СБОРНИК ТРАКИЯ
том I

 

10. 90 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

Димитър Гюзелджов

 

- Списък на доброволците от Свиленград взели участие в Балканската война 1912-1913 г.

- Наградени свиленградчани-доброволци по време на Балканската война

 

        Списък на доброволците от Свиленград взели участие в Балканската война 1912-1913 г.

 

1. Атанас Христов Димитров, роден на 15.01.1894 г. в с. Енеджия, Лозенградско. Служил в XIII-та Лозенградска дружина в 3-та рота.

 

2. Георги Димитров Вапцаров, роден на 10.03.1885 г. в Свиленград. Служил във Втора къртечна рота.

 

3. Димо Георгиев Велков, роден на 15.08.1867 г. м. Баяндър. Служил в XIII-та Кукушка дружина, 4-та рота. Починал през декември 1959 г.

 

4. Димо Паскалев Ангелов, роден на 15.10.1886 г. м. Баяндър. Служил в Х-та Прилепска дружина.

 

5. Петър Велев Ракевски, роден на 15.09.1894 г. в гр. Ихтиман. Живее в м. Канакли. Служил в III-та Солунска дружина, 3-та рота, 3-ти взвод.

 

6. Шидер Димитров Бабиков, роден на 04.03.1887 г. Починал на 14.07.1947 г.

 

7. Недялко Ат. Германов, роден на 14.09.1887 г. м. Канакли. Служил в XIV Воденска дружина, 4-та рота 1-ви взвод.

 

8. Теню Митев Енджелиев, роден на 25.08.1881 г. Служил в XV-та Щипска дружина, 1-ва рота 3-ти взвод.

 

9. Добри Панайотов Добрев, роден на 14.01.1892 г. м. Канакли. Служил в Х-та Прилепска дружина, 1-ва рота. 2-ри взвод.

 

10. Илия Колев Петров, роден на 15.07.1876 г. м. Баяндър, починал 1936 г. Служил в VII-ма Кумановска дружина, 4-та рога, 4-ти взвод.

 

11. Христо Савов Генев, роден на 30.09.1895 г. Служил в VII-ма Кумановска дружина.

 

139

 

 

12. Димитър Костадинов Гагаузов, роден на 15.05.1865 г. Починал 1946 г. Служил в XIII-та Кукушка дружина, II-ра рота, II-ри взвод. Има чин ефрейтор.

 

13. Господин Иванов Желязков, роден на 26.03.1887 г. м. Канакли. Служил в Х-та Прилепска дружина, 1-ва рота, 2-ри взвод. Има чин ефрейтор.

 

14. Атанас Петров, роден на 14.04.1889 г. м. Канакли. Починал 17.05.1935 г. Служил в XI-та Серска дружина, 3-та рота, 1-ви взвод.

 

15. Никола Янев Таушанов. Роден на 15.03.1890 г., м. Баяндър. Умрял във Велинград през 1988 г. Служил в XV-та Щипска дружина 2-ра рота, 3-ти взвод.

 

16. Христо Петров, роден на 04.06.1883 г. Служил в XV-та Щипска дружина 3-та рота, 2-ри взвод.

 

17. Яни Костадинов Таушанов, роден на 14.04.1857 г. Починал на 08.XII.1948 г. Служил в щаба на XII-та Лозенградска дружина.

 

18. Никола Петров Желев, роден на 15.04.1889 г. м. Баяндър. Служил в XIII-та Лозенградска дружина 3-та рота 3-ти взвод.

 

19. Никола Димитров Делибозов, роден на 15.08.1889 г. м. Баяндър. Служил в XIII-та Лозенградска дружина 3-та рота 3-ти взвод.

 

20. Никола Димитров Митков роден в Мала Азия живее в Адачала /Бориславци/. Служил в XI-та Серска дружина.

 

21. Теодош Костадинов Ганев, роден на 15.08. 1885 г. в Райкова Могила. Служил в V-та Одринска дружина, 3-та роtа.

 

22. Стефан Георгиев Митев, роден на 05.01.1889 г. с. Райкова Могила. Служил в III-та Солунска дружина, 2-ра рота.

 

140

 

 

23. Кръстю Колев Вълчев, роден на 28.03.1885 г. в с. Райкова Могила. Служил в XIII-та Лозенградска дружина, 3-та рота.

