Приноси къмъ историята на възстаническото движение въ Одринско (1896–1903). Кн. II. Борбата въ Бунаръ-Хисарския районъ

Ив. Орманджиевъ (съст.)

 

Образи

 

  1. Д. Ташевъ и Димо Георгиевъ. Първитѣ четници въ Бунаръ-Хисарско

  2. Стоянъ Петровъ. Велички войвода

  3. Стаматъ Икономовъ

  4. Христо Настевъ

  5. Анастасъ Сп. Разбойниковъ

  6. Баба Руса

  7. Васила П. Шивачева

  8. Стоянъ Бѣжановъ

  9. Георги Калояновъ

10. Георги Найденовъ

11. Тодоръ Шишмановъ

12. Никола Гандиевъ

13. Стоянъ Комитина

 

1. Д. Ташевъ и Димо Георгиевъ. Първитѣ четници въ Бунаръ-Хисарско.

 

 

2. Стоянъ Петровъ. Велички войвода

Заб. Ст. Петровъ се фотографиралъ въ Бургасъ презъ есеньта на 1902 год., като се върналъ отъ затвора въ Одринъ. Затова изглежда подпухналъ.

И. П. О.

 

 

3. Стаматъ Икономовъ

 

 

4. Христо Настевъ

 

 

5. Анастасъ Сп. Разбойниковъ

 

 

6. Баба Руса

 

 

7. Васила П. Шивачева

 

 

8. Стоянъ Бѣжановъ

 

 

9. Георги Калояновъ

 

 

10. Георги Найденовъ

 

 

11. Тодоръ Шишмановъ

 

 

12. Никола Гандиевъ

 

 

13. Стоянъ Комитина

 

[Back to Index]