Съединението на Княжество България и Източна Румелия 1885 година

Е. Стателова, А. Пантев

 

Елена Стателова, Андрей Пантев

 

Съединението на Княжество България и Източна Румелия 1885 година

 

Издателство „Просвета" София, 1995

 

 

Елена Боянова Стателова, Андрей Лазаров Пантев — автори 1985, 1995 г.

© Петър Стойков Петрунов — художник на корицата, 1995 г.

Издателство Просвета , София

ISBN 954-01-0672-9 

 

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ . . . . . . . 3

УВОДНИ ДУМИ . . . . . . . 7

1. ПЪТИЩАТА КЪМ БЪЛГАРСКОТО СЪЕДИНЕНИЕ . . . . . . . 15

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪЕДИНЕНИЕТО . . . . . . . 57

3. БЪЛГАРСКОТО СЪЕДИНЕНИЕ И ЕВРОПА . . . . . . . 86

4. ИЗПИТАНИЯТА НА ВОЙНАТА . . . . . . . 129

5. ИЗВОЮВАН МИР . . . . . . . 159

6. УРОЦИТЕ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО . . . . . . . 178

БИБЛИОГРАФИЯ . . . . . . . 185

 


 

 

ст. н.с. д-р Елена Боянова Стателова

проф. д-р Андрей Лазаров Пантев

 

СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ 1885 ГОДИНА

 

Рецензенти проф. Крумка Шарова, ст. н.с. Цонко Генов

Редактор Мария Босева

Художник на корицата Петър Стойков Петрунов

Художник редактор Красимира Кочева

Технически редактор Йорданка Иванова

Коректор Дима Атанасова

 

ISBN 954 01—0672—9

Българска. Издание II

Дадена за набор на 31 V 1995 г. Подписана за печат на 3 VIII 1995 г.

Излязла от печат на 5 IX 1995 г.

Формат 84x108 32 Печ. коли 12,50 Изд коли 10,08

Поръчка №4891

 

Издателство „Просвета"— София 1184, Цариградско шосе 117

Печат „Образование и наука"— София

 

[Back to Index]