифонов и трилогията вече е факт. Към този духовен пантеон прибавяме широката спонсорска и издателска дейност на фондацията, издаване на монографии, справочници, художествена литература, книги за тракийски дейци. Преиздава се книгата на академик Милетич за разорението на тракийците през 1913 г. Сред издадените тракийски автори не можем да не отбележим и трилогията на д-р К. Бакърджиев "Дуган Хисар-градец" - особено третата книга "По чужди земи и брегове", която може да се чете по интернет от всички българи в света. И така ден след ден, година след година се изгражда духовния тракийски пантеон на тракийците-българи за издигане на самосъзнанието им и тяхното патриотично възпитание, за съхранение на тракийската памет.

 

Тракийските събори, годишнини, чествуване родови и землячески срещи и вечери организирани от тракийските и регионални дружества, общини и кметства, играят огромна роля за запазването на тракийския дух, за съхранение на тракийската памет, за възпитание на сегашното и бъдещо поколение в родолюбие, патриотизъм, толерантност, в осмисляне на завета-не забравяйте, но не отмъщавайте.

 

Целите и задачите, които си е поставила Тракийската фондация не могат да се осъществяват без средства. Ние сме много благодарни на всички спонсори и дарители, кметства, и общини, банки, регионални съвети и тракийски дружества, на хилядите тракийци, без чието съдействие и помощ не бихме осъществили тази голяма дейност. Председателя на СТДБ и на общото събрание на фондацията казва, че не милостиня, а духовно причастие е лептата в Тракийската фондация.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]