Трансилванските (седмиградските) българи. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопографии

Т. Балкански

 

Книгата ce издава със съдействието на Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимоотношения.

 

Съдържание

 

 

Вместо предговор. Сто години след Л. Милетич в Трансилвания . . . . . . . . . . . 5

 

Окръг Алба . . . . . . . . . . . 9

   Чергъу Mape . . . . . . . . . . . 9

   Чергъу Мик . . . . . . . . . . . 17

   Винцул ду Жос . . . . . . . . . . . 32

   Блазиус Клайнер . . . . . . . . . . . 40

   Ищван Понгарц . . . . . . . . . . . 41

 

Окръг Брашов . . . . . . . . . . . 42

   Брашов . . . . . . . . . . . 42

   Брашовски Шкеи . . . . . . . . . . . 46

   Щефан Октавиан Йосиф . . . . . . . . . . . 54

   Николае Завич . . . . . . . . . . . 54

   Судитите . . . . . . . . . . . 54

   Името на Петър Берон . . . . . . . . . . . 56

   Ръшнов . . . . . . . . . . . 58

 

Окръг Сибиу . . . . . . . . . . . 61

   Сибиу . . . . . . . . . . . 61

   Димитър Кабадаиев . . . . . . . . . . . 62

   Бунгард . . . . . . . . . . . 63

   Ищван Понгарц . . . . . . . . . . . 77

   Русчор . . . . . . . . . . . 78

 

Окръзи Харгита и Ковасна . . . . . . . . . . . 93

   Ла Секуи . . . . . . . . . . . 93

   Надеждя . . . . . . . . . . . 94

   Бая Харгита, Корунд . . . . . . . . . . . 95

   Булгарени, Одорхей Секуеск, Кристору Секуеск . . . . . . . . . . . 96

   Секула детенце : Секели Янош . . . . . . . . . . . 102

   Ян Хунияди . . . . . . . . . . . 102

   Салан . . . . . . . . . . . 103

   Глад . . . . . . . . . . . 104

   Ахтум . . . . . . . . . . . 105

   Гелу . . . . . . . . . . . 106

   Меноморут . . . . . . . . . . . 109

 

Окръг Хунедоара . . . . . . . . . . . 111

   Дева . . . . . . . . . . . 111

   Думитру Мартинаш . . . . . . . . . . . 116

   Манастирът Прислоп . . . . . . . . . . . 118

   Никодим Вратненски . . . . . . . . . . . 119

 

Послеслов . . . . . . . . . . . 125

Бележки и коментари . . . . . . . . . . . 126

 

Библиография . . . . . . . . . . . 133

 


 

 

© Тодор Балкански - автор, 1996

© ИК ”Знак'94”, 1996 ISBN 954-8709-16-3

 

Редактор Кирил Цанков

Формат 60/90/16

Печатни коли 9

Издател ИК “Знак'94” - Велико Търново

Печат РИК “БИ” ООД - Велико Търново

Излязла от печат – септември 1996

[Next]
[Back to Index]