Културно-просветната политика
на България във Вардарска Македония
1941 - 1944 г.

инж. Спас Ташев, член на ИК на ВМРО-СМД
Президент на Международния институт за Македония

ПРЕДГОВОР
Въведение
1. Професионални курсове и средно образование
2. Висше образование
3. Вечерни курсове. Народни университети
4. Театър и други културни институции
5. Радио Скопие
6. Културно-просветни кадри във Вардарска Македония
7. Проблемът за идеологията и българската културно-просветна политика в Македония
Заключение


[Back to Main Page]