.
Културно-историческо наследство на Странджа–Сакар
.
Съставител Валерия Фол  (Народна Младеж, Изд. на ЦК на ДКМС, София, 1987)
 
Съдържание
Предговор  (Никола Тодориев)

  1. Странджа от съвремието към древността — Димитър Попов

  2. Странджа през средновековието (IV–XV век) — Божидар Димитров

  3. За ролята на Родосто като дебуше на българските земи през втората половина на XVI век — Йоанна Д. Списаревска

  4. Странджа-Сакар в годините на Руско-турската война от 1828–1829 г. — Стефан Дойнов

  5. Българското духовно-национално движение в Одринска Тракия (до 1878 година) — Илия Тодев

  6. Географските познания и картографията на Странджанско-Сакарския край от древността до XIX век — Галилей Ламбев

  7. Нестинарството в Странджа — Иваничка Георгиева

  8. Космогонични представи в странджанската традиционна народна култура — Валерия Фол

  9. Бележки върху странджанските коледни песни — Йосиф Мороз

10. Космическият елен в обредния фолклор на българите — Стоян Райчевски

11. Стари манастири в Странджа — Георги Нешев

12. Странджанска художествена школа — Теофана Матакиева-Лилкова

13. Непубликувани рисунки на Борис Денев от Балканската война (1912— 1913 г.) за Странджанския край — Цонко Генов


[Back to Main Page]