Тоне Крайчов (1842-1901)
Диарбекирски дневник и спомени
Тоне Крайчов

Съставителство, коментар и бележки — Виктория Тилева и Здравка Нонева
(Издателство на Отечествения фронт, София, 1989)

Поредица „Дневници и спомени за българската история”

     Предговор
Диарбекирски дневник:
     1. [Първото идване на Димитър Общи в с. Желява]
     2. Втори път дохожданието на Д. Общи в с. Желява
     3. [Третото идване на Димитър Общи в с. Желява]
     4. IV път — 5. V път — 6. VI път
     7. VII път
     8. Затварянието ми в тъмница
     9. Изпитванието ми пред Меджлисът
   10. Запиранието ни в тъмницата [след разпита]
   11. Изпитът ми пред Цариградската комисия
   12. Откарванието ми от София за Цариград
   13. Заточението
   14. Пътуването ни по морето
   15. Пътувание по сухо през Азия
   16. Влизанието в Диарбекир
   17. Имената на всичките заточени българи, които се намират в Диарбекир
   18. Жалостна случка
   19. Смъртта на дядо Стоян Мечката
   20. Пристиганието на 22-ма души българи от Хасковското приключение — Имената им
   21. Неочакваната омраза между нас с поп Стоян
   22. Второто ми разболяване
   23. Изгубванието на един българин от нашите другари
   24. Изгубванието на още един българин
   25. Тръгванието ни из Диарбекир за в отечество България
   26. Влизанието ни в Цариград
   27. Влизанието ми в София
   28. Влизанието ми в родното село Желява

Продължение на записките ми:
   1. Продължение на записките ми
   2. Избягванието ни от бабини Сивини за с. Врачеш при русите
 

Обяснителни бележки [ Бележките са вкарани в текста, В.К. ]

Справочен апарат
  1. Календарно обозначение на пътя на диарбекирските заточеници
  2. Списък на чужди и диалектни български думи
  3. Списък на приетите и употребените съкращения
  4. Показалец на собствените имена
  5. Показалец на географските наименования
  6. Предметно-тематичен показалец


[Back to Main Page]