Трансилванските (седмиградските) българи. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопографии

Т. Балкански

 

I. ОКРЪГ АЛБА

 

Просопографии

 

 

5. Ищван Понгарц

(Понграц : Бонграц : Бонгарц : Бонгардз).

 

 

Ищ. Понгарц беше канонизиран от папа Йоан Павел II на 1–2 юли 1995 г. в катедралата “Св. Мария” в гр. Шашчин, Словакия. Българското радио излъчи съобщението за посещението на папата в Словакия и в словашкия град, но не съобщи нищо за неговата конкретна мисия, която бе пряко свързана с изявена личност на българския народ, с първия българин — католически светец, респ. и първи светец, роден в Трансилвания. Ищван Понгарц е бил монах в Българския католически манастир в Алвинц. Не ще и съмнение, че не е бил родом от самия Алвинц : Винцул де Жос, a от българското селище Бунгард край Сибиу, за което свидетелства и ФИ Бунгард, деформирано в унгарски на Понгорц като болгар : полгар. Замонашен е като францисканец.

 

Като монах от францисканския орден той се прославя с ред чутовни дела. Приключва живота си в Словакия, където е погребан (авторът на тези редове не притежава точна информация за мястото на погребението: Братислава или Шашчин).

 

В конкретния случай трябва да се каже, че Св. Ищван е етнически българин, вторият светец българин, достигнал светейшеството на чужда земя след преблажения Никодим (вж.). Ако се съди по името му, той ще да произхожда от бунгардските българи, преселени тук сред чипровичените. Като етнонимно определение обаче до името му трябва да стои Св. Стефан Бунгардец (за промяната п : б в унг. ез. срв. болгар : полгар), единствено алвинцки българин. Името Бунгарзан, на стари преселници българи от Бунгард, носи в Чергъу известната фамилия Мик (вж. и при Бунгард).

 

Друго за Алвинц вж. при Т. Балкански, Алвинцките българи. — Македония 12, 27. III. 1986, 10.

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]