 

24. Георги Иванов Киришев, роден на 23.04.1886 г. Любимец. Служил в IX-та Велешка дружина 2-ра рога, 4-ти взвод.

 

25. Ангел Колев Видев, роден на 20.10.1879 г. в Любимец. Служил в IX-та Велешка дружина 4-та рота.

 

26. Петър Атанасов Тиров, роден на 20.07.1877 г. в с. Зарево, Солунско, живее в Любимец. Служи във II-ра Кумановска дружина, разузнавач.

 

27. Стефан Т. Тарунчев, роден в с. Ени, Леренско, живее в Свиленград м. Канакли. Служи в IX-та Велешка дружина, 4-та рота.

 

28. Руси Петков Христов, роден на 08.03.1888 г. в с. Пишмянкьой, Софлийско. Живее в Малки Воден. Служи в IX -та Серска дружина, 1-ва рота, 2-ри взвод.

 

29. Димитър Ангелов Минчев, роден в с. Белица, Харманлийско, живее в Канакли. Служи в 30-ти Шейновски полк, 3-та дружина, 11-та рота.

 

30. Атанас М. Арнаудов, роден през месец март 1890 г. в Левка. Служи в V-та Одринска дружина, 1-ва рота.

 

31. Петър Вълков Петров роден на 21.05.1890 г. е. Левка. Служи в IV-та Битолска в щаба на дружината.

 

32. Васил К. Шомов, роден на 24.12.1884 г. в Свиленград. Служи в щаба на 11-та дивизия, а по-късно в щаба на 2-ра Тракийска дивизия.

 

33. Михаил Г. Цветков, роден на 26.09.1888 г. в Свиленград. Служил в Х-та Прилепска дружина, 2-ра рота, 4-ти взвод.

 

34. Данаил Георгиев Шопов, роден през 1889 г., м. Гебран. Починал на 25.05.1969 г. Служил в V-та Одринска дружина.

 

141

 

 

35. Атанас Мавров, роден в с. Вълче поле. Доброволец в V-та Серска дружина, 1-ва рота, 1-ви взвод.

 

36. Стефан Атанасов Бояджиев, роден на 15.02.1883 г. м. Канакли. Служи в ХIV-та Воденска дружина.

 

37. Георги Георгакиев Янакиев, роден през 1884 г. м. Баяндър. Служи в Х-та Прилепска дружина, 8-ма рота.

 

38. Каранфил Желязков Балджиев, роден на 07.08.1875 г. с. Кадъкьой, живял в Лисово и Свиленград.

 

39. Стоян Георгиев от с. Костор.

 

40. Дончо Михайлов от Свиленград. Служил в XV-та Щипска дружина.

 

41. Дойно Севов Войнов, роден на 16.01.1865 г. в Свиленград. Служил в XIII-та Кукушка дружина, 1-ва рота, 3-ти взвод.

 

42. Атанас Канев Колев роден на 12.01.1881 г. Гарата Служил в VIII-ма Костурска дружина, 2-ра рота, 4-ти взвод.

 

43. Георги Христов Костов, роден на 03.03.1878 г. м. Баяндър. Служи в Х-та Прилепска дружина, 3-та рота, 4-ти взвод.

 

44. Никола Георгиев Митев, роден на 15.10.1882 г. в Свиленград. Починал на 30.12.1871 г. в кв. Гарата. Служи в Х-та Прилепска, 1-ва рота, 3-ти взвод.

 

45. Костадин Димов Джелепов, роден на 31.08.1886 г. Служи в VIII-ма погранична дружина, 4-та рота. Санитар.

 

46. Михаил Георгиев Михов, роден в с. Левка през 1888 г. Служи в V-та Одринска дружина, 1-ва рота, 1-ви взвод.

 

142

 

 

47. Цвятко Карчев Куманов роден през 1884 г. в с. Младиново. Служи в X-та Серска дружина, 3-та рота, 3-ти взвод.

 

48. Атанас Танов Ангелов, с. Мезек. Служи в XI-та Серска дружина, 3-та рота, 3-ти взвод.

 

49. Стоян Стоев Чавдаров, роден на 26.12.1884 г. в с. Мерхамли, Софлийско, живее в с. Костур. Служи в XI-та Серска дружина, 1-ва рота.

 

50. Никола Иванов Зюмбюлев, роден през 1880 г. в Чопкьой, Узункюприйско. Живее в с. Костур. Служи в XI-та Серска дружина.

