В ръцете си читателят държи труд, какъвто не се е появявал в книжната история на българския народ. В него по документален и ономастичен път се проследява животът на един българин, помак от с. Михалково, Дебинско, минал през медресето и неговия антибългаризъм, през османската съдийска система и учителство, за да стигне до званията Спасител на Пещера и Брацигово, Спасител на батачани и на радиловци, Строител на Нова България, първи главен мюфтия на Нова България и накрая – до почтителното име Големият помак на българите.Todor Balkanski Доктор Тодор Балкански е старши научен сътрудник в Института за български език при БАН. Роден е през 1944 г. в с. Сарая, Пазарджишко. Завършил е Великотърновския университет и аспирантура в Българската академия на науките. Негово дело са над 300 труда по лексикология, ономастика и езикова култура. В ономастиката създава нова дисциплина, наречена ономастична просопография. По-значителни негови дела са книгите Арумъните от българските Родопи и техният говор; Езикови свидетелства за потурчванията в българските земи; Големите власи сред българите; Никола Вапцаров, България и българите; Тодор Живков. Един езиковед за просопографията на диктатора; Западнородопските власи; Трансилванските (седмиградските) българи и др.

[Back]