Славянското общество на Балканите (VI-VII в.)

 

Спирос Врионис

 

Превод и научна редакция Върбан Тодоров

Издателство Парадигма, София 1999

Книгата се издава със съдействието на Институт по балканистика към Българска академия на науките

 

Сканове в .djvu формат (2.9 Мб)

 

    Съдържание

    Предговор към българското издание (проф. Василка Тъпкова-Заимова)

 

1. Прародина и етногенезис на славянските племена (1995)

 

2. Развитие на славянското общество и славянското нахлуване в Гърция. Първото голямо нападение на славяните срещу Солун (597) (1981)

 

3. Славянска керамика от Олимпия, Гърция (1992)

 

[Back to Main Page]