ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Този труд беше вече написан, когато се срещнах в Пещера с люде от местния род Хаджиахмедови. От приказка на приказка стана дума, че те са от стар помашки корен, и то не от някъде другаде, а от Михалково, при това не от някой друг род, а именно от кърдото на Осман Ефенди. Така беше затворена последната страница от просопографията на Големия помак на българите Осман Нури Ефенди.

Остава работата на енциклопедистите, на скулпторите, на местните ръководители в Пазарджик, Пещера и Михалково, които трябва да представят пред света чрез българските енциклопедии личността на големия българин, които трябва монументално да увековечат образа му, а с името му да назоват важни географски обекти.

В самия край ще добавя: историята на Осман Ефенди не можеше да бъде написана само от историк документалист. Голяма част от нея беше възстановена по лингвистичен, ономастичен път. Тази е и причината трудът да бъде определен като "ономастична просопография" за Големия помак на българите.

[Previous]
[Back to Index]