Поредица „Памет“

 

 

Нишавските българи

 

Стоян Райчевски

 

 

Издателство „Балкани“, София 2004

 

 

Сканове в .pdf формат (6.7 Мб)

 

Съдържание

    Въведение

1. Исторически обзор до XV в.

            В пределите на българската държава и съпротива срещу византийското владичество  —  Срещи и сблъсъци с кръстоносците  —  Османските завоевания

 

2. През погледа на европейските пътешественици

            XVI век  —  XVII век  —  VIII век  —  XIX век

 

3. Европейската историография и печат през XIX век

 

4. Националноосвободителни борби през XVIII-XIX век

            Въстанието от 1737 г. — Участие в Сръбското въстание от 1804 г. и съпротивата след него — Нишкото въстание от 1835 — Въстанието в Пиротско 1836 — Нишкото въстание от 1841 — Прояви на съпротива от 50-те до средата на 70-те години на XIX век — Бунтове и участие в Сръбско-турската война от 1876

 

5. Борба за българска просвета и независима църква

 

6. Нови надежди през Руско-турската война 1877-1878 г. и покруса след Берлинския конгрес

 

7. Цариброд и Царибродско в периода от Освобождението до Ньойския мирен договор

            Цариброд - административен център на околия — По следите на българските старини — Сръбско-българската война 1885 — Учебно дело — Културни организации и дейности — Изменение на българо-сръбската граница в района на Царибродско след Първата световна война

 

Приложение. Възрожденски дейци от Пирот (Пиротско) и Ниш (Нишко), участници в просветното движение, църковните и националноосвободителните борби на българския народ и в изграждането на българската държавност

 

Литература

 

[Back to Main Page]