Српска уметност у средњем веку. Књига прва, IX-XIII век

Војислав Ј. Ђурић, Гордана Бабић-Ђорђевић

 

Српска књижевна задруга основана 1892 године

КОЛО ХС КЊИГА 596

 

Српска уметност у средњем веку. Књига прва IX-XIII век

Војислав Ј. Ђурић, Гордана Бабић-Ђорђевић

 

Избор илустрација Срђан В. Ђурић

 

Издавач Српска књижевна задруга

Београд 1997

 

скенирио Теодор Анагност

 

ИНИЦИЈАЛ СКЗ НАЦРТАО ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

Фонд Војислав Ј. Ђурић помогао је штампање ове књиге

 


 

САДРЖАЈ

 

Војислав Ј. Ђурић:

Почеци уметности код Срба 5

Преокрет у уметности Немањиног доба 50

Рашко и приморско градитељство 123

Српско сликарство на врхунцу 172

 


 

ВОЈИСЛАВ Ј. ЂУРИЋ, ГОРДАНА БАБИћ-ЂОРЂЕВИЋ

СРПСКА УМЕТНОСТ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

 

КЊИГА ПРВА

 

Издавач СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА, Београд, Српских владара 19

 

Председник Бранко В. Радичевић

Главни уредник Милорад Ђурић

Технички уредник Слободан Николић

Коректор Милутин Миловић

Компјутерски слог „IMPRESS” - Београд

Тираж: 1.500

Штампа и повез „БУДУЧНОСТ"

Нови Сад, Шумадијска 12

 

[Back to Index]