 

51. Сево Георгиев Златанов от Мезек. Служи в X-та Прилепска дружина.

 

52. Иван Г. Мавродиев от Свиленград. Служи в щаба на 11-та пехотна дивизия.

 

53. Калоян Митрев Петков, роден на 13.04.1875 г. в Доганхисар. Живее в Любимец.

 

54. Фоти Иванов Тодоров от Свиленград. Служи в Х-та Прилепска дружина.

 

55. Васил Костадинов, роден в с. Бъмбъки, Костурско. Живее в Свиленград. Служи в Х-та Прилепска дружина.

 

56. Хубен Панайотов от Мезек.

 

57. Грозю Иванов Христов, роден на 14.10.1886 г. в Чернодъб. Умрял 10.02.1948 г.

 

58. Свещеник Стоян Ставрев, роден в Македония. Живял в Свиленград, свещенодействал на гарата, където е известен като стария поп. Идва специално от Америка, за да стане доброволец.

 

59. Панайот Фотев Ангелов, роден на 08.07.1873 г., живее в Свиленград. Служи в 13-та Кукушка дружина. Интендантска рота.

 

143

 

 

60. Петко Атанасов Димитров, роден на 01.03.1889 г. Починал в Капитан Андреево през 1962 г. Служил в 10-та Прилепска дружина.

 

61. Витан Николов Витанов, роден в Пирдоп. Служащ в V-та Одренска дружина. Живее в Свиленград.

 

62. Станко Хаджимитев Разбойников, роден в Свиленград, пръв директор на гимназията. Служил в 15г-т Щипска дружина.

 

63. Иван Атанасов Еврейнов, Баяндър, четник в четата на Яворов.

 

64. Георги Николов Георгиев, Баяндър, четник в четата на Яворов.

 

65. Янко Желязков Димитров, четник в отряда на Бояджиев.

 

66. Христо В. Таушанов, войвода на чета по време на войната.

 

67. Георги Димитров Скулев от Левка.

 

68. Никола Василев Варьтезов от Левка.

 

69. Христо Желев Димитров от Левка. Служи в 9-та Плевенска дивизия.

 

144

 

 

 

        НАГРАДЕНИ СВИЛЕНГРАДЧАНИ-ДОБРОВОЛЦИ ПО ВРЕМЕ НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

 

1. Христо Петров, награден е два Ордена за заслуга

2. Никола Димитров Митков, награден с Орден IV степен

3. Петър В. Петров, награден с Орден за заслуга

4. Кръстю Колев Вълчев, награден с два Ордена IV степен

5. Милчо Георгиев Михов, награден с Орден IV степен

6. Сево Георгиев Зла та нов, награден с Орден за заслуга

7. Петър Тиров Атанасов, награден е Кръст за храброст

8. Стефан Г. Митев, награден е Орден IV степен

9. Атанас Христов Димитров, награден е Орден IV степен

10. Георги Д. Вапцаров, награден е Бронзов медал

11. Теодор Костадинов Гачев, награден е Бронзов медал

12. Шидер Д. Бабиков, награден е Кръст за храброст

13. Петър Белев Ракевски, награден е Кръст за храброст и Орден IV степен

14. Атанас Петров, награден с Орден за заслуга I, II, и IV степен

15. Никола Таушанов, награден с Кръст за храброст и Орден IV степен

16. Стефан Т. Тарунчев, награден е Орден за храброст IV степен

 

145

 

 

17. Стефан Атанасов Бояджиев, награден е Орден за заслуга

18. Костадин Д. Джелепов, награден е Бронзов медал

19. Атанас Танов Ангелов, награден е Орден IV степен

20. Димитър Костадинов Гагаузов, награден е Орден IV степен

21. Атанас Зантов, награден е Орден IV степен за храброст

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

Настоящият списък на доброволците от Свиленград и Свиленградско е не пълен, той е съставен през 1931 г. и се съхранява в Окръжния държавен архив Хасково. В него липсват имената на убитите, умрелите до 1931 г., изселилите се от Свиленград както и на незаписалите се в дружество "Балканци". Според началник щаба на македоно-одринското опълчение Петър Дървингов до 05.10.1912 г. от Мустафапашанско /Свиленградско/ са се записали 86 души. Като се има предвид, че и след горната дата са се записвали доброволци, то може да се твърди, че доброволците през Балканската война са много повече.

 

Димитър Гюзелджов

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]