Антантата в Тракия 1919-1920 г.
Ст. Трифонов
 
 
Стайко Трифонов - Stajko Trifonov
 
Стайко Колев Трифонов

Стайко Трифонов е роден през 1949 г. Средното си образование завършва в Стара Загора през 1967 г. Същата година е приет да следва в тогавашния Философско-исторически факултет на СУ „Климент Охридски”. От 1973 г. е асистент, а от 1985 г. – доцент в катедра „История на България” на Историческия факултет. Тук той се формира като специалист по нова българска история. Неговите усилия са съсредоточени главно върху изясняване въпросите на националноосвободителното движение и съдбата на българите в Тракия и Македония. Автор е на повече от петнадесет научни студии и статии и две монографии.

От 1986 г. Ст. Трифонов е главен секретар на Българското историческо дружество.

[Back]