Српска књижевна задруга основана 1892 године

КОЛО ХС КЊИГА 596

 

 

Српска уметност у средњем веку. Књига прва, IX-XIII век

 

Војислав Ј. Ђурић, Гордана Бабић-Ђорђевић

 

Избор илустрација Срђан В. Ђурић

Издавач Српска књижевна задруга

Београд 1997

 

Скенирао (.pdf file, 36.9Mb) Теодор Анагност

Св. Никола код Куршумлије

 

Садржај Слики (1 - 150) Коментари от Асен Чилингиров към т. 1 и 2 (юли 2018 г.)

 

    Војислав Ј. Ђурић:

1. Почеци уметности код Срба  5

2. Преокрет у уметности Немањиног доба  50

3. Рашко и приморско градитељство  123

4. Српско сликарство на врхунцу  172

 

[Back to Main Page]