Трансилванските (седмиградските) българи. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопографии

Т. Балкански

 

II. ОКРЪГ БРАШОВ

 

3. Просопографии

Щефан Октавиян Йосиф

Николае Завич

 

Щефан Октавиян Йосиф (1875-1913) е известен румънски поет, издал самостоятелно стихосбирки с елегично-сантиментална поезия (“Patriarhale”, “Poezii”), a в съавторство с Д. Ангел сатирите “Caleidoscopul lui A.Mirea”. Други творби ca: “Cireşul lui Luculus” (мемоари), “Legenda funigeilor”, ”Cometa” (трагични драми).

 

Щ.Ок.И. е шкей, чието далечно българско начало не успях да изследвам на място. Родната му къща се намира на главната улица в Шкеи, близо до сградата на Сигурността (Секуритате).

 

Николае Завич (р. 1930) е най-известният днес шкей. Самият той се представя за румънски патриот, но знае, че произходът му е български. Учудва се обаче защо името му има “сръбски” фамилен завършек на -ич.

 

Н. Завич е хирург, главен лекар в съседния на Брашов град Кодля. В миналото е имал проблеми с правителството на Чаушеску поради обстоятелството, че двете му дъщери са напуснали Румъния; едната живее в Америка, другата е задомена в Германия. Днес е председател на брашовската организация на Alianţa Civică, главната опозиционна партия в Румъния, ръководена от проф. Емил Константинеску, съперник на Йон Илиеску в президентските избори.

 

Фамилията Завич е от най-старите и богати шкейски фамилии. Всички шкеи твърдят, че самите те са шкеи, т.е. някогашни българи, докато принадлежащите към фамилията Завич употребяват само българи. Тази информация от съседи ме кара да допусна, че става въпрос за късно придошла в Брашов българска търговска фамилия. Такава впрочем е и семейната легенда, разказана от Параскива Завич. Името няма връзка с умалителните имената на -ич, a е деформация по нар. етим. с тези имена на Завидж, с dj от Завид, Завижд.

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]